De Stichting Zingen onder de Peperbus is door de belastingdienst aangemerkt als een instelling, waaraan geschonken giften bij de gever fiscaal aftrekbaar zijn.

Om te voldoen aan de wettelijke plicht tot publicatie van de kerngegevens, volgen die hieronder

Vestigingsadres:
Vornkenstraat 18
8022 RT  Zwolle

Naam:
Stichting Zingen onder de Peperbus

Contactgegevens en samenstelling bestuur

Ds. Hans van Ark, voorzitter
Hondenbergseweg 5-1
8191 KV  Wapenveld

Mary Vegter, penningmeester
Vornkenstraat 18
8022 RT  Zwolle

Bert Mechielsen, secretaris
Kerkweg 44
8091 GB  Wezep

RISN nummer:
816115497
Dossiernummer K.v.K. 05073724

Rekeningnummer:
NL44 INGB 0009 687 976 of NL68 INGB 0008 464 665
t.n.v. Stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle

De doelstelling en het beleidsplan:

Doelstelling:
Het organiseren van laagdrempelige samenzang en zangdiensten voor Zwolle en wijde omgeving.

Activiteitenplan:
De Stichting Zingen onder de Peperbus organiseert elke laatste zondag van de maand zolang de R in de maand is een laagdrempelige oecumenische samenzang in de OLV Basiliek aan de Ossenmarkt in Zwolle. Aanvang 16.30 uur.

Daarenboven wordt in het laatste weekend voor Kerst op zaterdagavond 19.30 uur. zondagmiddag 15.30 uur en zondagavond 19.30 uur een Volkskerstsamenzang georganiseerd in Theater De Spiegel.

Beloningenbeleid:
De bestuursleden, de voorganger en de dirigent van het eigen projectkoor ontvangen geen geldelijke beloningen. Zij werken letterlijk en figuurlijk pro Deo.

Meewerkende koren en musici wordt gevraagd ook pro Deo mee te werken. Als dat niet lukt, wordt meestal een lagere vergoeding afgesproken, dan gebruikelijk is.

Jaarverslag:
Op de website www.zingenonderdepeperbus.nl wordt regelmatig een overzicht van de liturgieën en de korte overdenkingen van Ds. Hans van Ark gepubliceerd. Ook zijn hier wat foto’s te vinden.

Financiële verantwoording:
De stichting ontvangt geen subsidie. Maandelijks vindt een collecte plaats, die meestal net wel of soms net niet afdoende is om de kosten te dekken.

Enkele personen schenken soms een klein bedragje via een bankoverschrijving.
Voor de jaarlijkse Volkskerstsamenzang vindt een collecte middels incasso”s plaats. Ook deze is bedoeld om de kosten te dekken.

Financieel Jaarverslag