Waar en wanneer

Zondag 28 januari 2018
Hervormd Kerkkoor Kampen, organist Gerwin van der Plaats

Een losgeslagen Ark
Een losgeslagen Ark, is het thema van de eerste Zingen onder de Peperbus in 2018.
Het voorval in de haven van Urk ligt vers in het geheugen. Een houten replica van de Ark van Noach verpletterde een groot aantal plezierboten. Met vele duizenden euro’s schade als gevolg. De ark, toonbeeld van vertrouwen en houvast, raakte op drift. Zoals er in onze tijd veel op drift lijkt te zijn geraakt. Oude waarheden staan ter discussie. Waar kun je nog op vertrouwen, wat geeft nog zekerheid?
Over dit thema zal ds. Hans van Ark spreken op zondagmiddag 28 januari.
Medewerking wordt verleend door het Hervormd Kerkkoor uit Kampen onder leiding van Harry Hamer. Het orgel wordt bespeeld door organist Gerwin van der Plaats (zie foto).
Het eigen projectkoor onder leiding van Jenny van Ark verleent medewerking, zij zingen het prachtige lied Heer wijs mij Uw weg.
De OLV Basiliek ligt aan de Ossenmarkt in Zwolle. Aanvang 16.30 uur. Toegang is vrij en iedereen is welkom, geen plaats reservering.

 

 

Zingen onder de Peperbus vindt plaats:

In de Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt 25 te Zwolle

Iedere laatste zondag van de maand in september, oktober, november, januari, februari, maart en april.

Aanvang: 16.30 uur. Deuren geopend om 16.00 uur.

Zingen onder de Peperbus