Digitaal programma 2021 tot aan de zomer

  • vanaf ZONDAG 31 JANUARI te bekijken, THEMA HOOP met muziek uit Afrika door het eigen mannenensemble
  • vanaf ZONDAG 28 FEBRUARI te bekijken, THEMA JERUZALEM met solo door Gerrit van de Heide over de Heilige Stad en solo door panfluit
  • vanaf ZONDAG 28 MAART te bekijken, MATTHEUS PASSION, koralen door gemengd kwartet en strijkersensemble
  • vanaf ZONDAG 25 APRIL te bekijken, THEMA ORANJECONCERT met oud Hollandse en vaderlandse liederen

Alle uitzendingen zijn te bekijken via www.zingenonderdepeperbus.nl en het Youtube kanaal van Zingen onder de Peperbus

Vanuit de Bovenkerk in Kampen worden drie extra uitzendingen gemaakt door ds. van Ark:

  • De eerste aan het begin van de Stille Week met liederen rond passie en lijden.
  • De tweede uitzending is te zien vanaf eerste Paasdag 4 april met Paasliederen en trompet.
  • De derde uitzending van de Mattheus Passion is te bekijken vanaf Goede Vrijdag 26 maart.

Deze drie uitzendingen zijn behalve via deze website ook te bekijken via het Youtube kanaal van Bovenkerk Kampen.

 

Vaste medewerkers

  • projectkoor o.l.v. Jenny van Ark
  • pianist Wilco Veldkamp
  • voorganger ds. Hans van Ark