Zingen onder de Peperbus

Zondag 31 maart 2024, 16.30 uur, eerste Paasdag
voorganger ds Hans van Ark
Projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Piano Wilco Veldkamp
Organist Gerwin van der Plaats

Mannenensemble Four You: Gerrit van der Heide, Jan Willen ’t Hart, Gerwin van der Plaats, Hans van Ark

Thema Pasen begint als een mosterdzaadje

Vooraf zingen:

Gezangen voor de liturgie 429
dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven vers 1 en 2

Gezang 221 liedboek 1978 weest gegroet gij eersteling der dagen 1 en 2

Ev liedbundel 125 vers 1 en 3 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

Projectkoor zingt na binnenkomst: Juicht want Jezus Hij leeft

refrein samen met gemeente:
Juicht want Jezus Hij leeft
Zoon van de Vader, die alles gegeven heeft in Zijn liefde
Hij is verrezen in kracht
Dwars door de dood heeft Hij aan ons nieuw leven gebracht.

Koor zingt: Ik zeg het allen dat Hij leeft, dat Hij verrezen is

Welkom en introductie thema

Samenzang:
psalm 98 vers 1

Ev liedbundel no 137 Omdat Hij leeft 1 x nederlands en 1 x engels

NLB 624 Christus onze Heer verrees vers 1 en 3

Nieuwe Liedboek 939 Op U alleen geheel

Mannenensemble Four You zingt:
De Heer is waarlijk opgestaan

Great and wonderful
(Ned vertaling, zing een nieuw lied voor de Heer, want God is groot, Hij mag groots geprezen worden. Groot en wonderbaar zijn Zijn machtige daden)

Bijbellezing
Marcus 16 vers 1 tot en met 6
Marcus 4 vers 30, 31 en 32

Overdenking Pasen begint als een mosterdzaadje

Samenzang gezangen voor de liturgie 574 Aan U behoort o Heer der Heren, couplet 2 en 3

Projectkoor zingt:
Christus is opgestaan
samen met gemeente daar juicht een toon, daar klinkt een stem, evangelische liedbundel no 122 couplet 1,3 en 4

Projectkoor zingt Laat iedereen het horen
Gemeente zingt refrein mee:
Laat iedereen het horen
de Heer is waarlijk opgestaan,
Gods schepping is herboren,
een nieuwe dag breekt aan

Mannenensemble zingt:
Prijs nu de Heer zingt een lied voor Hem

Mannenensemble zingt:
I know that my redeemer liveth uit de Messiah
(ik weet dat mijn verlosser leeft, Hij zal er zijn tot op de laatste dag van deze wereld)

Gebed, dankwoord en aankondiging collecte QR code zie bijlage

Slotlied Nieuwe liedboek 634 U Zij de glorie 1 en 2

Afsluitend orgelspel

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”
• Zondag 28 april 2024 om 16.30 uur, Oranjeconcert, christelijk mannenkoor de Lofzang olv Jacob Schenk, projectkoor olv dirigent
Jenny van Ark, orgel/piano; Wilco Veldkamp en Jacob Schenk
• Bovengenoemde bijeenkomsten worden ook uitgezonden via kerkdienst gemist en zijn daar ook later te bekijken op de site van de OLV
Basiliek Zwolle
• Wilt u één keer per maand op zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Carin Ludwig
• Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van
stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan
uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
• www.zingenonderdepeperbus.nl

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
• ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
• Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
• Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
• Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
• Carin Ludwig, tel 06-44277919, email cludwig194@gmail.com