Beste mensen hier vanmiddag aanwezig

Vanmiddag neem ik even mee terug naar 4 mei 2020, het eerst coronajaar
Op 4 mei 2020 was Nederland nog in lock down vanwege corona.
Alle activiteiten waren in die tijd afgelast, want er joeg een dodelijk en ongrijpbaar virus door de wereld.
Het leek soms wel op het einde der tijden, alles viel stil
Je zou het bijna vergeten, maar dat hele gebeuren van lock downs en corona is nog maar vier jaar geleden

Het koor wat hier vanmiddag te gast is, zal dat overigens nooit vergeten.
Want uit jullie koor de Lofzang overleden door corona negen leden.
Jenny en ik zullen die periode ook niet gauw vergeten………….

En toen stond daar op de avond van 4 mei 2020, 75 jaar na de Bevrijding, op de volledig lege Dam bij het nationaal monument in Amsterdam onze koning:
Onze koning Willem Alexander.
Samen met een klein handje vol mensen betrad hij het grote lege plein
hij beklom in zijn eentje het spreekgestoelte
en hield daar de beste toespraak die hij als koning ooit gehouden heeft.

Hij begon met een herinnering aan Jules Schellevis,
Jules Schellevis was een van de weinige overlevenden van concentratiekamp Sobibor, hij zou uiteindelijk pas op 93 jarige leeftijd overlijden
De man was breekbaar, maar ongebroken.
Deze overlevende van het Nazi regime stelde in zijn voordrachten, ik heb hem zelf ook een keer gehoord, elke keer aan zijn publiek zijn alles overheersende vraag:
waarom zijn we ‘als uitschot’ behandeld en waarom hebben de omstanders ‘zonder vorm van protest’ het wegvoeren van de Joden uit Amsterdam en vele andere plaatsen, ook hier uit Zwolle, toegestaan?
Schellevis zei:
“Honderden omstanders hebben zonder vorm van protest toegekeken hoe de overvolle trams, waarin wij zaten onder strenge bewaking, voorbij reden.”
Het leek zo geleidelijk te gaan. Het ging elke keer een stapje verder.
Niet meer naar het zwembad mogen.
Niet meer mogen meespelen in een orkest.
Niet meer mogen fietsen.
Niet meer mogen studeren.
Op straat worden gezet.
Opgepakt worden en weggevoerd.

Willem Alexander begon zijn toespraak op die lege Dam met deze woorden
En noemde vervolgens ook alle burgers en militairen die vochten voor onze vrijheid.
Hij noemde de verzetsstrijders die werden gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte of onmenselijk werden behandeld in straf- en concentratiekampen.
Hij noemde ook de militairen in onze tijd, die niet terugkeren van vredesmissies of daarbij ernstig gewond raakten.
Werkelijke helden die bereid waren en zijn om te sterven voor onze vrijheid en uw en mijn waarden.

En toen wees Willem Alexander -met die woorden van Jules Schellevis in zijn achterhoofd- op al die mensen, medeburgers in nood, die zich destijds onvoldoende gehoord voelden en onvoldoende gesteund voelden, al was het maar met woorden van de Nederlandse autoriteiten.
En vervolgens wees hij ook -en dat was echt heel moedig van hem- op zijn overgrootmoeder Wilhelmina, over wie hij zei
Ook zij niet, ook zij vanuit Londen niet, terwijl ze toch standvastig en fel in haar verzet was.
Het is iets dat me niet loslaat, aldus Willem Alexander tijdens zijn historische toespraak op de Dam

Kijk, dat is pas koninklijk.
Als je de moed, de durf hebt om de fouten ook van je eigen familie te benoemen. Niet makkelijk, niet zomaar, maar weloverwogen en met respect voor het voorgeslacht.
En herinnerde ons daarmee aan al die mensen ook in onze tijd, bij wie u en ik wegkijken
de mensen in de Oekraine, die plat gebombardeerd worden, omdat het westen onvoldoende bescherming biedt
De vluchtelingen die verdrinken op de Middellandse zee en deze week nog weer in de Noordzee, mensen die hier onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven.

Wij denken dat als het om het koningshuis gaat,
als het om koninklijk gaat, dan denken wij graag aan glitter en glamour.
Het thema van deze Zingen onder de Peperbus is concert voor de Koning
Denk bijvoorbeeld maar aan, hoe het er aan toegaat tijdens het jaarlijkse Prinsengrachtconcert in Amsterdam, waar de bezoekers met dure sloepen en hun mooie jachten in de Amsterdamse grachten liggen
met de koelbox aan boord, gevuld met champagne en toastjes zalm
zo ligt Nederland te dobberen en te luisteren naar hippe muziek.
Dat is de franje van oranje.
Maar in die toespraak van Willem Alexander op 4 mei 2020 liet hij zien, waar een echte koning voor staat:
een echte koning neemt het op voor al die mensen die ook in deze tijd niet gehoorde worden.

Dat echte Koningschap is ontleend aan psalm 72
Daar gaat het ook over een Koning, maar deze koning is een koning van rechtvaardigheid, gerechtigheid
Psalm 72 gaat over een koning die recht doet aan de zwakken,
die redding biedt aan de armen,
en die zelfs de onderdrukker neerslaat.

Gewoon bijbelse teksten

Zo’n koning hebben wij:
koning Jezus

Hij kwam niet met pracht en praal in deze wereld
Voor hem geen Prinsengrachtconcert
Voor hem was er alleen een leeg en verlaten Golgotha met daarop een kruis
en juist daar bracht hij redding aan de wereld.

En alle aardse koningen, inclusief Willem Alexander en vele anderen
en alle leiders en heersers van deze wereld
en alle gewone mensen uit Zwolle en Heerde en Wapenveld
ook u en ik,
Laten we nou toch een voorbeeld nemen aan die Koning Jezus

Die Koning komt niet aan zoeven met een donkerblauwe BMW, hij kwam op een ezel,
Die koning was niet te vinden bij de rijken der aarde, maar was te vinden bij de armen van zijn tijd
Die koning wees in toen ook al hele rare wereld, zijn land was op dat moment immers ook in oorlog met de Romeinse bezetter
Deze koning wees een andere weg
een weg van naastenliefde
Met open oog en oor voor degenen wiens stem niet werd en wordt gehoord in deze wereld
denk aan Jules Schellevis
Hij wijst ons de weg van gerechtigheid en vrede
Een weg, die wij ook 2024 nog kunnen gaan
Het is de weg waarop je de harde feiten, ook in onze tijd onder ogen moet zien, denk aan de toespraak van Willem Alexander, dat is christelijk
wat zit er nu mis in ons eigen land, sluit je ogen er niet voor, maar benoem het en doe er wat aan
wat zit er mis in mijn eigen leven, zie het onder ogen, loop er niet langer voor weg

En richt je leven dan op de grote Koning Jezus,
Die de weg naar het Koninkrijk van Zijn vader voor ons heeft opengebroken
Die ons uitnodigt Hem aan te nemen als de Koning van je leven.

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij o God mijn Heer
Op U zou ik wil bouwen, verlaat mij nimmer meer

Leve die Koning!

Amen