Beste mensen hier aanwezig

Wat is de glorie na Pasen?
U heeft vast wel eens gehoord van Dietrich Bonhoeffer, de bekende Duitse theoloog.
Diettrich Bonhoeffer reisde aan het begin van de oorlog naar Amerika om daar lezingen te geven.
Maar hij besluit om niet in het veilige Amerika te blijven, maar met gevaar voor eigen leven terug te keren naar Nazi-Duitsland om daar de Duitse kerk te beschermen tegen de oprukkende Nazi-invloeden.
Bonhoeffer was een moedig mens, ook al zou hij dat zelf misschien niet zo gauw zeggen.
Terug in Duitsland verloofd hij zich nog snel met zijn aanstaande bruid, maar daarna wordt hij gearresteerd en gevangen gezet.
Aan het einde van de oorlog, terwijl de geallieerden in aantocht zijn, wordt Dietrich Bonhoefer alsnog geëxecuteerd.
Hij zal de bevrijding van Duitsland niet meemaken. Trouwen zal hij nooit.
Over zijn leven is een film gemaakt. In die film zie je aan het eind het moment, dat Bonhoeffer in zijn koude cel zit en door de dikke gevangenismuren zijn buurman hoort huilen. De bewaker vertelt Bonhoeffer dat zijn buurman de volgende dag geëxecuteerd zal worden.
Door de dikke muur spreekt Bonhoeffer dan met deze ter dood veroordeelde man. De man roept, dat hij niet gelooft, maar voelt zich toch getroost door de woorden van Bonhoeffer. Dan legt Bonhoeffer zijn eigen handen uitgespreid op de dikke koude gevangenismuur en vraagt de man aan de andere kant ook zijn handen op de muur te leggen.
Dat is een ontroerend moment. De man aan de ene kant en Bonhoeffer aan de andere kant met aan weerszijden de handen biddend gespreid. Dan bidt hij:
Heer, in mij is haat
In U is liefde
In mij is oorlog
In U is vrede
In mij is donker
In U is licht
Amen
De volgende dag wordt de man geëxecuteerd en ook Bonhoeffer zelf wordt vlak voor de bevrijding van Duitsland nog door de Duitsers geëxecuteerd.

Ik moest aan dit waar gebeurde voorval denken, nu wij in deze tijd zo vlak na Pasen Koningsdag en Bevrijdingsdag vieren, terwijl in de Oekraïne tegelijkertijd zo’n afschuwelijke oorlog woedt. Dat is de glorie na Pasen! : In mij is oorlog, in U is vrede

Wat is de glorie na Pasen? Ik vraag het voor de tweede keer.
In de bijbel komen we vanmiddag teksten uit de brief aan de Efeziërs tegen
In die Efeze brief gaat het er vooral om dat de hele kerk als lichaam van Christus gezien mag worden
De kerk dus zeg maar als voortzetting van Jezus op deze aarde.
Dat betekent dus ook, dat die Oosters Orthodoxe kerk en de Westerse christelijke kerken onderdeel uitmaken van één lichaam
Ooit in 1054 zijn die twee christelijke wereldkerken tijdens een concilie in Constantinopel uit elkaar gegaan, ze konden het niet eens worden over de theologische kwestie rond de drie-eenheid en het ging dan specifiek om de kwestie of de Heilige Geest nu alleen uit God kwam of dat de Heilige Geest uit God, maar ook uit Jezus kwam
Je kunt je in deze tijd echt niet meer voorstellen, dat je over zoiets zo’n ingrijpend verschil van mening over kunt krijgen en hele wereldkerken op kunt scheiden, maar het is wel gebeurd.

Ik denk overigens zelf dat stiekem de culturele verschillen tussen de beide delen van het een en hetzelfde Europese continent onderhuids minstens net zo’n grote rol hebben gespeeld, mensen zagen er anders uit, aten ander voedsel, spraken een vreemde taal, hadden andere gewoontes, maar toe maar
Hoe dan ook, die hele wereldwijde christelijke kerk, van Rusland en Oekraine via Europa tot Amerika en Canada aan toe wordt dus in de bijbel als één lichaam van Jezus gezien.
Ongeacht je afkomst, je hoort erbij.

En Pasen betekent dan:
samen radicaal afscheid nemen van het kwaad en dat kwaad zit in bommen en kanonnen, maar dat zit ook in geschreeuw, gevloek, drift, boosheid
Neem er radicaal afscheid van en begin samen een nieuwe leven met Christus.
Ik ben ervan overtuigd, als de kerk wereldwijd tegen al het geweld van dit moment in opstand zou komen en niet alleen de kerkleiders maar ook alle onderdanen zouden zeggen, we doen het niet mee, we doen hier gewoon niet meer aan mee, we vechten niet meer, we leveren geen wapens meer, we verbruiken geen gas en olie meer, waardoor die hele oorlogsmachine gefinancierd wordt
nou, dan is het afgelopen, voorbij
Dan kwam die oorlog tot een einde

Gaat niet gebeuren zegt u?
Nee, ik ben ook bang van nog niet.
Maar je mag er wel van dromen, je mag er wel naar verlangen, je mag er wel voor bidden, Heer, laat ons in deze wereld de glorie van Pasen zien!

Wat is de glorie na Pasen, ik vraag het voor de derde keer.

Kent u dit kinderliedje nog?
Witte zwanen, zwarte zwanen, wie gaat er mee naar Engelland varen.

En bont gezelschap, dat zijn we, allemaal verschillend, net als in de natuur, je hebt witte zwanen en zwarte zwanen. Een bont gezelschap, maar gelukkig: bij God is iedereen uit dat bonte gezelschap welkom!
bij God is iedereen welkom.
Russen en Oekrainers, gelovigen uit de Oosters Orthodoxe en uit onze Westerse christelijke kekrken
ik geloof, dat niet wij mensen uitmaken wie er welkom is bij God, maar dat God zelf dat wel zal uitmaken. En dat God zal zeggen: bij Mij is plaats voor iedereen. Iedereen is welkom, de witte en de zwarte zwanen.

Ga je mee naar Engelland varen, gaat het liedje dan verder.
Dat is niet het engelland aan de overkant van de Noordzee, mooi niet, het is ook met twee l-l-en geschreven.
Engel-land, dat is het land waar de engelen wonen. Die wonen bij God, in Gods koninkrijk.
Ja, daar willen we allemaal wel naar op weg: naar dat engelenland, het Koninkrijk van God.

Maar ja, Engelland is gesloten. Het is gesloten, we kunnen er niet in, de sleutel is gebroken en de deur zit op slot. Waarom?
Omdat mensen er in deze wereld een puinhoop van maken.
Nou voorbeelden te over
Daarom kunnen mensen niet zomaar naar Gods Koninkrijk gaan.

En dan vraagt iemand in dat liedje: is er dan geen timmerman, die die sleutel maken kan? Zodat we er weer in kunnen, we zoeken een timmerman!
Ik weet er wel eentje: een timmerman uit Nazareth. Jezus, hij heeft vast vaak in de werkplaats van Jozef, de man van Zijn moeder Maria geholpen.
Jarenlang was Hij timmerman te Nazareth.
Een timmerman, die de wereldgeschiedenis zou veranderen.
Die van zijn dertigste tot aan zijn dood, toen Hij drieendertig was, de wereld versteld deed staan.
De timmerman uit Nazareth, die opstond uit de dood en daarmee tegen de mensen zei: ik ben zelf die sleutel, niemand komt tot Mijn vader, tot God, dan door Mij.
Jezus is de timmerman, die de sleutel maken kan.

Laat doorgaan, laat doorgaan, wie achter is moet voorgaan.
Mensen die door anderen is wijsgemaakt dat zij niet welkom zijn, ze zullen als eerste naar binnen mogen.
Mensen, die denken nou daar zal ik toch wel bij horen, ik heb altijd zo goed mijn best gedaan, in de kerk en daarbuiten, misschien moeten zij wel achteraan sluiten.
Laat doorgaan, laat doorgaan, wie achter is moet voorgaan.

Ik zeg u maar eerlijk, ik ben nog niet vaak een liedje tegen gekomen, dat zo in een paar regels de hele boodschap van het evangelie kan uitleggen.
Zullen we dat lied nou nog eens opnieuw zingen, nu we beter weten wat we het zingen
Laten we het zo enthousiast doen als we maar kunnen. Het lied staat opnieuw op de liturgie afgedrukt..
Want dat lieve mensen, is de glorie na Pasen:
Laat doorgaan, laat doorgaan, wie achter is mag nu weer voorgaan.

Amen