“ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

zondagmiddag 24 februari 2019, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: Op de golven van ons leven

Medewerking wordt verleend door :
Mannengroep Into my Heart onder leiding van Bart Hoekstra
Zondagmiddag- projectkoor onder leiding van Wilco Veldkamp
Organist en pianist: Wilco Veldkamp
Algehele leiding: pastor Theo van der Sman

Samenzang voorafgaand:

Joh de Heer 256 tel uw zegeningen, couplet 1 en 2

Joh de Heer 523 veilig in Jezus armen, couplet 1,2 en 3

Gezangen voor de liturgie 583 de dag door Uwe gunst ontvangen

Into my Heart zingt:
‘k Heb gehoord van een stad

Komt allen die vermoeid en belast zijn.

Projectkoor zingt: Ik bouw op U

Welkom door pastor Theo van der Sman

Samenzang:

Gezangen voor de liturgie 483 Kom Schepper Geest in wisselzang
1 en 6 allen, 2 en 4 vrouwen, 3 en 5 mannen

Samenzang: psalm 25 vers 1 , 5 en 7

Gezang 434 rode liedboek Lof zij de Heer
couplet 1, 2 en 4

Into my Heart zingt:
Worthy is the lamb
Waardig is het Lam

This little light of mine.
Dit kleine licht van mij, zal ik laten schijnen

Bijbellezing
Evangelie volgens Lucas 5, 1 – 11
Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezareth, terwijl de mensen op Hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer; de vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde Hij zijn onderricht aan het volk. Toen Hij zijn toespraak had geëindigd zei Hij tot Simon: ‘Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst’. Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen; maar op uw woord zal ik de netten uitgooien’. Ze deden het en vingen zulk een massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun vrienden in de andere boten om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren vulden zij de beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: ‘Heer, ga van mij weg want ik ben een zondig mens’. Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die zij gedaan hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: ‘Wees niet bevreesd, voortaan zul je mensen vangen’. Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om Hem te volgen.

Overdenking: ‘Op de golven van ons leven’

Zingen gezang 14 de Heer is mijn Herder (rode liedboek) vers 1,2,4 en 5

Into my Heart zingt:
Heer wees mijn gids
In His love. (In Zijn liefde)

Projectkoor zingt:
Peace like a river
De vrede als een rivier, de liefde als een berg, de wind en adem van Uw Geest zijn overal voelbaar

Heilige Geest van God

Dankgebed

Woorden van dank

Collecte onder orgelspel

Slotlied gezang 445 rode liedboek vers 1 en 3

Orgelspel

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

Voor liturgieën en teksten van de overdenking, zie website www.zingenonderdepeperbus.nl

De volgende Zingen onder de Peperbus is op zondagmiddag 31 maart 2019 met koralen uit de Mattheus Passion, Veluws Strijkorkest, organist en solist Jacob Schenk, projectkoor olv Jenny van Ark en voorganger ds Hans van Ark
Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom: NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Louwe Smit, tel. 038-4771896 email louwe-arike@telfort.nl