“ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

Zondagmiddag 25 maart 2018, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: “van Liefde ongekend”

Medewerking wordt verleend door:
Christelijk gemengd Koor de Zeeklank uit Vollenhove onder leiding van Johan Bredewout
Zondagmiddag- projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist en piano: Wilco Veldkamp
Algehele leiding: ds. Hans van Ark

Samenzang voorafgaand:

Gezang 120 (een lied rond Palmpasen)
rode liedboek Heft op uw hoofden poorten wijd vers 1,3 en 4

Gezangen voor de liturgie 441 gedenken wij dankbaar de daden des Heren (melodie wilt heden nu treden)

Joh de Heer 573 als ik des Heilands kruis aanschouw, vers 1,2,3, en 5

Projectkoor zingt:

Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha

My Lord what a morning
(Korte Ned. Vertaling: O Heer, wat een morgen, als de sterren gaan vallen, de trompetten zullen schallen, de volken wakker geschud zullen worden, O Heer wat een morgen)

Welkom door ds. Hans van Ark

Samenzang:

Gezang 178 in wisselzang Jezus om uw lijden groot 1 en 10 samen
2,4,6,8 vrouwen
3,5,7,9 mannen

Nieuwe liedboek 562 Ik wil mij gaan vertroosten
Couplet 1 en 2

Eerste deel uit het Oratorium van Liefde ongekend

Lezing over Jezus op een veulen
De Zeeklank zingt het lied Hosanna
Lezing over het verraad van Judas
De Zeeklank zingt het lied Verraad
Lezing over het gesprek tussen Jezus en Petrus
De Zeeklank zingt het lied Nabij met samenzang:

Ik wil, Heer, bij U blijven, laat mij toch met U gaan.
In deze donk’re uren, van lijden naast U staan.
O, herder neem mij mede in ’t uur van angst en pijn,
vervul mijn groot verlangen, een vriend in nood te zijn.
De Zeeklank zingt het lied Ontferm U
Overdenking: “van liefde ongekend”

Tweede deel uit het Oratorium van Liefde ongekend

De Zeeklank zingt het lied ‘Van Liefde Ongekend’
Samenzang nieuwe liedboek 791 geheel, liefde eenmaal uitgesproken

Derde deel uit Oratorium van Liefde ongekend

De Zeeklank zingt Ochtendgloren
Lezing: De zon gaat op!
De Zeeklank zingt Christus is waarlijk opgestaan met twee keer samenzang
Koor: Christus is waarlijk opgestaan, Christus is waarlijk opgestaan, Opgestaan
De Heer is opgestaan.

Samenzang:
De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!
Hij doet ons ’t nieuwe leven aan, Halleluja.
Gebroken is de ban van ‘t kwaad, Halleluja.
Als Hij de dood voorgoed verslaat, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.

U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de Victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daalt de engel af. Heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de Victorie, nu en immermeer.

Koor: Christus is waarlijk opgestaan, Christus is waarlijk opgestaan, Opgestaan
De Heer is opgestaan.

Samenzang:
De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja.
Wij mogen vrolijk verdergaan Halleluja.
De tranen zijn voorgoed gedroogd, Halleluja.
Voor ieder die in Hem geloofd. Halleluja,
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Tekstlezing: Ik ben met U
Woorden van dank

Collecte
Gebeden, projectkoor zingt Kyrie Eleison
Projectkoor met samenzang daar juicht een toon
ev liedbundel lied 122
couplet 1 koor
Couplet 2 gemeente
Couplet 3 en 3 gemeente en koor

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

Bekijk eens onze geheel vernieuwde website www.zingenonderdepeperbus.nl

De laatste Zingen onder de Peperbus is op zondagmiddag 29 april, het bekende Oranjeconcert met mannenkoor de Lofzang uit Heerde, eigen projectkoor en organist Gerwin van der Plaats
In het nieuwe seizoen starten we opzondagmiddag 30 september met als gasten het koor Promise uit Zwolle en natuurlijk het eigen projectkoor, u kunt zich die zondagmiddag om 14.00 uur ook aanmelden als u in het nieuwe seizoen elke maand wilt meezingen
Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom: NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl