Zondagmiddag 26 januari 2020, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: “Wat zal de wereld mooi zijn op die dag”

Medewerking:
Euphonionsingers uit Wilsum onder leiding van Anton Jansma
Projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist en pianist Wilco Veldkamp
Algehele leiding: ds. Hans van Ark

Samenzang

Psalm 42 1, 3 en 5

Zingen Als een hert dat verlangt naar water

Zingen Johan de Heer 82 Zouden wij ook eenmaal komen

Euphonionsingers:
A quiet time of prayer (een stille tijd voor gebed)
I wanna be ready when He comes (ik wil klaar staan als Hij komt)
Samenzang All night all day
Refrein:
Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

Projectkoor zingt for he beauty of the earth
Voor de schoonheid van de aarde, voor de schoonheid van de lucht, voor de liefde die vanaf onze geboorte rondom ons is, Heer, daarom zingen wij ons loflied tot U
welkom door ds van Ark
samenzang
gezang 134 komt verwondert u hier mensen
vers 1 en 4

samenzang:

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Euphonionsingers:
Niet alleen

I don’t know why Jesus loved me

Bijbbellezing: Openbaringen 21 vers 10,11 en 12 en 21 tot en met 27

Overdenking: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Projectkoor en solist zingen: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag

Projectkoor zingt: Lof aan de Heer

Samenzang Johan de Heer 769 vol verwachting blijf ik uitzien
Vers 1 refrein, vers 3 refrein

Euphonionsingers samen met aanwezigen:

Grote God wij loven U

Euphonionsingers: The river
Take me down to that river again (neem mij mee naar de rivier)

Dankgebed
Slotwoord

Collecte onder orgelspel

Samenzang ev liedbundel 413 Lichtstad met uw paarlen poorten vers 1,2 en 4

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

Leden gezocht voor Projectkoor Bevrijdingsconcerten

Op dinsdagavond 14 april om 19.30 uur wordt in de Plantagekerk in Zwolle (Zwolle 75 jaar bevrijd) en op dinsdagavond 5 mei om 19.30 uur wordt in de Johannes kerk in Heerde (Nederland 75 jaar bevrijd) een meezing-bevrijdingsconcert gegeven door een speciaal projectkoor onder leiding van Jenny van Ark. Er werken ook solisten mee en het koor Arioso uit Heerde verleent ook haar medewerking. De avond staat onder leiding van ds. Hans van Ark. Toegang gratis, reserveren niet nodig

Er zijn vijf repetitiedata in de Zuiderkerk aan de van Karnebeekstraat op zaterdagmorgen 14, 21 en 28 maart en 4 en 11 april van 10.00-12.00 uur. Deelnamekosten 15 euro voor de muziek en de koffie. Opgave graag bij Mary Vegter , tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl

De volgende keer is op zondagmiddag 23 februari 2020 met als voorganger pastor Theo van der Sman met medewerking van het Hervormd Kerkkoor uit Kampen en het eigen projectkoor onder leiding van Wilco Veldkamp en organist Gerwin van der Plaats

Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Louwe Smit, tel. 06-2245 8253 email louwe-arike@telfort.nl