Zingen onder de Peperbus
Zondagmiddag 26 september 2021 16.30 uur
Trompetten: Arjan en Edith Post
Organist Gerwin van der Plaats
Pianist Wilco Veldkamp
Mannenensemble (Gerrit van der Heide, Jan Willem ’t Hart, Gerwin van der Plaats, Hans van Ark) onder leiding van Jenny van Ark
Voorganger ds Hans van Ark

Thema: Geen punt, maar een komma!

Zingen vooraf:

Joh de Heer 523 veilig in Jezus armen couplet 1 en 2

Dank U Heer voor al wat leeft, melodie psalm 150

Dank U Heer voor al wat leeft
dank voor alles, wat Gij geeft:
Voedsel, vreugde, overvloed
Gij zijt overstelpend goed!
Dank U wel voor al wat groeide,
Wind en wolken, licht en lucht
velden vol van goede vrucht
Dank dat duizend bloemen bloeiden!

Dank U Heer dat wie zo leeft
dankzij Pasen toekomst heeft:
honing, melk in overvloed
Kanaän wordt meer dan goed!
Vrolijk zingen wij tezamen
wereldwijd het hoogste lied
als Uw wil voorgoed geschiedt

Lied: Geef ons dat wij durven leven dat er toekomst kan bestaan
(melodie vreugde vreugde louter vreugde)

Geef ons dat wij durven leven, dat er toekomst kan bestaan
dat wij dromen verder geven, dat er wegen open gaan
Dwars door grenzen en patronen boven feiten en verstand
boven al het doodgewone uit naar heerlijk toekomstland.

Al wie sterk is, zal zijn krachten lenen aan de zwakke mens
al wie slim is, zal gedachten schenken aan een nieuw begin .
En elk voetstuk zal verdwijnen, zal gaan dienen als een tree
voor de armen en de kleinen, want zij tellen voortaan mee.

Welkom en introductie thema
Gezangen voor de liturgie 415 dankt dankt nu allen God vers 1,2 en 3

Psalm 100 geheel

Gezang 439 rode liedboek door de nacht van strijd en zorgen vers 1,2,5 en 7

Arjan en Edith Post spelen Amazing Grace

Mannenensemble zingt:

1. Ik zal er zijn

2. 10.000 redenen

Refrein samenzang:
Loof de Heer o mijn ziel, o mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam
met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijk Zijn heerlijke naam

Bijbellezing Harm teksten overnemen NBV

Numeri 13 vers 31 tot en met 33

Numeri 14 vers 34 tot en met 38

Jozua 1 vers 1 tot en met 6

Arjan en Edith Post spelen Largo uit de symfonie ‘De Nieuwe wereld’ van Dvorak

Overweging: Geen punt, maar een komma

Samenzang

“Ga in Zijn voetspoor” (melodie Glory Halleluja, tekst hans van ark)

1. Gá in Zijn voetspoor, wandel samen met de Heer
Híj is de Heiland, laat ons zingen tot Zijn eer
wil op uw wegen, zo in liefde met Hem gaan
dan breekt Gods liefde aan!

Refrein
Glorie, glorie Halleluja (3x)
Zo breekt Gods liefde aan.

2. Zing op uw wegen, zing uw liederen nu tesaam
Want grote dingen doet de Heer in Christus naam.
Geef ons de kans om weer te dromen als weleer
Want Jezus, Hij is Heer.

Refrein
Glorie, glorie Halleluja (3x)
Zo breekt Gods liefde aan.

3. Droom van de toekomst, omdat Jezus weder komt
Laat ieder juichen, als het klagen eens verstomt
werk aan die toekomst, werk hier aan Gods koninkrijk
opdat Gods liefde blijk.

Refrein
Glorie, glorie Halleluja (3x)
Zo breekt Gods liefde aan.

Mannenensemble zingt

You raise me up

Siyahamba

Dankgebed

Aankondiging collecte (bij de uitgang)

Arjan en Edith Post spelen Zie ons wachten aan de stromen bew. Johan Bredewout
aansluitend samenzang Joh de Heer no 73 vers 1, 3, 4