Zingen onder de Peperbus

Zondagmiddag 27 november 2022, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: “Kaarsjes brandend in de nacht”

Medewerking:
Een nieuw Lied uit Oldebroek en het Projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist Ronald Knol
Piano: Wilco Veldkamp
Algehele leiding: ds. Hans van Ark

Samenzang

Ev liedbundel no 381 daar ruist langs de wolken geheel

Gezang 165 oude gezangenbundel 1938 Ontwaakt gij die slaapt 1 en 2

gezangen voor de liturgie 505 geheel nu daagt het in het Oosten 1 en 5 allen, 2 en 4 vrouwen, 3 mannen

Gezamenlijke koren zingen:
“als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft”

Gezamenlijke koren zingen: Christus ons licht
Meezingen met refrein:

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Welkom door ds. van Ark:

Samenzang:

Gezangen voor de liturgie uit het duister hier gekomen (melodie once in royal David’s city)

Uit het duister hier gekomen
Mensen van de wereldnacht
Onbestemd verward in dromen
Niet vermoedend wie hen wacht
Zoekend of een woord opgaat
Als een ster van dageraad

Gij die nieuw zijt alle dagen
Bron en hartslag van de tijd
Kunt Gij een moment verdragen
Dat Gij niet mijn toekomst zijt?
Die gezegd hebt ‘Ik zal zijn’
En ‘de dood zal niet meer zijn’.

Zeg ons dat Gij niet zult slapen
Eerste stem die nimmer zweeg
Zie de mens door U geschapen
Waarom zijn wij woest en leeg
Als de dood zo zwaar en dicht
Spreek ons open naar uw licht.

Joh de Heer 593 Daar is uit s wereld duistere wolken
1/2/4

Koor een nieuw lied zingt Geef ons vrede

Koor een nieuw lied zingt (met samenzang) Zouden wij ook eenmaal komen

Koor couplet 1 met refrein

Koor couplet 2
Samen meezingen met refrein:
Laat ons streven eens te komen,
Aan de zilv’ren, zilv’ren stroomen,
Waar aan d’ altijd groene zoomen,
Christus’ Kerk ’t Hosanna zingt.

Koor en samenzang:
4 Haastig spoedt ons leven henen,
Maar het uur breekt spoedig aan,
Dat, van hemelglans omschenen,
Saâm voor Jezus’ troon wij staan.
refrein:
Laat ons streven eens te komen,
Aan de zilv’ren, zilv’ren stroomen,
Waar aan d’ altijd groene zoomen,
Christus’ Kerk ’t Hosanna zingt.

Bijbellezing Lucas 2 vers 4 tot en met 8

Overdenking: “Kaarsjes in de nacht

Samenzang ev liedbundel 454 geheel Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Een nieuw lied zingt:
Ev liedbundel no 413 lichtstad met Uw paarlen poorten,
couplet 1 en refrein koor
couplet 2 koor
meezingen met refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem

Meezingen met Couplet 4:
Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem

Een nieuw lied zingt:
You raise me up (U tilt mij op, zodat ik bergen kan beklimmen)

Gebed

Collecte onder orgelspel (waarna de kaarsen worden aangestoken)

 

 

 

 

 

 

Projectkoor zingt In het licht

Projectkoor zingt Shine your light (Laat uw licht door mij heen schijnen, o Jezus

Meezingen met het refrein:
Shine your light, shine your light, shine your light on me Jesus
Shine your light, shine your light, shine your light on me Jesus

Slotwoord

Slotlied projectkoor met samenzang:

Koor couplet 1 en refrein
Koor couplet 2

Meezingen met refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus
Mijn ziel is Hem gans toegewijd
Met Hem verrezen tot nieuw leven
Volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid

Ik wandel in het licht met Jezus
O, mocht ik zelf een lichtje zijn
Dat straalt te midden van de wereld
Die gebukt gaat onder zorg en pijn

Ik wandel in het licht met Jezus
En ‘k luister naar Zijn dierb’re stem
En niets kan mij van Jezus scheiden
Sinds ik wandel in het licht met Hem

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

  • De volgende keer is zondagmiddag 29 januari 2023 mmv Christelijke Brassband David onder leiding van Wilbert Zwier, organist Gerwin van der Plaats
  • Het programma voor dit seizoen ligt weer achter in de kerk voor u klaar, u mag er ook een paar extra voor buren en kennissen meenemen
  • Wilt u één keer per maand op zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Carin Ludwig
  • Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
  • www.zingenonderdepeperbus.nl

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Carin Ludwig, tel 06-44277919, email cludwig194@gmail.com

Volkskerstsamenzang, thema Bidden of vechten?!

zaterdagavond 17 december 2022 19.30 tot 21.00 uur theater De Spiegel
zondagmiddag 18 december 2022 15.30 tot 17.00 uur theater De Spiegel
zondagavond 18 december 2022 19.30 tot 21.00 uur theater De Spiegel
Groot projectkoor, dirigent Jenny van Ark, Veluws strijkersensemble, begeleidingsband, toneelgroep, mannenensemble Four You, organist Gerwin van der Plaats, vleugel Wilco Veldkamp, ds Hans van Ark

Kaartreservering
1. Via de website van Zwolse theaters, dan naar programma, 17 en 18 december
2. Telefonisch 0900-1435 (€ 0,45) per minuut
3. Persoonlijk via de kassa van Schouwburg Odeon
De reserveringskosten bedragen zoals de afgelopen jaren gebruikelijk drie euro per persoon.