Thema: “Die vrede, wordt dat nog wat?”
zondagmiddag 24 september 2017, aanvang 16.30 uur
OLV Basiliek, Ossenmarkt Zwolle

Medewerkers:
Wijhes Mannenkoor onder leiding van Bea Schreurs met koorpianist Gerrit Koele
Het eigen projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist: Ronald Knol
Piano Wilco Veldkamp
Algehele leiding ds. Hans van Ark
Samenzang voorafgaand:
Ev liedbundel no 174, leid vriendelijk licht mij als een trouwe wacht, geheel

Zingen gezangen voor de liturgie no 484 (melodie Lof zij de Heer, de almachtige koning)

1. Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede;
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord uit mensen monden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.

2. Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.

3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg voor mijn voeten.

samenzang ev liedbundel no 424 een rivier vol van vrede geheel 4 coupletten

Wijhes Mannenkoor zingt:
Wereld vol vrede
Make me a channel of Your peace (Maak mij een werktuig van Uw vrede Heer)

samenzang gezang 459 (rode liedboek) door de nacht van strijd en zorgen in wisselzang: 1 en 7 samen, 2 en vrouwen 3 en 5 mannen
Projectkoor zingt Voor ieder land waar oorlog is, bidden wij tot U o Heer
Welkom door ds van Ark

Samenzang:

Gezang 479 uit het rode liedboek aan u behoort o Heer der heren vers 1,3 en 4

Wijhes mannenkoor met aanwezigen de kracht van uw liefde Opwekking 488 Harm, tekst overnemen

Samenzang Nieuwe Liedboek 793, bron van liefde, licht en leven vers 1 en 2

Bijbellezing Mattheus 5 vers 3 tot en met 10

Overdenking: ‘die vrede, wordt dat nog wat?’

Projectkoor zingt “Morgen zal het vrede zijn” (van Marco Borsato)
Koor:
Door kapotgeschoten straten,
zonder vader zonder land
loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand
Als een schaap tussen de wolven
de bestemming onbekend
en niemand ziet hoe klein je bent
niemand ziet hoe klein je bent

allen (met orgel)
Morgen zal het vrede zijn
zal de zon je strelen
zal de wereld weer een speeltuin zijn
en kun je rustig spelen

Koor:
Na de winter komt de lente
wordt de grijze lucht weer blauw
maar al ben je uit de oorlog
komt de oorlog ooit uit jou
Mooie ogen zijn vergiftigd
zijn aan het geweld gewend
en niemand ziet hoe klein je bent,
niemand ziet hoe klein je bent

allen (met orgel)
Morgen zal het vrede zijn
zal de zon je strelen
zal de wereld weer een speeltuin zijn
en kun je rustig spelen

Projectkoor zingt Als er geen bom meer valt, denk dan aan ons Heer

Projectkoor met aanwezigen in canon shalom chavariem, Harm, tekst als volgt:

Sjalom Chavarim, Sjalom Chavarim, Sjalom, Sjalom
Le Hitraot, le Hitraot
Sjalom, sjalom

Samenzang We shall overcome ev liedbundel 505 vers 1,3,5 en 6

Wijhes Mannenkoor zingt:
Dona nobis
Peace like a river
slotgebed

Slotwoord en aansluitend collecte onder orgelspel

Samenzang slotlied Ev liedbundel no 79 vers 1,2,3,4 vrede zij U

Zangers en zangeressen gezocht voor Kerstprojectkoor
Repetities vanaf zaterdagmorgen 28 okt en dan elke zaterdagmorgen tot en met 9 december
Dit jaar drie uitvoeringen op zaterdagavond 16 december en zondagmiddag en -avond 17 december 2016. Deelname kosten € 25,00, voor dit bedrag ontvangt u alle bladmuziek gratis, koffie/thee tijdens de pauze van de koorrepetitie gratis, koffie/thee/soep/broodjes op zaterdag 16 dec. tussen generale en uitvoering, koffie/thee/frisdrank/broodje kroket/soep op zondag 17 dec. tussen beide uitvoeringen .

Volkskerstsamenzang
Drie uitvoeringen in theater de Spiegel
Zaterdagavond 16 december om 19.30 uur
Zondag 17 december aanvang 15.30 uur en 19.30 uur in theater de Spiegel
Kaarten reserveren bij voorkeur via internet www.zingenonderdepeperbus.nl of met speciale formulieren na elke Zingen onder de Peperbus

Volledig vernieuwde website, met mooie filmpjes en makkelijker kaartreservering, www.zingenonderdepeperbus.nl

• De volgende keer is op zondagmiddag 29 oktober 2017 met organist Gerwin van der Plaats en tenor Reza Ranjazmay uit Iran en het eigen projectkoor.
• Achter in de kerk ligt het volledige programmaoverzicht voor het komende seizoen, neem er gerust een paar extra mee voor de buren.
• Wilt u dit seizoen één keer per maand een zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Mary Vegter
• Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.