Beste mensen hier aanwezig

Het is een serieus gesprek tussen Jezus en Zijn leerlingen
Jezus heeft Zijn discipelen net verteld, dat het een zaak van leven of dood is,
je volgt Mij of je volgt Mij niet, je gelooft het of je gelooft het niet
Er is geen tussenweg, zegt Jezus, je kunt niet een beetje in Mij geloven.

En dan, daarna, daarna haakt, zo vertelt de bijbel ons, haakt er een aantal mensen af.
Ze vinden de woorden van Jezus tehard
letterlijk, vers 60, dat zijn harde woorden die U daar spreekt, wie kan daar naar luisteren???
En dus haken ze af.

Het is eigenlijk gewoon hetzelfde wat we in deze tijd ook zien, mensen die afhaken bij geloof en kerk, die zeggen, waarom zou ik nog meedoen?
Ze ervaren voor hun leven geen toegevoegde waarde meer als het om kerk en geloof in Jezus gaat.
En ze vertrekken.
Jongeren, maar ouderen net zo goed.

In het verhaal van vanmiddag kijkt Jezus het kleine achterblijvende groepje discipelen dan aan.
en vraagt ze: Willen jullie misschien ook weggaan?

Zo kijkt Hij ons vanmiddag bij wijze van spreken ook aan.
Kijk, wij zijn er nog wel, wij zitten hier, wij kijken thuis nog mee, we horen toch op de een of andere manier nog bij die volgelingen
Dan kijkt Hij ons aan, zoals Hij destijds dat kleine groepje discipelen aankeek en vraagt:
Willen jullie misschien ook weggaan?
Waarom zou je nog meedoen?

Tja, waarom zou ik nog meedoen?
En als we eigenlijk geen goed antwoord meer zouden kunnen geven op die vraag, dan zijn we al aan het afhaken.

Petrus, de enthousiaste discipel heeft in dit verhaal zijn antwoord onmiddellijk klaar:
naar wie zouden we dan moeten gaan Heer?
U spreekt woorden die eeuwig leven geven
wij geloven dat U de heilige van God bent.

Dat is Petrus, Hij reageert zonder er lang over na te denken, hij zegt: ik blijf!

Wat ik mooi vind aan de op zich natuurlijk confronterende vraag van Jezus is dat Hij mensen de volle vrijheid geeft.
Je hoeft Hem niet te volgen, je hoeft niet te geloven
je mag geloven……..
Het is ieders eigen keus!
Jezus geeft ons de volledige vrijheid Hem wel of niet te geloven.

En wat ik mooi vind aan het antwoord van Petrus is, dat hij zegt, maar tja, naar wie zouden we dan toe moeten?
Op wie wil je dan in je leven je vertrouwen stellen?
Op een politieke leider, Rutte, Caroline van der Plas?
Op het koningshuis?
Op een bekende artiest?
Naar wie zouden we dan moeten gaan Heer?

Weet u
geloven is geen gemakkelijke weg.
Het is een mooie weg, maar geen makkelijke weg.

Ik kan het mooi laten zien aan de hand van een heel bekend bijbelfiguur uit het Oude Testament, de profeet Jeremia.

Jeremia, die worstelt er ook echt mee worstelt met alle wantoestanden op dat moment in zijn eigen land Israel
Maar hij worstelt ook met God
Hij worstelt met de opdracht van God Jeremia zegt letterlijk, Ik kan er niet meer tegen.
Hij wordt bedreigd met de doodstraf, bespot, meerder malen gevangen gezet.
en toch en dat is zo bijzonder en toch ondanks dat allemaal kan hij ook niet zwijgen,
Jeremia 20: er laait in mijn hart een vuur op, ik doe moeite om het binnen te houden, maar ik kan maar niet zwijgen.

Het geheim van Jeremia is dat ondanks zijn worstelingen er toch diep in zijn hart een vuurtje brandt daarom gaat hij door.

Brandt er nog vuurtje in ons hart, een vuurtje in het jouw hart, in het mijne?
zoals het vuurtje in het hart van Jeremia bleef branden
Is er nog ergens licht in jou
Is er nog een spoor van hoop in uw ziel?

En als je antwoord daarop voorzichtig ja kan zijn, dan is dat genoeg
Ja, ondanks alles ik draag nog sporen van hoop met mezelf
Meer vraagt de Heer niet van ons, meer vroeg Hij niet van Jeremia
is er ergens nog vuur in jouw hart
ergens nog licht in jou
ergens een spoortje van hoop in je ziel?

En dan volgt onmiddellijk daarop de belofte van God:
dan zegt God tegen Jeremia en óók tegen ons:

Dit is mijn plan met jullie
Het zal goed met je aflopen, niet slecht.
Ik zorg dat er een nieuwe tijd komt. Ik zal je nieuwe hoop geven.
Jullie zullen mij zoeken. En als je mij zoekt met heel je hart, zul je mij vinden.

Wij beloven God niet wat
God belooft ons wat
nieuwe hoop
brandstof voor dat kleine vuurtje
brandstof voor ons geloof
ook als het gaat om jouw eigen geloof

Laat je vuur niet doven, ook als het soms wel eens even ienie mini klein.
De Heer zelf zal ons nieuwe hoop geven en daarmee het vuur weer aanwakkeren.

Vele eeuwen later liep er in datzelfde Israël nog een Profeet over straat.
Een Timmerman, die net als Jeremia niet werd geëerd in Zijn eigen streek en als een lastpost werd beschouwd.
Een Man, Die zou lijden voor de zonde van het volk, niet om verloren te gaan, maar om uiteindelijk een nieuwe toekomst mogelijk te maken.

En als er nog een spoor van hoop en licht in je is
Blijf dan meedoen, want juist daardoor kan je geloof weer aanwakkeren.

Waarom zou je meedoen?
nou, daarom!

We hebben in deze tijd mensen nodig, die zeggen, ik blijf!

En zo is het
en die laatste woorden ‘zo is het’ klinken in het Hebreeuws als:

amen