Beste mensen hier vanmiddag aanwezig,

In het Oude Testament treden 16 verschillende profeten op

Ik zal u nu niet vragen ze allemaal even op te lepelen, maar het zijn de vier grote profeten en 12 kleine Profeten.

De vier grote Profeten zijn Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniel,

De twaalf kleine profeten zijn en u kunt dat rijtje vast zo met mij mee zeggen……..:
Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia en Maleachi, maar dat wist u wel…….

Maar de grootste, de grootste van al deze profeten, daar zijn vriend en vijand het wel over eens is Jesaja.

Niemand was groter dan hij.

Zijn visie op God, zijn beschrijving van de toekomst die die God ons beloofd heeft, spreekt tot op de dag van vandaag veel mensen aan

Een volk dat wandelt in duisternis, zei Jesaja tegen het volk Israel, dat op dat moment bedreigd werd door de Assyriërs en door de Babyloniërs en dat uiteindelijk ook onder de voet gelopen zou worden en in de stad Jeruzalem zou geen steen zou op de andere blijven staan

Een volk dat wandelt in duisternis…………. zal een groot licht zien.

Troost troost, mijn volk, jullie slavendienst is voorbij

Er komt een eind aan jullie lijden.

Maak plaats is het thema van deze Zingen onder de Peperbus

Maak plaats

Vers 3 uit Jesaja 40:
Hoor een stem die roept
Baan voor de Heer een weg door de woestijn letterlijk en figuurlijk

Effen in de wildernis die je nu in je leven soms ervaart

Effen een pad voor God

Wat een prachtig tekst nu we vanaf volgende week zondag vier adventsweken lang nadenken over de komst van de Heer, over de komst van Jezus

Maar zover is het nu nog niet.

Vandaag worden in de protestantse traditie de overleden van het afgelopen jaar herdacht op de zogenaamde laatste Zondag van het Kerkelijk jaar

In de Rooms Katholieke traditie gebeurde dat al op 1 november met Allerheiligen, de dag waarop de meer dan honderdduizend heiligen herdacht worden,

Dat gevolgd werd door  2 november Allerzielen, de dag waarop álle gestorvenen herdacht worden

Wie van ons heeft op deze herdenkingsdagen geen herinneringen aan hen, wier namen in je ziel gekerfd zijn.

Herinneren is goed

Herinneren is pijnlijk

Herinneren is terugdenken aan die dagen van afscheid nemen, die dagen van ziekte, die dagen van tranen en verdriet

Herinneren brengt ons terug in de woestijn en de wildernis van het leven.

Maak plaats, zegt Jesaja nu, maak plaats want zie hier is jullie God

Hij komt met kracht en Zijn arm zal heersen.

De komende periode is een periode van plaats maken

En plaats maken begint met opruimen

Je kunt pas iets nieuws in de kamer zetten als er eerst iets ouds uit is gegaan.

Anders wordt het vaak te vol.

 

Plaats maken voor de komst van de Heer betekent dat je in deze weken in je eigen leven eerst opruiming moet houden.

Dat er ruimte moet komen en rust in je hoofd en in je leven, maak plaats, maak plaats.

Op dit moment lijkt het tegenovergestelde overigens het geval.

Ik moest gistermiddag even hier in de stad zijn

Nou jongens………. gekkenhuus

Alle winkels boden hoge kortingen van 20, 40 en 50% aan, nadat ze natuurlijk eerst de prijzen de afgelopen week verhoogd hadden, maar maakt niet uit

Black Friday, overgewaaid uit Amerika, komt er nog iets goed uit dat land was gister in Zwolle éénn grote Black Saturday geworden, en de mensen klommen bijkans over elkaar heen

Hoe zo tijd voor rust en ruimte?

En ik weet niet hoe met het uw agenda en plannen voor de komende week is, maar ik heb de komende week echt een volle agenda en ik heb ook nog niet één sinterklaasgedicht geschreven en wij vieren het volgend weekend al.

Maar goed, ik dacht, ik ben nu toch met die overdenking bezig, dus ik schrijf vast twee Limmericks met het bekende rijmschema AABBA

Daar komen ze:

Een oude bisschop uit Spanje
zijn jas was rood met veel franje
maar ‘t juiste wasprogram had-t-ie nog  nooit geleerd
daarom ging het verkeerd
daarna was-t-ie niet rood maar oranje.

 

En om in het kleurschema te blijven, ga ik nu naar de kleur zwart,

dit wordt een enigszins gevaarlijke Limmerick over zwarte piet, ik hoop dat er geen demonstranten voor de deur staan

 Uit Spanje kwam ooit eens een Klaasje,
dat was me der nog eens een báásje
Zijn zwarte pieten kregen vanwege hun kleur voor straf
bij half Nederland ervan langs met de roe en de staf
maar mét roetveeg….. zijn ze nu bij de ándere helft van Nederland het haasje.

Goed, deze twee limericks staan vanaf morgen in de tekst van deze overdenking op de website van Zingen onder de Peperbus.nl, dus als u verlegen zit, maak er dankbaar gebruik van……..

Terug naar m’n onderwerp: plaats maken
Plaats maken dus in de komende weken voor de komst van Jezus.

Maak rust en ruimte in je hoofd en dus ook in je agenda om Hem te ontvangen

Toch is er ook nog en daarmee rond ik af een andere kant aan dat plaatsmaken, die ik u op deze dag niet wil onthouden.

En dat is dat wij niet alleen plaats moeten maken voor Jezus

Maar dat Híj plaatsmaakt voor óns

Andersom dus

Hij maakt plaats voor ons!

En dan bedoel ik met plaatsmaken, dat Hij letterlijk in onze plaats gaat staan

Denk maar aan het lied “welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan”

Hij neemt onze plaats over

Hij draagt onze last in deze wildernis

Hij baant onze weg in de woestijn die deze wereld en die jouw leven soms kan zijn

Dus plaatsmaken betekent vanmiddag niet alleen maar de oproep om de komende weken een beetje kalm an te doen en je te concentreren op het grote Kersfeest

Dat feest, waarbij mensen vooral niet elkaar een kado moeten geven, nog zo’n idiote gewoonte die overgewaaid is uit Amerika.

Wij hadden ooit met Kerst een Amerikaanse studente in huis en op eerste Kerstmorgen om 6.00 uur ‘s ochtends stormden mijn vader en ik met veel kabaal naar beneden, want we hoorden een inbreker in de kamer

En toen stond daar die studente daar in haar nachtjapon helemaal verbijsterd, ze wilde alleen maar kadootjes onder de Kerstboom verstoppen

Nee, lieve mensen

Met Kerst geven wij elkaar geen kado’s dan krijgen wij een kado

En dat kado is geen iets maar een Iemand, die voor ons plaats wil maken

Hij neemt  de zorg van wildernis en woestijn over

Dat is het wonder van deze decembermaand

Wij maken in deze maand plaats voor Hem (van advent naar Kerst), opdat Hij straks in onze plaats kan gaan staan (Pasen)

Of zoals het koor the Spirit zingt:

Come, make a place
Wilt u plaats nemen in mijn hart
U bent welkom in ons leven

Zonder U voel ik me leeg van binnen

U bent alles wat ik nodig heb

Come, make a place

amen