Gemeente van Jezus Christus

We leven in een lastige tijd
Denk aan Syrië, de Brexit, die rare man in Amerika, rare mensen in Nederland en zo kan ik nog wel ff door gaan

Wat is ons antwoord in een verwarrende tijd?
Hoe blijf je in deze tijd staande, ook als christen?
Ik heb maar één antwoord:
blijf dicht bij de bron,
blijft dicht bij de kern van ons geloof, want we hebben nog steeds GOUD in handen
Het thema van deze dienst, we hebben GOUD in handen
En met dat goud kun je twee dingen doen.
Je kunt praten
En je kunt luisteren
Dat is wat je mag doen met goud in je hande.
Erover praten
En goed naar elkaar luisteren
Nou, dat is te doen toch

We beginnen met Mozes
Mozes die door God geroepen in door een brandende braamstruik
Mozes woont, als dit gebeurt al jaren bij zijn schoonvader
Ook voor Mozes is dat een hele verwarrende tijd geweest
Niet zozeer vanwege die schoonvader
Alhoewel dat weet je ook niet
Wij zijn met ons gezin, met vier kinderen aanhang en achterkleinkinderen, net vorige week met zestien man in Zeeland in 1 huis geweest
Was heel gezellig
Maar toen mijn vrouw en ik naar huis reden zeiden we ook tegen elkaar, pffff, was wel weer goed zo

Waarom had Mozes het moeilijk?
Eerst moest hij vluchten, weg bij zijn eigen familie, omdat hij een Egyptenaar had doodgeslagen en nu brengt hij al een aantal jaren lange lange dagen door in de woestijn
Mozes, de man die de belofte droeg, is gewoon schaapsherder geworden.
Hij past op de schapen van zijn schoonvader en dagen lang sjokt hij met diens schapen door de woestijn.
Kent u overigens het grapje van een herder en een organisatieadviseur.

Een herder is met zijn kudde onderweg, als hij met het nodige geraas en begeleidende stofwolken achterop wordt gereden door een Hummer. Het voertuig remt krachtig, en er spreekt een energieke jonge kerel uit. “Weet u hoeveel schapen u hier hebt?” vraagt de man.

De herder schudt ontkennend. “Een stuk of wat” zegt hij schouder-ophalend “veertien duizend, veertien-en-een-half misschien?”

“Ik kan het u precies vertellen” zegt de jonge man” en ik doe het als ik dan van u een schaap krijg.”

De herder gaat akkoord, en kijkt met een mengeling van bevreemding en afschuw naar alle apparaatjes die uit de Hummer te voorschijn worden getoverd.

Er wordt een GPS-antenne schotel neergezet, satelliet-contact gemaakt, een laptop opengeklapt op een eveneens opklapbaar bureau-tafeltje. “Kijk” zegt de technicus “Ik heb eerder de vectoren vastgesteld waarbinnen moet worden geteld. Toen heb ik met GPS via Google Earth beelden van dat gebied gedownload. Er van uitgaand dat uw schapen wit, zwart of een mengsel van die beide kleuren zijn, heb ik objecten met andere kleuren laten elimineren. En vervolgens heb ik een scan van het plaatje dat op die wijze ontstaat door een tel-programma gevoerd. Hij staat nu even te rekenen, maar over een paar seconden weten we hoeveel witte, zwarte en gemengd-kleurige schapen u hebt. “Veertien duizend, vijfhonderd negen en twintig” zegt hij na nog een paar seconden – en de precieze onderverdeling wordt nu geprint.”
De man loopt op de herder toe, pakt een van zijn dieren en stop die in de Hummer.
“Wacht even” zegt de herder “kan ik dat beest terugverdienen als ik in een keer kan zeggen wat uw beroep is?”
“Dat vind ik een leuke uitdaging” zegt de jongeman zelfverzekerd “u raadt het nooit in een keer’.
O jawel” zegt de herder “u bent organisatie-adviseur”. De ander knikt, met een blik van grote verbazing op zijn gezicht “hoe kunt u dat nu weten?” “Het was niet moeilijk” glimlacht de herder:
• u komt zonder dat iemand om u gevraagd heeft
• u biedt diensten aan waar niemand op zit te wachten
• u stelt uw beloning zeker voordat u iets hebt uitgevoerd
• u bent afhankelijk van allerlei gadgets die eigenlijk alleen maar kunnen meten, tellen en rekenen
• u bent niet bekend met de materie die u onder handen neemt.
• u kent het verschil niet eens tussen een schaap en een herdershond.
• Dus mag ik nu mijn hond terug
Goed, nu terug naar Mozes
Juist als je niet meer weet hoe je het hebt
Juist dan is daar God

Dat is mooi om dat te horen
Juist als u van plan hebt om het op te geven, als u denkt, dit wordt nooit meer wat, we gaan ten onder, dan is daar God

De schapen van Mozes hebben er niks van gezien, die zagen hooguit de zon vuurrood ondergaan achter de struiken
Maar Mozes ziet des te meer: een braamstruik staat in brand
Mozes deinst terug, maar God nodigt hem uit te luisteren
Kom maar Mozes
luister,
doe je sandalen uit, je staat nu op heilige grond, want je staat dicht bij Mij.

Het is God’s licht, die Mozes uit zijn donkere sombere buien trekt
God trekt Mozes als het ware naar het licht
En maakt van hem een man die straks zelf het licht weer zal brengen.
Mozes wordt na deze gebeurtenis straks zelfs weer een man van het licht
Hij zal het licht brengen aan zijn gevangen genomen volk in Egypte

Maar let nou goed op wat er gebeurt bij die brandende braambos, Mozes wil helemaal niet!
Hij zegt, Here God, ik ben helemaal geen goede spreker
Ik ben zwaar van tong, ik stotter
Zoekt u maar iemand anders, U moet mij echt niet hebben hoor.

Dat is bijzonder, want dat hoor ik de mensen anno 2019 nog steeds zeggen
Als het over zelf iets vertellen over hun geloof gaat, dan zeggen ze tegen me, ik ben niet zo’n goede spreker hoor, bij mij in het dorp zeggen ze dan
laot de dominee het maar zegg’n, die keerl heft er voor euleerd….
Allemaal kleine Mozessen

Veel ouders vinden het zelfs lastig om er met hun kinderen over te praten
laat staan: praat u wel eens over uw geloof op uw werk, met collega’s
Of met uw buren?
Is het zo moeilijk? Om over je geloof te praten op een begrijpelijke manier?

Dat denk ik niet

Met iemand anders over je geloof praten, begint met jezelf af te vragen, wat betekent dat geloof eigenlijk voor mij zelf
Kunt u dat voor jezelf zeggen, gewoon in uw eigen woorden? Wat geloof eigenlijk voor jou, voor u inhoudt

Hebt u zich wel eens bedacht, dat wij als gelovige mensen eigenlijk goud in handen hebben, het thema van deze dienst

Hoe ziet dat goud er voor u, voor jou eruit?
Het is goud in onze handen, als je mag weten dat je er in deze wereld niet alleen voor staat
Het is goud in onze handen, te weten je niet alleen een aardse vader hebt, maar ook hemelse vader
Die van je houdt
Het is goud in onze handen, dat God ons Zijn eigen zoon geeft, Jezus
en Zijn naam is liefde
Het is goud in onze handen, dat we mogen weten dat we de liefde niet uit onszelf hoeven te halen, maar dat je het ontvangt als je je armen opendoet
Heer, ik kom tot U neem mijn hart, verander mij
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Het is goud in onze handen, dat we mogen leven van genade, dat het woord vergeving voor ons een kernwoord is
Het is goud in onze handen, dat we het Kruis van Golgotha kennen als vaste rots van ons behoud!

Mozes zei, ik ben niet zo’n goede spreker Heer
en ik weet dat hier heel veel mensen in de kerk zitten, die het Mozes graag nazeggen, ik ben niet zo’n goede spreker.

Nee, dat was ik vroeger ook niet en zelfs nu vind ik het ook nog wel eens lastig om tijdens de buurtbarbeque mijn niet kerkelijke buurman eventjes goed uit te leggen waar ik zelf voor sta
Wat mij erg heeft geholpen, is de uitspraak van iemand die eens zei
Maar je hoeft niet te overtuigen, maar je kunt wel getuigen.
Ik hoef die buurman niet te bekeren, dat is mijn werk niet, dat is het werk van de Heilige Geest
Maar ik kan die buurman wel vertellen, waarom het voor mij heel veel betekent, wat ik er aan heb en hoe eerlijker mijn woorden dan zijn, des te meer zal de buurman geïnteresseerd raken. Niet overtuigen, getuigen

Wij hoeven hier niet met z’n allen het centrum van Zwolle in, om op de zeepkist te klimmen en iedereen maar aan te spreken
Want nee, we zijn net als Mozes, niet allemaal van die goede sprekers
Maar als Mozes er uiteindelijk in slaagde desalniettemin een heel volk te leiden, dan zal het ons waarachtig toch wel lukken eens aan de buurman of je collega of je eigen kind te vertellen welk goud je in handen hebt

Maar hoe breng je zo’n gesprek dan op gang
Wij denken als we iets willen laten zien van het goud in onze handen, dat wij dan vooral heel veel moeten praten
Maar het is andersom
Het gaat niet om praten, maar om luisteren!
Niet praten, maar luisteren
luister naar de vragen van mensen om je heen, naar hun twijfel, hun onzekerheid
en praat zelf vooral eens wat minder.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen waarom
ik iets niet zo moet voelen als ik het voel,
dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij denkt dat jij iets moet doen om
mijn problemen op te lossen
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.

Misschien is dat de reden waarom voor
sommige mensen bidden werkt, omdat
God niets terug zegt en hij geen adviezen
geeft of probeert dingen voor je te regelen.
Hij luistert alleen maar en vertrouwt erop
dat je er zelf wel uitkomt.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar
me en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten, wacht dan even en
ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou
zal luisteren.

gedicht van Leo Buscaglia.

Als u luistert naar uw kinderen en uw kleinkinderen en denkt, hoe moet ik nu reageren, weet dan dat God tegen u, net als tegen Mozes zal zeggen
ik zal je zelf de woorden in je mond leggen die je spreken moet

Want we hebben Goud in handen en Christus in ons hart

Amen