ORANJECONCERT

zondagmiddag 24 april 2022, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: Glorie na Pasen?!

Medewerking:

Projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Trompettisten Arjan en Edith Post
Organist Gerwin van der Plaats
Piano: Wilco Veldkamp
Algehele leiding: ds. Hans van Ark

Samenzang van Hollandse liederen vooraf:

Op de grote stille heide

Op de grote stille heide
Dwaalt een herder eenzaam rond
Wijl zijn wit gewolde kudde
Trouw bewaakt wordt door zijn hond
En al dwalend ginds en her
Denkt de herder; “Och hoe ver
Hoe ver is mijn heide
Hoever is mijn heide, mijn heide”.

Op de grote stille heide
Bloeien bloempjes lief en teer
Stralend in de zonnestralen
groeten zij ons keer op keer
En tevree met karig loon
Roept de herder: “Och hoe schoon
Hoe schoon is mijn heide
Hoe schoon is mijn heide, mijn heide

Op de grote stille heide
Rust het al bij maneschijn
Als de schaapjes en de bloemen
Vredig ingesluimerd zijn
En terugziende op zijn pad
Juicht de herder: “Welk een schat
Hoe rijk is mijn heide
Hoe rijk is mijn heide, mijn heide.

In ’t groene dal, in ’t stille dal

In ’t groene dal, in ’t stille dal
Waar kleine bloempjes groeien
Daar ruist een blanke waterval
En druppels spatten overal
Om ieder bloempje te besproeien, ook ’t kleinste
Om ieder bloempje te besproeien, ook ’t kleinste

En boven op de heuv’len spits
Waar forse bomen groeien
Daar zweept de stormvlaag fel en bits
Daar treft de rosse bliksemflits
En splijt bij ’t daav’rend onweer loeien: de grootste
En splijt bij ’t daav’rend onweer loeien: de grootste

Omhoog, omlaag, op berg en dal
Ben ‘k in de hand des Heren!
Toch kies ik, als ik kiezen zal
Mijn stille plek mijn waterval
Toch blijf ik steeds, naar mijn begeren, de kleinste!
Toch blijf ik steeds, naar mijn begeren, de kleinste!

Op berg en dal klinkt hoorngeschal

Langs berg en dal klinkt hoorngeschal
Met volle zuivere toon
Met volle zuivere toon
En vol van goud weerklinkt door ’t woud
Die galm zo schoon, zo schoon.
Die galm zo schoon, zo schoon.

’t Geeft schoner kleur en frisser geur
Aan alles wat m’omringt
Aan alles wat m’omringt
En ’t beekje spat zijn helder nat
Alsof ’t een liedje zingt.
Alsof ’t een liedje zingt.

Genot en rust en levenslust
Daalt neer bij die muziek
Daalt neer bij die muziek
Verdriet en smart wijkt uit het hart
die galm, die is uniek
Die galm, die is uniek

Zingen op bergen en in dalen gezang 143 oude bundel 1938

Op bergen en in dalen
en overal is God.
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God.
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God.
Omlaag en hoog verheven
ja, overal is God.

Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij.
Wie steunt op zijn vermogen
die dekt en zegent Hij
Hij hoort de jonge raven
bekleedt met gras het dal
heeft voor elk schepsel gaven
ja, zorgt voor ‘t gans heelal

Roem Christen, aan mijn slinke
en rechterzijde is God.
Waar ‘k macht’loos nederzinke
of bitter lijd’, is God.
Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God.
In dood en doodse banden,
ja, overal is God

Projectkoor zingt
How many roads must a man walk down, before you can call him a man?
The answer my friend, is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind

Korte Ned. Vertaling:
Hoeveel wegen moet een man bewandelen, voordat hij echt een volwassen man is?
Hoevaak moet hij omhoog kijken, voordat hij de hemel ziet?
Hoeveel jaar kan een berg bestaan, voordat hij door de zee wordt verzwolgen?
Het antwoord, het antwoord vervliegt in de wind

Welkom door ds. van ark
Glorie na Pasen
vraagteken en uitroepteken?
Massagraf met 9000 lichamen

Tegelijkertijd:
Vandaag wordt het Paasfeest gevierd in de Oekraine en ook in Ruslans trouwens
Het is belangrijkste feest in de oosters-orthodoxe kerk.
Soms vallen het orthodoxe paasfeest en het Pasen in ons land op dezelfde datum, maar meestal niet. Rekenen met een andere kalender.
Bij het orthodoxe Pasen hoort de icoon met de Nederdaling van Jezus in de onderwereld. Hij vertrapt met zijn voeten de poorten van de hel en trekt Adam uit zijn graf omhoog. In de oosters-orthodoxe kerk is deze afbeelding de verbeelding van de opstanding van Jezus uit zijn graf.

Solo Arjan en Edith Post Dona Nobis Pacem meezingen

Samenzang
Kum bah yah my Lord, kum bah yah
Kum bah yah my Lord, kum bah yah
Kum bah yah my Lord, kum bah yah
Oh Lord kum bah yah

Someone’s crying my Lord, kum bah yah
Someone’s crying my Lord, kum bah yah
Someone’s crying my Lord, kum bah yah
Oh Lord kum bah yah

Kum bah yah my Lord, kum bah yah
Kum bah yah my Lord, kum bah yah
Kum bah yah my Lord, kum bah yah
Oh Lord kum bah yah

Someone’s singing my Lord, kum bah yah
Someone’s singing my Lord, kum bah yah
Someone’s singing my Lord, kum bah yah
Oh Lord kum bah yah

Someone’s crying my Lord, kum bah yah
Someone’s crying my Lord, kum bah yah
Someone’s crying my Lord, kum bah yah
Oh Lord kum bah yah

Gezangen voor de liturgie 550 wilt heden nu treden (Harm, liedboek gezang 414 geheel)

Samenzang Ik zeg het allen dat Hij leeft Nieuwe Liedboek 642, vers 1,2,5,6,7,8

Bijbellezing Efeziërs 4 vers 31 en 32 en Efeziërs 5 vers 1 en 2 (NBV)

Solo Arjan en Edith Post

Overdenking: Glorie na Pasen?!

Samenzang:
Witte zwanen, zwarte zwanen
Wie gaat er mee naar Engeland varen?
Engeland is gesloten.
De sleutel is gebroken.
Is er dan geen timmerman?
Die de sleutel maken kan
Laat doorgaan, laat doorgaan
Wie achter is moet voorgaan!

Projectkoor zingt:
We shall overcome
We walk hand in hand
All men shall be free

Samen met aanwezigen:
We shall live in peace
We shall live in peace
We shall live in peace someday
o deep in my heart
I do believe:
We shall live in peace.

Projectkoor zingt: Gelukkig is het land, dat God de Heer beschermt

Solo Arjan en Edith Post

Samenzang U zij de glorie ev liedbundel no 132 alleen vers 3

Gebed

Slotwoord

Collecte onder orgelspel

Slotlied staande gezangen voor de liturgie 549 Wilhelmus van Nassouwe, vers 1 en 2
Harm, 2 is mijn schild ende betrouwen
Aansluitend Omdat hij leeft ben ik niet bang voor morgen ev liedbundel no 137 vers 1 en 2

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

Wij wensen u graag een zonnige en gezonde zomer toe en graag tot in het nieuwe seizoen

• De volgende keer is op zondagmiddag 25 september 2022 weer om half vijf s middags (altijd de laatste zondagmiddag van de maand, zolang de ‘r’ in de maand,
• Medewerking dan door Musica Religiosa onder leiding van Gerwin van der Plaats
• Wilt u komend seizoen één keer per maand een zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Mary Vegter
• Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
• www.zingenonderdepeperbus.nl

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
• ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
• Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
• Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
• Bert Mechielsen, tel 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl