Zondagmiddag 24 september 2023, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: Waarom zou je meedoen?

Medewerking:
Christelijk gemengd koor Zwolle dirigent Cor Ploeg
ZOP-Projectkoor dirigent Jenny van Ark
Organist Ronald Knol
Algehele leiding: ds. Hans van Ark

Samenzang vooraf:

Joh de Heer no 71 Jezus Hij is koning 1,3 en 4

Jezus, Hij is Koning, (2x)
Koning van het gans heelal.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof:
Jezus, Hij is Koning!

Wij zullen overwinnen, (2x)
wij zullen overwinnaars zijn.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof:
Wij zullen overwinnaars zijn.

Jezus, Hij zal komen, (2x)
komen zal Hij met gejuich.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof:
Jezus, Hij zal komen.

NLB 791 liefde eenmaal uitgesproken 1,2,3 en 6

Joh de Heer no 85 Vader ik aanbid U, geheel

Projectkoor zingt:
Heer wijs mij Uw weg en leid mij als een kind, dat heel de levensweg slechts in U richting vindt

Samen met aanwezigen couplet 3 en 4:

Heer leer mij Uw wil, aanvaarden als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
als mij het zicht ontbreekt om door te gaan
spreek door Uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij Uw plan, maak door Uw geest bekend.
hoe ik U dienen kan, en waarheen U mij zendt.
als ik de weg niet weet, de hoop opgeef
Toon mij dat Christus heel de weg gelopen heeft,
toon mij dat Christus heel de weg gelopen heeft.

Welkom door ds. van Ark

Samenzang

Gezangen voor de liturgie 656 wij moeten Gode zingen

NLB 793 bron van liefde licht en leven 1 en 2

Chr gemengd koor zingt samen met aanwezigen: ‘k ben reizend naar die stad, waar Christus ’t licht zal zijn,

refrein vanaf couplet 2 samen:
Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog;
God Zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.

Couplet 3 samen
Daar is de strijd voorbij,
daar wacht de gloriekroon;
daar vindt de ware strijder rust,
en God Zelf is zijn loon.
refr.:
Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog;
God Zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.

Chr gemengd koor zingt
Vader wij eren U, wij bezingen Uw naam

samen met aanwezigen couplet 3:
Drie-enig God, wij bezingen Uw naam
glorie zij de Vader en de Zoon
Juicht dan heel de aarde, juicht Zijn naam ter eer
roemt Zijn grote naam keer op keer

Schriftlezing Johannes 6 vers 60 tot en met 69 NBV

Overdenking: Waarom zou je meedoen?

Projectkoor zingt: Gods verhaal gaat door

Als onze wegen leiden naar een nieuwe horizon, zal God Zijn trouw bewijzen. Gods verhaal gaat door, Hij geeft een nieuw begin, zo stappen wij de toekomst in, Gods verhaal gaat door, samen zingen wij met een hart vol dankbaarheid

Projectkoor zingt samen met aanwezigen:
Soon and very soon, (spoedig zullen wij de Koning ontmoeten. Halleluja, wij zullen de Koning ontmoeten)

Soon and very soon, we are going to see the King!
Soon and very soon, we are going to see the King!
Soon and very soon, we are going to see the King!
Hallelujah, Hallelujah, we’re going to see the King!

No more crying there, we are going to see the King!
No more crying there, we are going to see the King!
No more crying there, we are going to see the King!
Hallelujah, Hallelujah, we’re going to see the King!

No more dying there, we are going to see the King!
No more dying there, we are going to see the King!
No more dying there, we are going to see the King!
Hallelujah, Hallelujah, we’re going to see the King!

Soon and very soon, we are going to see the King!
Soon and very soon, we are going to see the King!
Soon and very soon, we are going to see the King!
Hallelujah, Hallelujah, we’re going to see the King!

Chr. gemengd koor zingt:

Lead me Lord
(korte ned. Vertaling: Leid mij o Heer in Uw gerechtigheid, richt Uw weg voor mijn aangezicht, want alleen U Heer, leidt de weg voor mijn aangezicht)

Lord I stretch my hands to You, Heer, ik hef mijn handen op naar U, ik ken geen andere help, waarheen zou ik gaan zonder U?

Gebed

Slotwoord

Collecte onder orgelspel

Als u de camera van uw mobiele telefoon op deze QR code richt, kunt u ook digitaal betalen.

 

 

 

 

 

 

Slotlied samen met Chr. gemengd koor Toekomst vol van hoop

refrein samen:
U geeft een toekomst vol van hoop,
dat heeft U aan ons beloofd,
niemand anders U alleen,
leidt ons door dit leven heen

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

• De volgende keer is op zondagmiddag 29 oktober 2023 weer om half vijf s middags met het Gelders Politie Mannenkoor en Tjaco van der Weerd als organist
• Het programma voor het nieuwe seizoen ligt achter in de kerk voor u klaar, u mag er ook een paar extra voor buren en kennissen meenemen
• Wilt u komend seizoen één keer per maand op zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Carin Ludwig
• Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
• www.zingenonderdepeperbus.nl

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Carin Ludwig, tel 06-44277919, email cludwig194@gmail.com

Volkskerstsamenzang, thema: Never walk alone
Zaterdagavond 16 december 2023 van 19.30 tot 21.00 uur theater De Spiegel
Zondagmiddag 17 december 2023 van 15.30 tot 17.00 uur theater De Spiegel
Zondagavond 17 december 2023 van 19.30 tot 21.00 uur theater De Spiegel
Groot projectkoor, dirigent Jenny van Ark, Veluws strijkersensemble, begeleidingsband, toneelgroep, mannenensemble Four You, organist Gerwin van der Plaats, vleugel Wilco Veldkamp, ds Hans van Ark

Kaartreservering
1. Via de website van Zwolse theaters, dan naar programma, 17 en 18 december
2. Telefonisch vanaf 1 oktober 038 – 8450777
3. Persoonlijk via de kassa van Schouwburg Odeon, dinsdag en donderdag van 14.00-16.00 uur
De reserveringskosten bedragen 3,50 euro per persoon.