Zingen onder de Peperbus

Zondagmiddag 25 november 2018, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: “ Kom, maak plaats ”

Medewerking:
Gospelkoor the Spirit
Projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist Gerwin van der Plaats
Piano: Wilco Veldkamp
Algehele leiding: ds. Hans van Ark

Samenzang

Joh de Heer 33 coupletten 1,2 en 3 Daar ruist langs de wolken

Groot is uw trouw O Heer

Opwekking 642
Spirit zingt:

Greatest Hallelujah
We brengen God de hoogste eer met het zingen van hallelujah. Het zingt in ons hart en in de hemel. U bent een Vader en een Vriend. Uw glorie vult het heelal. Wij verhogen Uw machtige naam!

God gave me a song
God geeft me een lied. Ik zal mijn hele leven zingen dat God het licht is van de wereld. Heilig is onze machtige God, laat iedereen Hem prijzen en Zijn naam groot maken.

Samenzang

Gezangen voor de liturgie 610 Heeft hij ons bidden opgevangen (melodie psalm 118)

Gezangen voor de liturgie 610 Heeft Hij ons bidden opgevangen

Projectkoor zingt Heer wijs mij Uw weg

Welkom door ds. van ark

Samenzang :
Gezang 459 in wisselzang Door de nacht van smart en zorgen 1 en 8 samen, 2/4/6 vrouwen, 3/5/7/ mannen

Liefde is de bron (melodie God and God alone):
Spirit zingt:
Groot is de Heer
Hij is heilig en trouw, door Zijn kracht staan wij vast in Zijn liefde.
Verhef dan je stem! Groot is de Heer.

Bijbellezing Jesaja 40 vers 1 tot en met 11 NBV

Overdenking: “Kom, maak plaats”

Spirit zingt
Come make a place
Here Jezus,
Jozef en Maria legden U liefdevol in de kribbe. Zoals u een plekje kreeg in de kribbe, wilt u zo plaats nemen in mijn hart. Heer u bent welkom in mijn leven. Zonder U voel ik me zo leeg van binnen. U bent alles wat ik nodig heb

That’s a hallelujah
Iedere dag als we wakker worden geeft God iets nieuws! Dus ga door en dank Hem voor Hij doet voor jou. Dit is een lofzang waard! Hallelujah!

samenzang (YfC bundel no. 160) Dag en nacht Heer, waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer, veilig zult Gij met mij zijn.

Projectkoor zingt Conquest of Paradise
Korte Ned. vertaling: we zingen in naam van de Gloria

Gebed

Slotwoord

Collecte onder orgelspel

Samenzang gezangen voor de liturgie 505 Nu daagt het in het Oosten

Slotlied
Projectkoor zingt Nader tot U o Heer
Koor coupletten 1 en 2 Samenzang coupletten 3 en 4

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

Achter in de kerk liggen de programma’s van het lopende Seizoen. We gaan nog vier keer door tot en met april 2019. Neem er gerust een paar extra mee en verras uw buren en vrienden.
De volgende keer is de Volkskerstsamenzang op 22 en 23 december in theater de Spiegel.
Op zondag 27 januari 2019 gaan we weer verder in de OLV Basiliek met Brassband David uit Zwolle en Gerwin van der Plaats als organist en het eigen projectkoor.
Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom: NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Louwe Smit, email louwe-arike@telfort.nl

VOLKSKERSTSAMENZANG

Via de website www.zingenonderdepeperbus.nl kunt u zich nog aanmelden voor een van de vier uitvoeringen van de Volkskerstsamenzang
Zaterdag 22 december om 19.30 uur
Zondag 23 december om 12.00, 15.30 uur en 19.30 uur
Reserveren gaat uitsluitend via internet.