Zondagmiddag 26 maart 2023, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: “Lam of Leeuw”

Medewerking:
Christelijk Mannenkoor Zwolle olv Johan Smit
Projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist Gerwin van der Plaats
Piano: Wilco Veldkamp
Algehele leiding: ds. Hans van Ark

Samenzang

1
Middelpunt van ons verlangen,
Trooster van ’t bevreesd gemoed,
Heer, met onze jubelzangen
loven wij Uw liefdegloed.
U kwam van de hemel dalen
tot ons, zondaars, boos van aard,
en voor ons de schuld betalen,
die zo lang ons had bezwaard.

2
Liefde, U moest spot verdragen
die U drong door merg en been.
U moest onze zonden dragen,
U voor allen, U alleen.
Toen moest U de beker drinken
van Gods toorn op Golgotha.
Daar liet U aan ’t kruis zich klinken,
daar aanbidden w’ Uw gena.

3
Liefd’, in U is al ons leven,
U bent nu ons hoogste goed.
Ja, Uw kruis heeft ons gegeven
wat ons eeuwig juichen doet.
Hoe zijn wij aan U verbonden,
Jezus, Redder, ’s Vader Zoon!
Onze harten, onze monden
juichen dankbaar tot Uw troon.

Ev liedbundel no 346 1,3 en 4 Ik wil zingen van mijn Heiland

Samenzang (melodie op bergen en in dalen)

De lente is gekomen
Met vogels vliegensvlug
Die fluiten in de bomen
Het paradijs is terug;
De bloemen, rode, gele,
De tulp, de hyacinth,
Voorzeggen met zovele
Het voorjaar dat begint.

De lente is gekomen,
De narcis kondigt aan:
De zon zal bij ons wonen
Het licht is opgestaan.
Bespeur het in de struiken:
Daar geurt een groen seizoen
De aarde zal ontluiken,
Één hemelsblauwe bloem

De lente is gekomen,
De zomer is in zicht
Een oogst om van te dromen,
De wereld één gedicht,
De velden zullen zingen,
Het bos een loflied zijn,
Elk carillon zal klinken;
Gods huis vol zonneschijn.

Mannenkoor zingt:
Er is een God die hoort, vers 1 + 2 koor, vers 3 met gemeente.

Welkom door ds. van Ark

Samenzang:

Gezangen voor de liturgie 407 Alles wat over ons geschreven staat

gezang 177 (liedboek 1973) Leer mij O Heer uw lijden recht betrachten, couplet 1,2,5 en 6

Projectkoor zingt (uit de Mattheus Passion) Behfiel du Deine Wegen
(beveel gerust Uw wegen al wat u ’t harte deert)

Projectkoor zingt Zon en maan

Zon en maan, duizend sterren blinken in de nacht, zij staan
duizend sterren blinken en zijn gaan hun baan
laat ons allen nooit uit Uwe handen vallen

Samenzang
Ev liedbundel no 118 Hij kwam bij ons heel gewoon geheel

Mannenkoor zingt:
How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace

Bijbellezing:
Exodus 12 vers 3, vers 7, vers 12 en 13
Johannes 1 vers 29 en 30

Overdenking: “Lam of Leeuw”

Samenzang ev liedbundel no 362 God in ons midden
vers 1, 2,4 en 5

Mannenkoor zingt Agnus Dei (=Lam Gods)

Samenzang (met orgel)

1 Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan ’t schand’lijk kruishout lijdt,
verdienen niet mijn zonden
die striemen en die wonden?
Ja ‘k weet, dat Gij onschuldig zijt!

3 Gun, dat ‘k U dankbaar nader,
o Midd’laar bij de Vader.
Wat is Uw liefde groot!
Gij wilde mij hergeven
het eeuwig, hemels leven,
en stierf daartoe die wrede dood

4 O Godslam, nooit volprezen,
leer mij de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierf aan ’t kruis!
Deel mij Uw grote vrede,
deel mij Uw hemel mede
en leid mij in het Vaderhuis.

Projectkoor zingt samen met aanwezigen: U roept ons samen als kerk van de Heer

Samenzang refrein:
Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Samenzang couplet 3:
U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen uw kerk en van Christus te zijn

Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Gebed

Slotwoord

Collecte

Mannenkoor zingt:

Ik zal er zijn (versie G. Verdi)
Ga met God en Hij zal met je zijn, vers 1 + 4 gemeente, vers 2 + 3 koor

Slotlied ev liedbundel no 125 geprezen zij de Heer 1 en 2

Orgelspel na afloop

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

Zondag 30 april 2023 om 16.30 uur, ORANJECONCERT Gemengd koor Arioso uit Heerde en eigen projectkoor, beide onder leiding van Jenny van Ark, organist Gerwin van der Plaats
Bovengenoemde bijeenkomst wordt ook uitgezonden via kerkdienst gemist en zijn daar ook later te bekijken op de site van de OLV Basiliek Zwolle
Wilt u in het nieuwe seizoen één keer per maand op zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Carin Ludwig
Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
www.zingenonderdepeperbus.nl

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Carin Ludwig, tel 06-44277919, email cludwig194@gmail.com