Zingen onder de Peperbus 26 november 2023
organist Gerwin van der Plaats
vleugel Wilco Veldkamp
projectkoor olv Jenny van Ark
trompetten Arjan en Edith Post

Thema: Zoekend naar Licht

Vooraf zingen:

Gezangen voor de liturgie 489 Licht dat ons aanstoot in de morgen

Zingen Dag en nacht Heer (melodie All night, all day)

refr. Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

1. Als de dag opnieuw begint
waakt Gij als een herder over mij
Als een vader voor zijn kind
veilig mag ik met U gaan

ref. Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

2. In de avondschemering
waakt Gij als een herder over mij
Ik ben Uw beschermeling
veilig mag ik met U gaan

refr. Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

3. In het duister van de nacht
waakt Gij als een herder over mij
Gij mijn toevlucht en mijn kracht
veilig mag ik met U gaan

refr. Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

Ev. Liedbundel 454 geheel Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Projectkoor zingt bij opkomst en daarna op het aangeven van de dirigent samen met aanwezigen:
Als alles lichter wordt, ontsteek dan een vredevuur,
dat nooit meer dooft, vrede, die nooit meer dooft
Als alles lichter wordt, ontsteek dan een vredevuur,
dat nooit meer dooft, vrede, die nooit meer dooft

Welkom door ds. van Ark

Solo door Arjan en Edith Post: Bewerking van psalm 130 in een arrangement van J. Bredewout

Samenzang:

Om licht te zien, zijn wij gekomen ( melodie psalm 118)

Allen:
1.
Om licht te zien zijn wij gekomen,
een krans van mensen wereldwijd
die waakzaam van de vrede dromen
en werken aan gerechtigheid.
Ontsteek het vuur opdat wij horen
het lied dat zingt in alleman
tot nieuwe mensen zijn geboren:
Vrienden met vrede hand in hand.

2
vrouwen
Om licht te zijn voor alle landen
een gloed die warmte geeft en hoop
een bron van brood in alle handen:
de hemel houden wij ten doop

mannen:
Kom aan het licht, kom weer tot wereld
Neem wanhoop weg en duisternis
Laat zonder last van leugens leven
Het mensenkind dat toekomst is.

Allen:
3.
Om licht van licht te zijn op aarde
aanhoudend licht van het begin
Opdat geen mens meer zou verdwalen
zet God Zijn eigen bloed nu in
Opent uw hart, het licht voor ogen
de hoop groeit waar geen wegen gaan
En wie op pad gaat, ongelogen
Vindt ooit de hemel openstaan.

Samenzang ev liedbundel no 174 leid vriendelijk licht mij als een trouwe wacht geheel

Gezangen voor de liturgie 434 eens als de bazuinen klinken (Harm, nieuwe liedboek 769) couplet 1,4,5 en 6

Projectkoor zingt:
in de donkere nacht verschijnt een licht en de duisternis krijgt het niet in haar macht, eeuwenlang al voorzegd, het woord van God dat geboren wordt.

Bijbellezing:
1 Samuel 3 vers 1 tot en met 11 (NBV 2021)
Lucas 1 vers 5 tot en met 14

Solo Arjan en Edith Post: Amazing Grace in een arrangement van A. Post

Overdenking Zoekend naar Licht

Projectkoor zingt samen met aanwezigen NLB 1005
couplet 1 koor
refrein koor
couplet 2 koor
refrein samen:
Christus ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister
Christus ons licht, schijn ook vandaag hier in Uw huis
couplet 4 samen (Harm, vanaf hier de tekst opnemen van NLB 1005)
refrein samen
Couplet 5 samen
refrein samen

Gebed

Dankwoord

Collecte

Kaarsen aansteken

Solo Arjan en Edith Post Ik wandel in het licht met Jezus in een arrangement van E. Post.
daarna staande zingen :
ev liedbundel no 184 vers 1,2 en 4 (ik wandel in het licht met Jezus)

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

• De volgende keer is op zondagmiddag 28 januari 2024 weer om half vijf s middags met een vergroot projectkoor en Wilco Veldkamp als organist
• Het programma van dit seizoen ligt achter in de kerk voor u klaar, u mag er ook een paar extra voor buren en kennissen meenemen
• Wilt u één keer per maand op zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Carin Ludwig
• Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
• www.zingenonderdepeperbus.nl

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Carin Ludwig, tel 06-44277919, email cludwig194@gmail.com

Volkskerstsamenzang, thema: Never walk alone
Zaterdagavond 16 december 2023 van 19.30 tot 21.00 uur Theater De Spiegel
Zondagmiddag 17 december 2023 van 15.30 tot 17.00 uur Theater De Spiegel
Zondagavond 17 december 2023 van 19.30 tot 21.00 uur Theater De Spiegel

Groot projectkoor, dirigent Jenny van Ark, Veluws strijkersensemble, begeleidingsband,
toneelgroep, mannenensemble Four You, koperkwartet, organist Gerwin van der Plaats, vleugel Wilco Veldkamp, ds Hans van Ark

Kaartreservering
1. Via de website van Zwolse theaters, dan naar programma, 17 en 18 december
2. Telefonisch 038 – 8450777, gratis
3. Persoonlijk via de kassa van Schouwburg Odeon, dinsdag en donderdag van 14.00-16.00 uur
De reserveringskosten bedragen 3,50 euro per persoon.