Zondagmiddag 27 januari 2019, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: Zie, ik ga iets nieuws beginnen

Medewerking wordt verleend door :
Brassband David onder leiding van Wilbert Zwier
Zondagmiddag- projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist: Gerwin van der Plaats
piano: Wilco Veldkamp
Algehele leiding: ds. Hans van Ark

Samenzang voorafgaand:

melodie gezang 477 geest van hierboven (orgel)

Samenzang Heer leer ons zien
(op de melodie van Blijf bij mij Heer)

Samenzang Ev. Liedbundel no 170 geheel Groot is Uw trouw O Heer (brassband)

Brassband speelt Verso Libre – Arend Gerds

Samenzang: psalm 100 geheel (orgel)

Projectkoor zingt Heer wijs mij Uw weg
Heer wijs mij Uw weg en leid mij als Uw kind, dat heel de levensweg, slechts in U richting vindt.

Projectkoor Choral Figuré met Brassband
Wij danken U o Here God, wij loven Uw naam

Welkom door ds. Hans van Ark

Samenzang:
Ev. Liedbundel no 168, Coupletten 1,2,3,4,7 Dank u voor deze nieuwe dag Heer (brassband)

Opwekking 488 Heer ik kom tot U (Brassband) geheel

Gezangen voor de liturgie 564 zingt voor de Heer een nieuw gezang (orgel)

Brassband speelt:
Guardian of my Soul – Darren Shaw
Benedictus – Karl Jenkins/arr. Tony Small

Bijbellezing Jesaja 43 vers 18 en 19

Overdenking: ‘Zie, ik ga iets nieuws beginnen’

Zingen ( melodie NLB 791, door de nacht van smart en zorgen) (orgel) Ongestraft mag liefde bloeien

Projectkoor zingt ‘als een zee van liefde’
Soms moet ik denken aan wat Jezus deed, waarom Hij zoveel om mij geeft, Zijn goedheid stroomt als een zee van liefde en dat geeft mij kracht in de diepste nacht.

Samenzang met projectkoor en Brassband, U bent heilig Opwekking 609

Dankgebed en woorden van dank

Collecte,
Brassband speelt Sunrise over Blue Ridge – Dan Price

Slotlied “Ga in Zijn voetspoor” (melodie Glory Halleluja, tekst hans van ark) (orgel)

1. Gá in Zijn voetspoor, wandel samen met de Heer
Híj is de Heiland, laat ons zingen tot Zijn eer
wil op uw wegen, zo in liefde met Hem gaan
dan breekt Gods liefde aan!

Refrein
Glorie, glorie Halleluja (3x)
Zo breekt Gods liefde aan.

2. Zing op uw wegen, zing uw liederen nu tesaam
Want grote dingen doet de Heer in Christus naam.
Geef ons de kans om weer te dromen als weleer
Want Jezus, Hij is Heer.

Refrein
Glorie, glorie Halleluja (3x)
Zo breekt Gods liefde aan.

3. Droom van de toekomst, omdat Jezus weder komt
Laat ieder juichen, als het klagen eens verstomt
werk aan die toekomst, werk hier aan Gods koninkrijk
opdat Gods liefde blijk.

Refrein
Glorie, glorie Halleluja (3x)
Zo breekt Gods liefde aan.

Orgelspel

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

Voor liturgieën en teksten van de overdenking, zie website www.zingenonderdepeperbus.nl

  • De volgende Zingen onder de Peperbus is op zondagmiddag 24 februari 2019 met voorganger pastor Theo van der Sman, projectkoor, mannengroep Into my Heart, organist/pianist Wilco Veldkamp
  • Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom: NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Louwe Smit, tel. 038-4771896 email louwe-arike@telfort.nl