Zingen onder de Peperbus

Zondag 27 maart 2022
voorganger ds. Hans van Ark
Projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Fluit Ensemble Wezep (FEW) onder leiding van Annelies Schraa
Organist: Gerwin van der Plaats
Piano: Wilco Veldkamp

Thema Tibje Pajom

Vooraf zingen:

Gezangen voor de liturgie 429 dit is de dag

Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt en gegeven
Laat ons Hem loven en danken verheugd dat wij leven
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht
heeft Hij ons licht aangeheven

Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren
Doven van harte, verhard om Zijn woord niet te horen
Hij is zo groot
Hij overmande de dood
Wij zijn in Jezus herboren

Nu zend Uw geest als een vuur, als een stem in ons midden
dat wij van harte elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan,
Eren Uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden

Gezang 231 rode liedboek Wij knielen voor Uw zetel neer, vers 1 en 4

Johan de Heer no 80 elk uur elk ogenblik vers 1 tot en met 4

Welkom en introductie thema door ds Hans van Ark

Samenzang:

gezang 177 (rode liedboek ) vers 1,2,5,6
Leer mij o Heer Uw lijden recht betrachten (in de versie van de Mattheus Passion), 1 en 2 begeleiding FEW en koororgel, 5 en 6 met grote orgel

gezang 183 rode liedboek O hoofd vol bloed en wonden vers 1 en 3 (in de versie van de Mattheuspassion), begeleiding FEW en koororgel

FEW solo:
O sacred head surrounded

Koor: ’t Is middernacht en in de hof

Samen met de aanwezigen couplet 3 en 4 met orgel:

’t Is middernacht, maar Jezus waakt,
en ’t zielenlijden dat Hij smaakt,
bant uit Zijn hart de bede niet:
‘Mijn Vader, dat Uw wil geschied’.

’t Is middernacht en ’t Vaderhart
sterkt en verstaat de Man van smart,
Die ’t enig lijden, dat Hij torst,
ten eind doorstrijdt als Levensvorst.

Koorzang: Als ik in gedachten sta

Couplet 3 en 4 met de aanwezigen samen met orgel:

Op zijn kreet: “Het is volbracht,”
antwoordt mijn aanbidding zacht:
Jezus, ook voor mij verwierf,
Gij verlossing, toen Gij stierf.

Hoor ik, hoe het laatst van al,
Hij zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot,
in de handen van mijn God.

Bijbellezing psalm 22 verzen 1 tot en met 6 en vers 20 tot en met 23

Samenzang (van de Oekraïense componist Dmitry Bortniansky)

Ik bid U aan, o macht der liefde,
die zich in Jezus openbaart.
O licht, dat ’t helse duister kliefde
en blijde hope bracht aan d’ aard.
Ik wil die liefde steeds gedenken,
wil U mijn liefde wederschenken.

O Jezus mog’ Uw naam mij immer,
in ’t diepst der ziel geschreven zijn.
En geef mijn schuld’ge lauwheid nimmer,
Uw liefd’rijk harte wederpijn.
In woord, in werk, in heel mijn wezen,
zij steeds Uw heil’ge naam geprezen.

Overdenking over Tibje Pajom

Koor zingt Tibje Pajom
(vertaling U zingen wij, U loven wij, U danken wij eeuwige, tot U bidden wij God)

Samenzang Gezang 392 vers 1,2 en 5 Blijf mij Heer, de avond is nabij begeleiding FEW en koororgel

FEW solo: Largo in d klein van Vivaldi (RV 565)

Gebed, dankwoord en aankondiging collecte (onder orgelspel)

Slotlied gezang 182 vers 1, 2 en 6 Jezus leven van mijn leven (1 en 2 met begeleiding FEW en koororgel, vers 6 met grote orgel)

Aansluitend Eens zal op de grote morgen Joh de Heer 199 vers 1 en 3 en 4

Afsluitend orgelspel