Beste mensen, hier vanmiddag aanwezig

Waarom?
Het is misschien wel het meest door de mensheid gebruikte woord: waarom?
Waarom gebeuren deze dingen in de wereld?
waarom gebeurt dit in mijn leven?

Waarom moeten die mensen in de Oekraïne zo gruwelijk lijden?
waarom moeten miljoenen vrouwen en kinderen vluchten?
waarom zijn al die huizen kapot geschoten?
waarom wordt Poetin niet tot de orde geroepen door de internationale gemeenschap?

En ook in het persoonlijk leven van mensen:
waarom krijg ik deze ziekte?
waarom is mijn leven zo anders gelopen dan ik gedacht had?
waarom gaat mijn ouder worden gepaard met zoveel beperkingen?
waarom kan dit allemaal niet anders?

En waarom, waarom grijpt God niet in?

En mensen zeggen er dan vaak achteraan, nou ja, het heeft ook geen zin dat ik dit vraag, want ik krijg toch geen antwoord.

Maar stel je nou toch eens voor dat we op die vraag wel antwoord of in ieder geval een begin van een antwoord zouden krijgen, zou dat helpen? Dat gaan we vanmiddag proberen.

Het antwoord zit verscholen in psalm 22 zelf
Het antwoord kun je zien aan een pauw, dat als tweede
En het derde antwoord ligt besloten in het lied Tibje Pajom, wat het koor na deze overdenking gaat zingen

Eerst dus psalm 22
Daar zie je dat wij met onze waarom vraag in goed gezelschap zijn van Jezus zelf.

Als Hij aan het kruis hangt, dan spreekt Hij de beginwoorden van deze psalm letterlijk uit
Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?

Het zijn de eerste woorden uit psalm 22 die we vanmiddag lazen, die psalm citeert Jezus vlak voor Zijn dood

Nou, als Jezus die woorden mag uitspreken, dan mogen wij dat toch zeker ook wel of niet dan?
Je bent dus in goed gezelschap als je het woord waarom uitspreekt.
De waarom vraag mag, de waarom vraag deugt
dus nooit zeggen, dat kun je toch zo niet vragen tegen God, want dat mag je dus wel zeggen, net als Jezus deed.

Opvallend is wel dat die indringende vraag aan God als volgt geformuleerd is
MIJN God, staat er, MIJN God en dat staat er niet voor niks
God is geen vreemde voor de man, die deze psalm schrijft
Nee, deze psalmdichter heeft maar één God. Mijn God!!
Dat mijn is gewoon een belijdenis, er is een hele persoonlijk relatie tussen God en deze man

Hij weet dus heel goed bij Wie hij terecht kan.
Hij gaat met God het gesprek aan
U hebt dat vertrouwen, dat geloof toch ook aan mijn vader en moeder gegeven, die vertrouwden u toch ook
en dan somt hij daarna alle ellende van zijn leven op en dat liegt er niet om

en dan en dat is heel apart we zijn dan in vers 22 volgt opeens het keerpunt
Je kunt het zien op de liturgie, psalm 22 derde regel:
Maar u geeft mij antwoord:

Opeens lijkt het alsof na al dat klagen een gordijn voor de hemel wordt weggeschoven, alsof hij opeens tot inzicht komt
heel wonderlijk eigenlijk
en dan zegt-ie:
U geeft antwoord en dus, laatste zin
zal ik Uw naam bekend maken, U loven in de kring van mijn volk

De man, die zo leed,
de man, die de donkerte van zijn leven op zich af zag stormen, doet nu zijn ogen weer open , zijn nacht is opeens veranderd in de dag
Hij heeft God weer terug gevonden, U geeft mij antwoord.

En ik hoor u nu denken, doe mij ook zo’n ervaring.
dat mijn geklaag beantwoord wordt dat ik dan opeens weer scherp zie.

Mijn advies zou zijn
ga dat gesprek met God maar aan
Mijn God, waarom waarom
leg uw klachten maar voor
doe het onophoudelijk
geef niet op, laat niet los
en wacht tot het moment waarop je zelf denkt, maar wacht even, nu begin ik de dingen toch anders te zien
wacht op het moment, dat uw nacht weer veranderd in de dag.

Als tweede:
kijk naar wat de huidige paus Benedictus eens vertelde:

Hij vergeleek de wereld eens met een pauw, een pauw
Als je de pauw van de voorkant ziet, dan heeft hij prachtige mooie veren en als hij zijn staart opzet, dan is het een lust voor het oog
Wat heeft God zo’n pauw mooi gemaakt

Maar heb je een pauw wel eens in de kont gekeken?
Heb je diezelfde pauw wel eens van de achterkant gezien?
Hoe lelijk t-ie-dan is
Bruine veren, vieze achterkant.
Toch is het een en dezelfde pauw.
Zijn mooie voorkant en zijn lelijke achterkant
En die pauw heeft maar één Schepper.
God heeft die pauw geschapen, zijn voorkant én zijn achterkant

God schiep niet alleen de pauw, God schiep deze hele wereld
Met zijn voorkant en zijn achterkant
Ook in uw en mijn leven
de mooie en de moeilijke kanten
Goed bestaat niet zonder slecht,
mooi bestaat niet zonder lelijk
Zo zit deze wereld per definitie in elkaar
we zijn hier nog niet in het paradijs
het kwaad is hier in alle soorten en maten

Kan God nou niet met 1 knip van zijn vingers het kwaad in deze wereld zou verdrijven, dat zou toch wat zijn.

Nou, ik weet niet of Hij het niet kan
maar ik weet wel, dat God een andere weg kiest.
Een echt andere weg, een lijdensweg

Hij kwam zelf in deze wereld
En Jezus ging zelf de moeizame weg naar het Kruis, de weg van pijn en ellende
Want alzo lief had God deze wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een iedereen die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe

Dat is evangelie!

Nou, het derde antwoord op die waarom-vraag vind je in het lied Tibje Pajom.

Dat lied is geschreven door de Oekraïense componist Dmytro Bortniansky
de naam van dat land, Oekraine, dat woord Oekraine betekent eigenlijk grensland
Oekraine betekent gewoon Grensland, omdat dat land ingeklemd ligt tussen de wereldmachten en er al eeuwenlang er om dat land gevochten wordt.
En dat is al eeuwen lang zo

De vader van deze componist was ook al een Poolse vluchteling, een gelovige man overigens
Dmytro zelf leefde van 1751 tot 1825, produceerde heel veel muziek, veel kerkmuziek ook, zowel Russische als Oekraïens. Honderden composities verschenen van zijn hand

Hij verbleef voor zijn studie in Italie en combineerde West Europese en Oost Europese invloeden en is tot op de dag heel belangrijk voor de Slavische kerkmuziek.
Juist die man uit dat grensland,
denk nou niet, dat hij een sombere tekst componeerde, ook al zou je dat misschien aan de muziek wel denken
de tekst luidt: Tibje Pajom, Tibje, bagaslavim, Tibje, blagada rimm, Go spo di

U hoort, mijn Slavisch is niet meer wat het geweest is en het koor heeft er ook dagen en nachten op liggen zweten.
Maar deze tekst betekent: U zingen wij, U loven wij, U danken wij, Eeuwige, tot U bidden wij, onze God.

Ook hier dus weer, midden in de ellende, zingt dit lied, dat God niet afwezig is, maar juist dan zingen, loven, danken en bidden.

Samengevat
1. lees psalm 22 maar dan wel in zijn geheel en niet alleen de eerste zin
2. Let de hele pauw en niet alleen op zijn mooie voorkant, zo is het in ons leven ook
3. Luister naar het lied Tibje Pajom, een lied in de ellende en dan toch zingen, loven en danken.

Daarom:
Wens ik je moed toe om hartelijk te blijven, juist als de wereld koud en hard is
Daarom wens je blijdschap toe voor alle dagen van je leven, en alle pechdagen helpen ons eraan te herinneren niet overmoedig te worden
En daarom, daarom wens ik je boven alles wens ik je Jezus toe, die niet met 1 knip van Zijn vingers alles anders maakte, maar die zelf de weg van lijden en sterven ging en daarmee ons een nieuwe toekomst gaf!

Waarom?
Daarom!

amen