Zondagmiddag 27 oktober 2019, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: we hebben GOUD in handen

Medewerking:
Erica Vogel, (fluit en zang)
Projectkoor onder leiding van Jenny van Ark

Organist Tjaco van der Weerd
Piano: Wilco Veldkamp
Algehele leiding: ds. Hans van Ark

Samenzang

Heer wees mijn gids L.569: 1, 2 en 3 Johan de Heer.

Kroon Hem met gouden kroon L 722: 1 t/m 3 Johan de Heer

Heer wij zijn bijeengekomen (melodie gezang 460)
                                                                                         
Projectkoor zingt: Looft en prijst Hem, Jezus de machtige redder. Roemt Zijn liefde, eeuwig en wereldwijd

Welkom door ds. van ark

Erica Vogel speelt Het Israëlisch Volkslied

Samenzang Joh de Heer 916 door de wereld gaat een woord, couplet 1 en 5

Samenzang ev. liedbundel no 357 vers 3, 4 en 5 duizend lichten duizend kleuren

Gz. 441: 1,10,12 Rode Liedboek 1973 komt laat ons voortgaan kinderen

lezing: Exodus 4: 10-18 NBV tekst overnemen

Samenzang Gezangen voor de liturgie no 610, Heeft Hij ons bidden opgevangen (melodie psalm 118)

Erica Vogel speelt een intermezzo uit Jezus op aarde

Overdenking: We hebben GOUD in handen

Erica Vogel zingt God and God alone

Samenzang met koor Opwekking 544 meer dan zilver meer dan goud

Projectkoor Here I am Lord

Korte Ned. Vert.: Ik, de Heer van de zee en de lucht, Ik heb Mijn volk horen huilen. Zie die dwalen in de duisternis, Mijn hand zal hen redden. Ik die de sterren gemaakt heb, Ik zal hun donker weer licht maken. Wie zal Mijn licht naar hen brengen?
Hier ben ik Heer, ben Ik het Heer? Ik heb Uw roep gehoord, Ik zal gaan als U mij leidt

Projectkoor en samenzang gezangen voor de liturgie no 583, de dag door Uwe gunst ontvangen

Koor 1

Samen couplet 2 en 3 en 4 (3 en 4 met fluit)

Slotwoord

Collecte onder orgelspel

Samenzang God zij steeds met ons tot wederzien L 244 geheel JdH

 “NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

Achter in de kerk liggen de programma folders voor het nieuwe Seizoen. Neem er gerust een paar extra mee en verras uw buren en vrienden.
De volgende keer is op zondagmiddag 24 november 2019 met medewerking van christelijk koor Nieuw Lied uit Oldebroek en het eigen projectkoor, beide onder leiding van Jenny van Ark en als organist Gerwin van der Plaats
Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:

ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Louwe Smit, tel. 038-4771896 email louwe-arike@telfort.nl

VOLKSKERSTSAMENZANG

Via de website www.zingenonderdepeperbus kunt u zich aanmelden voor een van de vier uitvoeringen van de Volkskerstsamenzang
Zaterdag 21 december 2019 om 19.30 uur
Zondag 22 december 2019 om 12.00 uur, 15.30 uur en 19.30 uur

 

Reserveren uitsluitend via internet

Leden Kerst Projectkoor gezocht
Vanaf zaterdag 2 november wordt er elke zaterdagochtend geoefend in het gebouw Domusica aan de Radewijnstraat 10 voor de vier uitvoeringen in de Spiegel. Achter in de kerk liggen inschrijfformulieren. Deelnamekosten 25 euro. Er wordt gerepeteerd op de zaterdagen 2 / 9 / 16 / 23 / 30 november en 7 en 14 december. Tijd: 10.00 uur tot 12.00 uur. Het bestuur vraagt bij deelname een bijdrage van € 25,00 om de kosten te dekken van koffie/thee met een traktatie in de pauze van de koorrepetities in Domusica, alsmede alle koffie/thee/frisdrank, soep en broodjes op zaterdag en zondag in De Spiegel.