ORANJECONCERT

zondagmiddag 28 april 2019, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: “King of Kings”

Medewerking:
Christelijk mannenkoor Looft den Heere uit Vaassen olv Freddy Veldkamp
Projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist Gerwin van der Plaats
Piano: Wilco Veldkamp
Algehele leiding: ds. Hans van Ark

Samenzang van Hollandse liederen vooraf:
Waar de blanke top der duinen

Op de grote stille heide

In ’t groene dal, in ’t stille dal
Mannenkoor Looft den Heere zingt:
We are Marching

Amazing Crace

Samenzang ev liedbundel no 203 genade zo oneindig groot Couplet 1,2 en 4

Projectkoor zingt: Neerland en Oranje
Koor coupletten

Refrein samen:
Neerland en Oranje, één in vreugd’ en rouw
Altoos bleef Oranje ’t volk van Neerland trouw.
Altijd stond Oranje pal voor Nederland
God beschermt Oranje en ons vaderland
God beschermt Oranje en ons vaderland

Welkom door ds. van ark

Samenzang
Gezangen voor de liturgie 443 God die in het begin uit aarde naar zijn beeld vers 1 en 2
Gerwin, melodie gelukkig is het land

Samenzang
Zingen gezang 415 oude liedboek 1978 komt nu met zang en zoete tonen, vers 1 en 3

Looft den Here zingt :

Domine Salvam fac

In ’t Vaderhuis

Over heel de Aard

Samenzang gezang 460 rode liedboek 1978 loof de Koning Couplet 1 en 5

Bijbellezing 1 Koningen 3 vers 10,11 en 12
1 Koningen 3 vers 16 tot en met 28

Overdenking: King of Kings

Samenzang: (Be thou my vision)

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,

Projectkoor zingt:
Soon and very soon we are going to see the King
korte Ned. Vert. :Spoedig zullen wij de Koning zien, geen tranen, geen dood, want wij zullen dan de Koning zien

Projectkoor zingt Bless the Lord

Gebed

Slotwoord

Collecte onder orgelspel

Looft den Heere zingt Holland Rapsody:
Wij willen Holland houden,
Allen man ,
Liedje van de zee,
Mijn Nederland,
In naam van Oranje
Piet Hein.

Projectkoor en mannenkoor zingen samen:
Conquest of Paradise
Vertaling Dana Winter:

Slotlied staande Wilhelmus van Nassaue Nieuwe Liedboek 708
Couplet 1 en 13 mijn schild ende betrouwen

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

Wij wensen u graag een zonnige en gezonde zomer toe en graag tot in het nieuwe seizoen

De volgende keer is op zondagmiddag 29 september 2019 weer om half vijf s middags (altijd de laatste zondagmiddag van de maand, zolang de ‘r’ in de maand, medewerking door het Christelijk Mannenkoor Zwolle en het eigen projectkoor.
Wilt u komend seizoen één keer per maand een zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Mary Vegter.
Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Louwe Smit, tel. 038-4771896 email louwe-arike@telfort.nl