Zingen onder de Peperbus 28 januari 2024
Organist Wilco Veldkamp
Projectkoor, uitgebreid met leden van het projectkoor van de Volkskerstsamenzang olv Jenny van Ark

Thema: Mijn genade is u genoeg

Vooraf zingen:
Joh de Heer no 140 ik zie een poort wijd open staan 1 en 2
Ev liedbundel no 170 Groot is uw trouw o Heer geheel

Grote God wij loven U (Nieuwe liedboek 413) geheel

Welkom door ds. van Ark

Gezangen voor de liturgie 429 dit is de dag, couplet 1 en 4

Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt en gegeven
Laat ons Hem loven en danken verheugd dat wij leven
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht
heeft Hij ons licht aangeheven

Nu zend Uw geest als een vuur, als een stem in ons midden
dat wij van harte elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan, eren Uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden

Zingen een lied van ds. Andre Troost op de melodie van Ik heb u lief o mijn beminde (lied 908 nieuwe liedboek)

Mijn God is Heer en geen dictator,
wel koning, maar geen potentaat,
Hij is mijn Vader, geen curator,
wel rechter, maar ook advocaat,
Hij klaagt mij aan, Hij pleit voor mij,
Hij spreekt van schuld mij vrij!

Men noemt Hem God. Wat dat wil zeggen,
dat is de vraag, dat weet ik niet,
dat is geheim, niet uit te leggen,
een raadsel dat geen mens doorziet,
een stem die zelden wordt gehoord,
een onnaspeurbaar woord.

Toch bent U, God, geen onbekende,
de Enige voor wie ik kniel,
mijn Schepper, U die mij al kende
nog voor ik aan uw voeten viel.
U bent mijn alles, voor en na,
alfa en omega.

U bent mijn Vader en mijn Moeder,
U bent mijn water en mijn brood,
mijn gids, mijn lijfwacht, mijn behoeder,
mijn leven, midden in de dood.
U bent mijn vrijspraak, onverdiend,
mijn allerbeste Vriend!

“Dit huis een herberg onderweg”

Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden.
Een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt, weet hoe Gods liefde harten deelt.

Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is ons tot heil gegeven.
Een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven,
plaats tegen de neerslachtigheid, een pleister van barmhartigheid

Projectkoor zingt:
God is mijn herder die mijn leidt
samen met aanwezigen:

Couplet 2
Hij leidt mijn voeten in het spoor
Van recht en waarheid, tot Zijn eer
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol
Een feestmaal staat voor mij klaar

Refrein:
Heer, ik vertrouw op U alleen
Heer, ik vertrouw op U alleen
Want Uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis

Couplet 3
Al moet ik door een donker dal
Ook dan vrees ik de boze niet
Want U bent bij mij en Uw stok en staf
Vertroosten mij steeds opnieuw

Refrein
Heer, ik vertrouw op U alleen
Heer, ik vertrouw op U alleen
Want Uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis

Heer, ik vertrouw op U alleen
Heer, ik vertrouw op U alleen
Want Uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis

Bijbellezing 2 Korinthiers 12 vers 9 en 10:

Zijn antwoord was: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is.’ Dus laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. 10Daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden, in beledigingen, nood, vervolging en ellende die ik onderga omwille van Christus. In mijn zwakheid ben ik sterk.

Koor zingt de beloofde Messias
(God beloofde een redder, verlosser, bevrijder, mijn zoon de Messias, Hij brengt vrede voor de mensen, Zijn trouw kent geen grenzen)

Overdenking Mijn genade is U genoeg

Projectkoor zingt Amazing Grace
Aansluitend samenzang ev liedbundel no 203 couplet 1 en 4

Een kort woord over Jeruzalem

Zingen Jerushalayim (melodie er is een stad voor vriend en vreemde)

De heldere lucht boven de bergen
De geur van ceder hout
Wordt door de zachte wind gedragen
Daar op die stad van goud

De stenen liggen koud te rusten
Zij zien al eeuwen lang
hoe mensen deze stad begeren
De pelgrim droomt hiervan

Refrein:
Jeruzalem, o stad van goud
De stad die God herstelt en bouwt
Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten
Jij bent van mij

Het water stroomt weer uit de bronnen
De pleinen zijn gevuld
Je hoort de shofar bij de tempel
hier wordt Gods Woord vervuld

Kom neem van hier de weg nu oostwaarts
richting de Dode Zee
Langs Jericho daar in de verte,
dalen we af, daar heen

Refrein:
Jeruzalem, o stad van goud
De stad die God herstelt en bouwt
Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten
Jij bent van mij

Oh, er zijn er veel die jou bezingen
Ik ben maar een van hen
Toch wil ook ik mijn liefde tonen,
aan jou met hart en stem

Als ik je naam hoor, ga ik stralen,
oh, mooiste woonstad ooit
Ik mag mijn rechterhand vergeten,
maar jou vergeet ik nooit

Refrein
Jeruzalem, o stad van goud
De stad die God herstelt en bouwt
Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten
Jij bent van mij

Yerushalayim
shel za-chav
Veshel necho-shet ves-hel or
Halo lechol shi-i-jara-yich
Ani kinor

Projectkoor zingt samen met aanwezigen Zoek eerst het Koninkrijk van God in canon
ev. Liedbundel no 58 geheel

Projectkoor zingt You never walk alone
couplet 1 projectkoor,
couplet 2 samen

When you walk through a storm, hold your head up high
and don’t be afraid of the dark
At the end of the storm is a golden sky
and the sweet silver song of a lark
Walk on through the wind, walk on through the rain
though your dreams be tossed and blown
walk on, walk on, with hope in your heart
and you’ll never walk alone
you’ll never walk alone

Gebed

Dankwoord

Collecte

Twee slotliederen:

Zingen ev liedbundel no 175, het woord stilte vervangen door Vrede
dan wordt het dus:

refrein Vrede over alle landen

couplet 1

Refrein

Couplet 2

Aansluitend zingen:
Ga dan op weg (mel. Lof zij de Heer de almachtige koning)

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden.
Ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest,
Die je van angst zal bevrijden.

Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen.
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan onder’t gaan, zul je de ander zien staan
En overschrijd je je grenzen.

Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.
Houd op het Licht altijd je ogen gericht,
Dat zal je kracht zijn voor morgen.

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

• De volgende keer is op zondagmiddag 25 februari 2024 weer om half vijf s middags met voorganger pastor Theo van der Sman,
Bijzantijns Kozakkenkoor uit Kampen, eigen projectkoor en als organist Ronald Knol
• Wilt u één keer per maand op zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Carin Ludwig
• Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van
stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan
uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
• www.zingenonderdepeperbus.nl

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
• ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
• Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
• Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
• Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
• Carin Ludwig, tel 06-44277919, email cludwig194@gmail.com