Zingen onder de Peperbus
zondagmiddag 28 november 2021 16.00 uur
eerste adventszondag
30-koppig projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Panfluit Gerard Rijken van Olst
Organist en pianist Wilco Veldkamp
voorganger ds Hans van Ark

Thema Illumina

Zingen vooraf:

zingen:

Gezangen voor de liturgie 505 Nu daagt het in het Oosten

Gezang 120 rode liedboek heft op uw hoofden poorten wijd
couplet 1 en 3

Zingen gezang 118 rode liedboek Op U mijn Heiland blijf ik hopen

Welkom en introductie thema

Koor zingt als alles duister is
couplet 1 neurien
Couplet 2 koor
Couplet 3 met aanwezigen
ev liedbundel no 171 nederlandse tekst

Gezangen voor de liturgie 637 uit het duister hier gekomen vers 1 en ,3 en 5 (melodie once in royal davids city)

Uit het duister hier gekomen
mensen van de wereldnacht
onbestemd verward in dromen
niet vermoedend wie hen wacht
zoekend of een woord opgaat
als een ster van dageraad

Nacht waarin zou zijn geboren
die de naam heeft ‘dat Gij redt
morgentaal in onze oren
hemel op ons hoofd gezet
ogenwenkend woord van U
nieuw getijde dat is nu

Gij die nieuw zijt alle dagen
bron en hartslag van de tijd
kunt Gij één moment verdragen
Dat Gij niet mijn toekomst zijt
die gezegd heeft ‘Ik zal zijn’
En ‘de dood zal niet meer zijn’.

Gezang 462 rode liedboek ontwaak gij die slaapt
Vers 1 en 3

Bijbellezing Harm teksten overnemen NBV

Jesaja 9 vers 1 tot en met 5

Jesaja 60 vers 1 tot en met 3

Panfluitsolo Er is een roos ontloken

Koor zingt U bent mijn schuilplaats Heer
U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

Overweging: Illumina!
Samenzang met koor

Laat er licht in ons hart, in ons leven zijn, ILLUMINA
Laat er liefde en warmte en uitzicht zijn, ILLUMINA
Licht van boven, van binnen, van eeuwigheid
Laat dat licht in de ziel van ons allen zijn, ILLUMINA

Koor zingt:
Heer ik kom tot U, couplet 1 en 2
samen met aanwezigen Ev liedbundel no 302 couplet 3 en 4

Panfluitsolo Ave Maria van Caccini

Dankgebed

Aankondiging collecte (bij de uitgang)

Samenzang ev liedbundel no 381 geheel Daar ruist langs de wolken

Deze Zingen onder de Peperbus wordt live uitgezonden en is ook later nog terug te kijken via Kerkdienst gemist, OLV Basiliek Zwolle en dan naar Zingen onder de Peperbus.

De volgende Zingen onder de Peperbus staat gepland op zondag 30 januari om 16.30 uur

De VOLKSKERSTSAMENZANG in de Spiegel is dit jaar op zaterdagmiddag 18 december en zondagmiddag 19 december 2021.
Thema is HOOP
Medewerking door leden van het Harderwijks strijkersensemble, een band, het eigen mannenensemble, toneelgroep, organist Gerwin van der Plaats, groot projectkoor onder leiding van Jenny van Ark en leiding ds Hans van Ark.
De voorlopige aanvangstijden zijn: zaterdag om 14.30 uur en zondag 11.00 uur en 14.30 uur.
U kunt reserveren via de website www.zingenonderdepeperbus.nl.
Voor de bijeenkomsten in theater de Spiegel is de QR code (via de mobiel of een geprinte versie) te tonen bij de ingang verplicht (voorschrift overheid), dat wil zeggen gevaccineerd of recent getest.

Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom: NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Louwe Smit, tel. 06-2245 8253 email louwe-arike@telfort.nl