Beste mensen vanmiddag aanwezig

Het bijbelboek Jesaja is ontstaan onder zware omstandigheden.
Het volk Israel is bedreigd, weggevoerd, zit in gevangenschap, zwarte wolken trekken zich boven het volk samen.

En de profeet Jesaja, die er geen geheim van maakt, dat het volk dat onheil over zichzelf heeft afgeroepen door een verkeerde handel en wandel, juist hij blijft niet hangen in zijn verwijten, maar geeft de Israelieten een nieuw perspectief
Het zal hier niet bij blijven
Er komt een einde aan het lijden
de stampende soldatenlaarzen, de jas waar bloed aan kleeft, het gaat voorbij
En dan kondigt Jesaja de komst van de nieuwe Messias aan, Jesaja 9 die met Koningsnamen gesierd zal worden: wonderbare raadsman, vredevorst
In Jesaja 60 laat Jesaja vervolgens een minstens zo prachtig visioen zien over het nieuwe Jeruzalem.
Jouw licht is gekomen en de volken laten zich erdoor leiden.

Het zijn teksten, die mij wel helpen
nu onze wereld opnieuw zucht onder de pandemie.
Het zal hier niet bij blijven, eens zal er licht komen.
Dat geldt voor deze wereld, maar dat geldt ook in uw en mijn persoonlijk leven, het kan niet zo donker blijven, of er zal weer licht aanbreken.

Onlangs las ik een persoonlijk verhaal over iemand, wat ik u vanmiddag graag wil doorgeven. Het gaat over een man

In de bloei van hun leven overlijdt plotseling de echtgenote van deze man door een noodlottig ongeval.
Voortaan verlopen de dagen somber en de nachten voelen lang. Hij voelt zich doodongelukkig
Zijn dkinderen zijn volwassen geworden en gaan hun eigen weg.
De onderlinge band is goed, maar ook zij bespeuren de somberheid bij hun vader.
Het lijkt erop alsof alles wat er vroeger echt toe deed voor hem nu bijzaak is geworden…
Het is bijna Kerst.
De boer heeft altijd een goed contact met zijn pastor gehad en besluit om het hem te vragen…
‘Wat is er met mij aan de hand?’

‘Ik denk dat je het licht niet meer kunt zien’, antwoordt deze pastor.
‘Wat bedoel je?’
‘Jouw verdriet maakt, dat je niet meer weet waar je het moet zoeken. Herken je dat?’
Ja, dat herkende de boer wel: ‘En dan?’
‘ Ga eens op zoek naar iemand bij jou in de buurt die de Kerstboodschap, de boodschap van het licht in zich heeft, zoek de Im-ma-nuel, God met ons
zoek naar wie goed doet in zijn eigen omgeving, vermoedelijk loopt diegene daar niet mee te koop.’

De man gaat met een hoofd vol vragen op pad: ‘Iemand die op Jezus lijkt, bij mij in de buurt?’ Wie zou dat kunnen zijn.
De buurman met zijn mooie machinepark?
Nee, die is waarschijnlijk te trots.
Die oudere dame, iets verderop in de straat? Nee, zij is te druk met haar verleden.
Die oud-collega in het dorp? Prima kerel, maar teveel een goedzak.
De man snapt er niets van.
Niemand van de mensen die hij zich voor de geest haalt kan voldoen aan het hoge Bijbelse ideaal. Maar omdat hij zijn pastor vertrouwt blijft hij onverstoorbaar verder zoeken naar de Im-ma-nuel in zijn eigen omgeving.

En op een gegeven moment, betrapt de man zichzelf er op… dat hij de dingen om zich heen anders gaat zien…
Hij ziet opeens, hoe de dorpswinkelier vaak oudere klanten helpt bij het dragen van de boodschappen.
Hij kijkt opeens anders naar het jonge stel dat sinds kort naast hem woont. Ze schijnen weinig met boeren te hebben maar zeggen hem eigenlijk altijd gedag…

In de loop van de tijd ziet de man steeds meer licht in al die mensen, licht dat hem vroeger ontging. Hij was altijd zo vol van het verdriet dat hemzelf was overkomen.
De man merkt aan zichzelf dat hij meer ontspannen gaat lopen. Als anderen iets zeggen, luistert hij met meer aandacht dan voorheen.

De verandering van zijn houding wordt zo opvallend dat een iemad hem naar het waarom van zijn verandering vraagt: ‘Dat weet ik niet’, antwoordt hij. ’Ik weet alleen dat alles veranderde toen ik me meer ging openstellen voor het licht, het ongrijpbare licht in mezelf en in de mensen om me heen.’
Opeens zie ik overal iets van Immanuel.

Lammie Renting, een van de leden van het projectkoor stuurde me gisteren een mooi gedicht en daarmee wil ik eindigen
De Schepper kwam voor u

De kersttijd is weer aangebroken
De duisternis treedt al vroeg in.
In mijn verbeelding zie ik sterren
Die flonkeren als kaarsen in de wind.

Hebben wij het gerucht al vernomen?
Van het Kind dat komen zal
Voor Hem geen wieg of woning
Maar ‘t kwam in een nederige stal.

Maria nog een jonge maagd.
Zij is door God uitverkoren
Het kind te dragen in haar schoot.
Jozef steunt haar als nooit tevoren.

Heel ver in een donker dal,
slapen de schapen rustig voort.
De herders moeten waken,
als daar opeens een Lichtstraal gloort.

Heel in de verte zingen Engelenkoren
van dat Heil en vree’d op aard.
Herders gaan het kind begroeten.
Hebben wij er ons er al bij geschaard?

Het zal de Redder zijn voor alle volken,
die horen naar Zijn stem
Door Zijn strijd op Golgotha
Eren en aanbidden wij Hem?

Zo mogen wij samen zingen,
tot eer van Hem.
Van vrede en welbehagen,
door dit Kind van Bethlehem

Is het heil tot ons door gedrongen?
Vul uw eigen antwoord in.
Dan zegt God: Jezus kwam voor iedereen
Jezus geeft je leven, een nieuw begin.

Oftewel:
Immanuel, God met ons, licht in ons

Amen