Zingen onder de Peperbus

Zondagmiddag 28 oktober 2018, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: “ als de bazuinen klinken”

Medewerking:
Arjan en Edith Post op trompet
Projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist Tjaco van der Weerd
Piano: Wilco Veldkamp
Algehele leiding: ds. Hans van Ark

Samenzang

Evangelische liedbundel no 150 geheel ruis o Godsstroom

Johan de Heer 210 geheel Komt tot Uw Heiland

Vrede voor jou hier heen gekomen (melodie gezang 415, komt nu met zang)

Projectkoor zingt Herfst-tijd

Welkom door ds. van ark
Trompetsolo Retraite Francaise
Samenzang :
Psalm 150 vers 1 en 2
Gezang voor de liturgie gezang 401 (Melodie God roept ons mensen tot de daad)

The Holy City trompetten couplet, samenzang refrein:

Jeruzalem, Jeruzalem,
zing uwe vorst ter eer,
’t hosanna in de hoge,
’t hosanna voor uw Heer.

Bijbellezing psalm 150 NBV, tekst overnemen

Overdenking: “als de bazuinen klinken”

samenzang gezangen voor de liturgie 434 als de bazuinen klinken (Harm, rode liedboek gezang 300) 1,4,5,6
Trompetsolo Bridge over troubled water
Gebed

Slotwoord

Collecte onder orgelspel
Trompetsolo Yerusalaim

Projectkoor zingt Hoor trompetgeschal

Slotlied Glory glory Hallelujah
Koor zingt coupletten
Refrein vanaf couplet 2 allen:
Glory glory Hallelujah (3x)
O mensen prijst Zijn naam.

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

Achter in de kerk liggen de programma folders voor het nieuwe Seizoen. Neem er gerust een paar extra mee en verras uw buren en vrienden.
De volgende keer is op zondagmiddag 25 november 2018 met medewerking van Gospelkoor the Spirit uit Doornspijk en Gerwin van der Plaats als organist en het eigen projectkoor.
Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Louwe Smit, email louwe-arike@telfort.nl

VOLKSKERSTSAMENZANG
Via de website www.zingenonderdepeperbus kunt u zich nu al aanmelden voor een van de vier uitvoeringen van de Volkskerstsamenzang
zaterdag 22 december om 19.30 uur
Zondag 23 december om 12.00, 15.30 uur en 19.30 uur
Reserveren gaat uitsluitend nog via internet

Leden Kerst Projectkoor gezocht
Vanaf zaterdag 3 november wordt er elke zaterdagochtend geoefend in het gebouw Domusica aan de Radewijnstraat 10 voor de vier uitvoeringen in de Spiegel. Achter in de kerk liggen inschrijfformulieren. Deelnamekosten 25 euro. Er wordt gerepeteerd op de zaterdagen 3 / 10 / 17 / 24 november en 1 / 8 / en 15 november. Tijd: 10 tot 12.00 uur. Het bestuur vraagt bij deelname een bijdrage van € 25,00 om de kosten te dekken van koffie/thee met een traktatie in de pauze van de koorrepetities in Domusica, alsmede alle koffie/thee/frisdrank, soep en broodjes op zaterdag en zondag in De Spiegel.