Zondagmiddag 29 januari 2023, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: “De muziek van David”

Medewerking:
Chr. Brassband David onder leiding van Wilbert Zwier
Projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist Gerwin van der Plaats
Piano: Wilco Veldkamp
Algehele leiding: ds. Hans van Ark

Samenzang

Johan de Heer 210 kom tot U Heiland vers 1 en 2 (orgel)

Ev. liedbundel 343 Heer onze God hoe heerlijk is Uw naam geheel (orgel)

Samenzang psalm 68 vers 7 (met orgel)

Brassband speelt Intrada – Ein Feste Burg
Een bewerking voor Brassband van Ein Feste Burg ist unser Gott.

Welkom door ds. van Ark

Samenzang:

Ev liedbundel no 37 prijs de Heer met blijde galmen
1 en 2 (met orgel)

Psalm 150 (met Brassband met als ‘voorspel’ de Jubilant Prelude) 1 en 2

Gezangen voor de liturgie 429
2 coupletten (met Brassband)

Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt en gegeven
Laat ons Hem loven en danken verheugd dat wij leven
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht
heeft Hij ons licht aangeheven

Nu zend Uw geest als een vuur, als een stem in ons midden
dat wij van harte elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan, eren Uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden

Projectkoor zingt Looft God met alle krachten
Loof God met alle krachten
Verhef Zijn naam zo groot
wie hulp van Hem verwachten
verlost Hij uit hun nood

Projectkoor zingt Little David, play on your harp
Kleine David, speelt op je harp, loof de Heer, loof de Heer

Samenzang Gezang 14, de Heer is mijn Herder, couplet 1 en 2 (met Brassband)

Bijbellezing 1 Samuel 18 vers 5 tot en met 12

2 Samuel 6 vers 12 tot en met 16

Brassband speelt Baba Yetu
Dit lied is de melodie van het ‘Onze Vader’ in Swahili. Heerlijk opzwepende muziek met een religieus tintje.
Overdenking: “De muziek van David”

Samenzang (met orgel)

Refrein: Kleine David, speel op je harp, loof de Heer, loof de Heer.
Kleine David, speel op je harp, loof de Heer

couplet 1:
En David was een herdersknaap, hij zorgde voor ’t verloren schaap,
er kwam een leeuw, er kwam een beer,
maar hij vertrouwde op de Heer.

Refrein: Kleine David, speel op je harp, loof de Heer, loof de Heer.
Kleine David, speel op je harp, loof de Heer

couplet 2
Reus Goliath, een sterke man, was lang: zes ellen en een span!
heel Israël was doodsbenauwd maar David heeft op God vertrouwd.

Refrein: Kleine David, speel op je harp, loof de Heer, loof de Heer.
Kleine David, speel op je harp, loof de Heer

couplet 3
En David werd een fiere held waar heel veel goeds van werd verteld.
De koning werd jaloers op hem, maar David hoorde naar Gods stem.

Refrein: Kleine David, speel op je harp, loof de Heer, loof de Heer.
Kleine David, speel op je harp, loof de Heer

Couplet 4
Toen David speelde in ’t paleis, was Saul erg boos en van de wijs.
Hij riep: Ik spies je aan de wand, maar David was in ’s Heren hand.

Refrein: Kleine David, speel op je harp, loof de Heer, loof de Heer.
Kleine David, speel op je harp, loof de Heer

Projectkoor zingt (met Brassband) Choral Figuré

Samenzang gezang 300 couplet 1 en 4 eens als de bazuinen klinken (met Brassband)

Samenzang ter inleiding op het gebed
ev liedbundel no 302 Heer ik kom tot U geheel (orgel)

Gebed

Slotwoord

Collecte terwijl de Brassband speelt
The day thou gavest (de dag door Uwe gunst ontvangen is weer voorbij de nacht genaakt van St. Clement). Een hymne van Ellerton. Gezongen tijdens de uitvaart van Queen Elizabeth in 2022.

Slotlied ev liedbundel no 357 vers 1, 2 en 3 Vreugde, Vreugde, louter Vreugde (met Brassband)
Orgelspel na afloop

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

  • Zondag 26 februari 2023 om 16.30 uur, voorganger Theo van der Sman, dwarsfluit Gerard Rijken van Olst, organist Tjaco van der Weerd
  • Zondag 26 maart 2023 om 16.30 uur, chr. Mannenkoor Zwolle, dirigent Jan Smit, organist Gerwin van der Plaats
  • Zondag 30 april 2023 om 16.30 uur, Oranjeconcert, koor Arioso uit Heerde, dirigent Jenny van Ark, organist Gerwin van der Plaats
  • Bovengenoemde bijeenkomsten worden ook uitgezonden via kerkdienst gemist en zijn daar ook later te bekijken op de site van de OLV Basiliek Zwolle
  • Wilt u één keer per maand op zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Carin Ludwig
  • Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Carin Ludwig, tel 06-44277919, email cludwig194@gmail.com