Zingen onder de Peperbus 29 oktober 2023
Organist Tjaco van der Weerd
Projectkoor olv Jenny van Ark
Gelders politie mannenkoor olv Jan Hulshof

Thema: waakzaam en dienstbaar

Vooraf zingen:

Gezangen voor de liturgie no 610 heeft Hij ons bidden opgevangen (melodie psalm 118)

Heeft Hij ons bidden opgevangen
Hij heeft op ons zijn Naam gelegd.
Meer dan een mens ooit kan verlangen:
Ik ben met u, heeft Hij gezegd.
Opent uw harten, mensenkind’ren,
die bang en ontoegang’lijk zijt,
geen macht ter wereld kan verhind’ren,
dat Hij u naar Zijn woord bevrijdt.

Hij zal de armen niet verstoten,
Hij is met onze nood bekleed.
Voor allen die zijn vastgelopen
heeft Hij een naam, een nieuwe geest.
Hij spreekt de taal van alle landen
en overal ontkiemt zijn rijk
Waar wij maar gaan is Hij voorhanden
en achter elke mens staat Hij.

NLB 1010 geheel Geef vrede Heer geef vrede

Opwekking 602 (Johan de Heer 1010) Vrede van God geheel

Politiemannenkoor zingt Pacem

Welkom door ds Van Ark

Politiemannenkoor zingt Amazing Grace

Samenzang:
Evangelische liedbundel no 203 genade zo oneindig groot

Evangelische liedbundel no 202 een zee van ongerechtighed

Projectkoor zingt het lied Gebed
Voor ieder land waar oorlog is bidden wij tot U, o Heer. Voor ieder mens in duisternis, bidden wij tot U, o Heer. Voor ieder mens die geen vreugde heeft, bidden wij tot U, o Heer Voor ieder die in wanhoop leeft, bidden wij tot U, o Heer. Refr. Want u kunt ons bevrijden, U hebt daartoe de kracht. In uw hand zijn de tijden in U is alle macht. Voor ieder die in vrede leeft bidden wij tot U, o Heer. Voor ieder die naar hoogheid streeft bidden wij tot U, o Heer. Voor ieder die op aarde leeft bidden wij tot U, o Heer Voor ieder die hier onrecht heeft bidden wij tot U, o Heer.

Bijbellezing:

1 Petrus 5 vers 8 tot en met 11

1 Korintiërs 16 vers 13

Zingen NLB 756 laat komen Heer uw Rijk
1 en 8 samen
2,4,6 vrouwen
3,5,7, mannen

Politiemannenkoor zingt:
Panis Angelicus

Swing low, sweet Chariot

Overdenking Waakzaam en dienstbaar

 

 

 

 

 

 

Israëlmedley:

Joh de Heer no 916 Door de wereld gaat een woord vers 1 en 4

Ev. liedbundel no 194 vers 1,2 en 4 Er is een stad voor vriend en vreemde geheel

Sjalom chavarim, sjalom chavarim, sjalom, sjalom
le hitraot, le hitraot, sjalom, sjalom

Projectkoor zingt:
For the beauty of the earth
korte ned. vertaling: voor de pracht van de aarde, voor de pracht van de luchten, voor de liefde die vanaf de geboorte om ons heen is, Heer, brengen wij U onze lof en dank

Projectkoor zingt:
Breng ons samen

Koor:
U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis Refrein

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

Samen met gemeente
Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Samen met aanwezigen
U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn

Koor en gemeente
Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Koor
Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één

Koor met aanwezigen:
Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde

Gebed

Collecte

 

 

 

 

 

 

 

Dankwoord

Politiemannenkoor zingt:
The day you sang this song (solo van René Borgers)

Slotlied ev liedbundel no 270 geheel ga nu heen in vrede

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

•De volgende keer is op zondagmiddag 26 november 2023 weer om half vijf s middags met Arjan en Edith Post en Gerwin van der Plaats als organist
•Het programma voor het nieuwe seizoen ligt achter in de kerk voor u klaar, u mag er ook een paar extra voor buren en kennissen meenemen
•Wilt u komend seizoen één keer per maand op zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Carin Ludwig
•Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
•www.zingenonderdepeperbus.nl

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Carin Ludwig, tel 06-44277919, email cludwig194@gmail.com

Volkskerstsamenzang, thema: Never walk alone

Zaterdagavond 16 december 2023 19.30 tot 21.00 uur Theater De Spiegel
Zondagmiddag 17 december 2023 15.30 tot 17.00 uur Theater De Spiegel
Zondagavond 17 december 2023 19.30 tot 21.00 uur Theater De Spiegel
Groot projectkoor, dirigent Jenny van Ark, Veluws strijkersensemble, begeleidingsband, toneelgroep, mannenensemble Four You, organist Gerwin van der Plaats, vleugel Wilco Veldkamp, ds Hans van Ark

Kaartreservering
1. Via de website van Zwolse theaters, dan naar programma, 16 en 17 december
2. Telefonisch 038 – 8450777, gratis
3. Persoonlijk via de kassa van Schouwburg Odeon, dinsdag en donderdag van 14.00-16.00 uur
De reserveringskosten bedragen 3,50 euro per persoon.