Zondagmiddag 29 september 2019, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: “29 september = Sint Michaëlsdag”

Medewerking:
Christelijk Mannenkoor Zwolle olv Harry Koning
Projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist Gerwin van der Plaats
Piano: Wilco Veldkamp
Algehele leiding: ds. Hans van Ark

Samenzang

rode liedboek gezang 444 Grote God wij loven U geheel

ev liedbundel no 187 scheepje onder Jezus hoede vers 1 en 2

Joh de Heer 73 zie ons wachten aan de stromen
Couplet 1 Nederlands + refrein hoe de storm ook moge woeden

Couplet 2 Engels:
We are waiting by the river,
We are watching on the shore,
Only waiting for the boatman,
Soon he’ll come to bear us o’er.

Refrein:
Waiting, watching, waiting, watching,
We are watching on the shore
Waiting, watching, waiting, watching
For the boatman who will bear us o’er.

Vers 3 Nederlands reeds zien wij de gouden straten,

Ned. refrein

Vers 4 Engels:
He has called for many loved ones,
We have seen them leave our side;
With our Saviour we shall meet them
When we too have crossed the tide.

Refrein:
Waiting, watching, waiting, watching,
We are watching on the shore
Waiting, watching, waiting, watching
For the boatman who will bear us o’er.

Chr. Mannenkoor zingt:

In ’t Vaderhuis

Ik zal er zijn

Samenzang : Heer wij zijn bijeengekomen (melodie gezang 460)

Projectkoor zingt: U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar

Refrein (derde keer samen met aanwezigen)
Breng ons samen, één in Uw naam,
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest,
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Welkom door ds. van ark:

Vandaag gaat het over de relatie met de aartsengel Michaël.

Samenzang : ev liedbundel no 226 Heer ik kom tot U
ev liedbundel no 148 Heilige Geest van God (2 x zingen)
ev liedbundel no no 188 ‘k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
in canon
lezingen:
Openbaringen 1 vers 1 tot en met 3
Openbaringen 12 vers 1
Openbaringen 12 vers 7 en 8
Overdenking: St. Michaëlsdag

Samenzang Staat op en strijdt de goede strijd

Chr. Mannenkoor zingt:

Heer, wees genadig

Zo veilig in Jezus armen

Samenzang

Projectkoor zingt the Scout Hymn, afgewisseld met het gebed

God as I start upon my chosen way,
In all I do, my thoughts, my work, my play,
Grant as I promise, Courage new for me
To be the best, the best that I can be.

Open mine eyes to see things as I should,
That I may do my daily turn of good,
Let me be ready, waiting for each need
To keep me clean in thought and word and deed.

Gebed

So as I journey on my chosen way,
In all I do, my thoughts, my work, my play,
Grant as I promise, Courage new for me
To be the best, the BEST that I can be.

Projectkoor zingt Jezus leeft in eeuwigheid

Refrein met gemeente:

Slotwoord

Collecte onder orgelspel

Chr. Mannenkoor zingt:

De Here zegen en behoede U

Samenzang ev liedbundel no 147 1en 6 Heer ik hoor van rijke zegen

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

Achter in de kerk liggen de programma folders voor het nieuwe Seizoen. Neem er gerust een paar extra mee en verras uw buren en vrienden.
De volgende keer is op zondagmiddag 27 oktober 2019 met medewerking van Erika Vogel (fluit en zang) en Tjaco van der Weerd als organist en het eigen projectkoor.
Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Louwe Smit, tel. 038-4771896 email louwe-arike@telfort.nl

VOLKSKERSTSAMENZANG

Via de website www.zingenonderdepeperbus kunt u zich aanmelden voor een van de vier uitvoeringen van de Volkskerstsamenzang
Zaterdag 21 december 2019 om 19.30 uur
Zondag 22 december 2019 om 12.00 uur, 15.30 uur en 19.30 uur

Reserveren uitsluitend via internet

Leden Kerst Projectkoor gezocht
Vanaf zaterdag 2 november wordt er elke zaterdagochtend geoefend in het gebouw Domusica aan de Radewijnstraat 10 voor de vier uitvoeringen in de Spiegel. Achter in de kerk liggen inschrijfformulieren. Deelnamekosten 25 euro. Er wordt gerepeteerd op de zaterdagen 2 / 9 / 16 / 23/30 november en 7 en 14 december. Tijd: 10 tot 12.00 uur. Het bestuur vraagt bij deelname een bijdrage van € 25,00 om de kosten te dekken van koffie/thee met een traktatie in de pauze van de koorrepetities in Domusica, alsmede alle koffie/thee/frisdrank, soep en broodjes op zaterdag en zondag in De Spiegel.