ORANJECONCERT

zondagmiddag 29 april 2018, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: “Koningskind”

Medewerking:
Christelijk mannenkoor de Lofzang uit Heerde onder leiding van Jacob Schenk
Projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist Gerwin van der Plaats
Piano: Wilco Veldkamp
Algehele leiding: ds. Hans van Ark

Samenzang van Hollandse liederen vooraf:
Waar de blanke top der duinen
Schittert in de zonnegloed

Samenzang Holland ze zeggen

Holland ze zeggen
Je grond is zo dras

Samenzang Ik hou van Holland:

Samenzang

Als de lente komt dan stuur ik jou

Zingen “Waar je woont op deze wereld” (melodie Welk een vriend is onze Jezus)

Lofzang zingt: Wilt heden nu treden

Rust mijn ziel Uw God is Koning

Samenzang

gezangen voor de liturgie 483 kom schepper Geest (melodie psalm 134)
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer
Projectkoor zingt:

Jezus is Koning
Jezus is koning over de aarde
Couplet 1,2 en 3 koor

Welkom door ds. van ark

Samenzang Prijst de Heer met blijde galmen, Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;

Samenzang gezang 412 rode liedboek vers 1 O Heer die daar des hemels tente spreidt

Samenzang Kroon Hem met gouden kroon
de Lofzang zingt: Domine Salvam fac

Bijbellezing Genesis 39 vers 20 b tot en met Genesis 40 vers 23, de bakker en de schenker van de Koning, Harm tekst uit NBV

Overdenking: Koningskind

Zingen

‘k Ben een Koninklijk kind,
door de Vader bemind,
en ‘k zal wonen in ’s Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud,
glorievol als een schoon paradijs.

Projectkoor zingt Wij danken U o God
Couplet 1 door het koor

Projectkoor zingt een kleine selectie van bevrijdingsliederen:

Happy days are here again
Allen:
Happy days are here again
the skies above are clear again.
Let us sing a song of cheer again,
happy days are here again.
All together shout it now
there’s no one who can doubt it now
So let’s tell the world about it now,
happy days are here again.
Koor:
Your cares and troubles are gone,
There’ll be no more from now on.
Allen:
Happy days are here again
the skies above are clear again.
Let us sing a song of cheer again,
happy days are here again.

Sentimental journey
Allen:
Gonna take a sentimental journey.
Gonna set my heart at ease.
Gonna take a sentimental journey,
To renew old memories.
Got my bag, I got my reservation,
Spent each dime I could afford,
Like a child in wild anticipation,
Long too hear that “all aboard!”
Koor:
Seven, that’s the time we leave at seven,
I’ll be waiting up for heaven,
Counting every mile of railroad track
That takes me back.
Allen:
Never thought my heart could be so “yearny”,
Why did I decide to roam?
Gotta take this sentimental journey,
sentimental journey home.

From the time you say goodbye (orgel)

We’ll meet again
Koor:
Let’s say goodbye with a smile dear,
Just for a while dear, we must part.
Don’t let the parting upset you,
I’ll not forget you sweetheart.
Allen:
We’ll meet again, don’t know where, don’t know when,
But I’ll know we’ll meet again some sunny day.
Keep smiling through just like you always do
Till the blue skies drive the dark clouds far away.
Koor:
So will you please say hello to the folks that I know
Tell them I won’t be long
They’ll be happy to know that as you saw me go.
I was singing this song.
Allen:
We’ll meet again, don’t know where, don’t know when,
But I know we’ll meet again some sunny day.

Wij bidden samen het Onze Vader

Slotwoord

Collecte onder orgelspel

Lofzang zingt:

Bede voor het vaderland

Slotlied Glorie, glorie halleluja
Zingt van uw Koning van uw Schepper van uw Heer. (3 x )
O mensen prijst Zijn Naam!
Refrein:
Glorie, glorie, halleluja. (3x)
O mensen prijst Zijn Naam

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

De volgende keer is op zondagmiddag 30 september 2018 weer om half vijf s middags (altijd de laatste zondagmiddag van de maand, zolang de ‘r’ in de maand, medewerking door gospelkoor Promise uit Zwolle en het eigen projectkoor..
Wilt u komend seizoen één keer per maand een zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Mary Vegter
Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
www.zingenonderdepeperbus.nl

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl