ORANJECONCERT

Zondagmiddag 30 april 2023, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle
Medewerkers:
Gemengd Koor Arioso uit Heerde en projectkoor, beide onder leiding van Jenny van Ark
Fluitist Hester van de Hoorn
Organist Gerwin van der Plaats
Piano Wilco Veldkamp
Algehele leiding ds Hans van Ark

Thema: Land van hoop en glorie

Samenzang van Hollandse liederen vooraf:

Op de grote, stille heide,
dwaalt een herder eenzaam rond
Wijl de witgewolde kudde,
trouw bewaakt wordt door de hond
En al dwalend ginds en her,
denkt de herder: Och, hoe ver
Hoe ver is mijn heide?
Hoe ver is mijn heide?
Mijn heide…

Op de grote, stille heide,
bloeien bloempjes lief en teer
Pralend in de zonnestralen,
als een bloemhof, stralend weer
En, tevree met karig loon,
roept de herder: O, hoe schoon
Hoe schoon is mijn heide?
Hoe schoon is mijn heide?
Mijn heide…

Samenzang

In’t groene dal, in ’t stille dal, waar kleine bloempjes groeien
Daar ruist een blanke waterval en druppels spatten overal
Om ieder bloempje te besproeien, ook ’t kleinste
Om ieder bloempje te besproeien, ook ’t kleinste

Samenzang:

Waar de blanke top der duinen
Schittert in de zonnegloed
En de Noordzee vriend’lijk bruisend
Neerlands smalle kust begroet
Juich ik aan het vlakke strand
Juich ik aan het vlakke strand
‘k Heb u lief mijn Nederland
‘k Heb u lief mijn Nederland

Waar het lachend groen der heuvels
’t Kleed der stille heide omzoomd
Waar langs rijk beladen velden
Rijn of Maas of Schelde stroomt
Klinkt mijn lied op oude trant:
Klinkt mijn lied op oude trant:
‘k Heb u lief mijn Nederland
‘k Heb u lief mijn Nederland

Samenzang Ik hou van Holland:

Ik hou van Holland, landje aan de Zuiderzee
Een stukje Holland draag ik in m’n hart steeds mee
Daar waar die molens draaien in hun forse kracht
En waar de bollen bloeien in hun schoonste pracht
Ik hou van Holland, met je bossen en je hei
Jouw blonde duinen in een bonte rij
Op heel dees grote aard, al ben ‘k van huis en haard
Is het kleine Holland mij ’t meeste waard

Holland, met je koetjes en je weiden
Ik mag jou zo gaarne leiden
Met je molens aan de vliet
Holland, al trek ik naar vreemde stranden
En doorkruis ik alle landen
Jou vergeten doe ik niet

Ik hou van Holland, landje aan de Zuiderzee
Een stukje Holland draag ik in m’n hart steeds mee
Daar waar die molens draaien in hun forse kracht
En waar de bollen bloeien in hun schoonste pracht
Ik hou van Holland, met je bossen en je hei
Jouw blonde duinen in een bonte rij
Op heel dees grote aard, al ben ‘k van huis en haard
Is het kleine Holland mij ’t meeste waard

Samenzang

Als de lente komt dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam
Als de lente komt pluk ik voor jou tulpen uit Amsterdam
Als ik wederkom dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam
Duizend gele, duizend rooie, wensen jou het allermooiste
Wat m’n mond niet zeggen kan zeggen tulpen uit Amsterdam

Samenzang (melodie op bergen en in dalen)

De lente is gekomen
Met vogels vliegensvlug
Die fluiten in de bomen
Het paradijs is terug;
De bloemen, rode, gele,
De tulp, de hyacinth,
Voorzeggen met zovele
Dat God opnieuw begint.

De lente is gekomen,
De narcis kondigt aan:
De zon zal bij ons wonen
Het Licht is opgestaan.
Bespeur het in de struiken:
Daar geurt een groen seizoen
De aarde zal ontluiken,
Één hemelsblauwe bloem

De lente is gekomen,
De zomer is in zicht
Een oogst om van te dromen,
De wereld één gedicht,
De velden zullen zingen,
Het bos een loflied zijn,
Elk carillon zal klinken;
Gods huis vol zonneschijn.

Arioso zingt Amazing Grace
samenzang met vierde couplet:

Als ik daar in Zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid,
dat ik genade vond.
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid,
dat ik genade vond.

Arioso en Projectkoor zingen Tienduizend redenen tot dankbaarheid
refrein samenzang:

Bless the Lord, O my soul,
O my soul, worship His holy Name.
Sing like never before, O my soul.
and worship Your holy Name.

Welkom door ds. van ark

Samenzang

Gezangen voor de liturgie 415 dankt dankt nu allen God vers 1 en 2

Nieuwe Liedboek 753 er is een land van louter licht

Oude Liedboek 1973, loof de Koning heel mijn wezen, vers 1 en 5

Bijbellezing Deuteronomium 11 vers 1, vers 8 en 9

Overdenking: Land van hoop en glorie

Arioso zingt couplet 1 Land of hope and glory
daarna samenzang:

Land of hope and glory
Mother of the free
How shall we extol thee
Who are born of thee

Wider still and wider
Shall thy bounds be set
God who made thee mighty
Make thee mightier yet
God who made thee mighty
Make thee mightier yet.

Arioso zingt Domine salvam fac
(Heer, behoed onze Koning)

Samenzang (melodie, Land of Hope and Glory)

Even nog maar even, is het feest vandaag.
Morgen stelt het leven ons een nieuwe vraag.
Als er dan geen bloemen meer in feestlicht staan.
Christus blijft ons noemen bij onz’ eigen naam.
Christus blijft ons noemen bij onz’ eigen naam.

Verder, waarheen verder, Christus geef ons raad,
wees de goede herder die ons nooit verlaat.
Leidt ons alle uren, die wij samen gaan,
moge het land duren, elkaar steeds verstaan
moge het lang duren, elkaar steeds verstaan.

Gebed

Woorden van dank

Collecte

Projectkoor zingt Vreugde vreugde louter vreugde
samenzang couplet 3

3. Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.

Medley Arioso en Projectkoor met samenzang

1. Samenzang refrein
It’s me, it’s me, it’s me oh Lord,
Standing in the need of prayer (2)

2. Samenzang refrain
Soon and very soon, we are going to see the King (3x)
Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King

3. Koor: shall we gather at the river

samenzang:
Yes we will gather by the river
The beautiful, the beautiful river
Gather with the saints at the river
That flows by the throne of God.

4. Samenzang
When the saints go marching in,
O when the saints go marching in
I wanna be in that number
When the saints go marching in. (3 of 4 x)

5. Koor: Glory, glory hallelujah

samenzang:
Glory, glory hallelujah (3x)
O mensen, prijst Zijn naam.

Slotlied staande
Wilhelmus van Nassouwe, vers 1 en 2

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

Wij wensen u graag een zonnige en gezonde zomer toe en graag tot in het nieuwe seizoen

Zondag 24 september om 16.30 uur, start nieuwe seizoen met medewerking van Christelijk gemengd koor Zwolle en eigen projectkoor

Bovengenoemde bijeenkomst wordt ook uitgezonden via kerkdienst gemist en zijn daar ook later te bekijken op de site van de OLV Basiliek Zwolle

Wilt u in het nieuwe seizoen één keer per maand op zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Carin Ludwig

Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
www.zingenonderdepeperbus.nl

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl
Carin Ludwig, tel 06-44277919, email cludwig194@gmail.com