Zingen onder de Peperbus


Zondagmiddag 30 september 2018, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: “’t Is weer voorbij die mooie zomer”

Medewerking:
Koor Promise uit Zwolle onder leiding van Joke Hooijkammer
Projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist Gerwin van der Plaats
Piano: Wilco Veldkamp
Algehele leiding: ds. Hans van Ark

Samenzang

Nieuwe liedboek lied 23 b de Heer is mijn Herder geheel

Psalm 72 vers 1 en 2 Geef Heer de koning

Johan de Heer 57 er komen stromen van zegen geheel

Promise zingt:

In Christ alone

Jezus alleen is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.

Hij werd een mens zoals wij.
Hij leed om mijn ongerechtigheid.

Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij Zijn bloed ben ik nu vrij.

 

Look at the world

Kijk naar de wereld, naar alles om ons heen

Kijk naar de wereld en verwonder je elke dag

Kijk naar de wereld: zo veel vreugde en wonderen

Zoveel mirakelen op ons pad.

Lof aan u, o Heer voor heel de schepping

Geef ons een dankbaar hart opdat we kunnen zien dat

Alle gaven die we delen, en elke zegen

Alle dingen van u komen.

 

This little light

Dit kleine lichtje van mij laat ik schijnen/stralen.

Op alle dagen van de week geeft Hij ons wat we nodig hebben;

Liefde, Vrede en Vertrouwen.

Hij geeft Zijn Liefde aan ons en wij mogen het doorgeven aan de mensen om ons heen.

 

Refrein samen met de gemeente

This little light of mine, I’m gonna let it shine

This little light of mine, I’m gonna let it shine

This little light of mine, I’m gonna let it shine

Let it shine, let it shine, let it shine

 

Samenzang ev liedbundel no 382 Heer uw licht en Uw liefde schijnen, alleen couplet 1

Projectkoor zingt: De zon schijnt in mijn ziel vandaag (tekst Prinses Juliana)

Projectkoor zingt For the beauty of the earth
voor de schoonheid van de aarde, voor de glorie van het hemelgewelf, voor de liefde die vanaf onze geboorte om ons heen is, Christus onze Heer, voor U zingen ons lied en brengen we onze dank.

Welkom door ds. van ark

Samenzang :

gezangen voor de liturgie 429 dit is de dag die de Heer heeft gemaakt

Gezangen voor de liturgie 415 dankt dankt nu allen God

Nieuwe liedboek no 871 Jezus zal heersen waar de zon geheel

Bijbellezing Jeremia 17 vers 7 en 8 Harm tekst uit NBV

Overdenking: ’t  is weer voorbij die mooie zomer

Samenzang

Projectkoor zingt
Maak ons tot een licht voor de volken, een stralend licht voor de mensen om ons heen, tot de wereld ziet, wie haar het leven geeft, laat het schijnen door ons heen.

 

Samenzang met projectkoor  nieuwe liedboek  747

Couplet 1

Couplet 3 (met projectkoor)

Couplet 8 (met projectkoor)

 

 

Promise zingt

Hosanna to Israel’s King

God opende de poort van de zaligheid.

De weg is vrijgemaakt voor alle volken om deel te nemen aan de dag van de Heer!

Dit is de dag van Gods zegen.

Verheug je, dank en zing!

 

Follow Me to Jordan

Volg me naar de Jordaan, helemaal naar huis.

Ik zal Koning Jezus volgen,

ik zal op Zijn gebod wachten.

Elke dag zal hij mij de weg wijzen,

totdat ik het beloofde land bereik.

Voor nu en altijd.

 

Irish Blessing

Een begaanbaar pad voor je,

de wind in je rug,

de warme zon op je gezicht,

zachte regen op de aarde.

God bewaart je in de palm van zijn hand!

Totdat wij elkaar opnieuw ontmoeten!

 

Gebed

Slotwoord

Collecte onder orgelspel

 

Slotlied  Nieuwe liedboek 985 Heilig Heilig heilig geheel

 

 

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

 • Achter in de kerk liggen de programma folders voor het nieuwe Seizoen. Neem er gerust een paar extra mee en verras uw buren en vrienden.
 • De volgende keer is op zondagmiddag 28 oktober 2018  met medewerking van trompettisten Arjan en Edith Post en Tjaco van der Weerd als organist en het eigen projectkoor.
 • Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom: NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
 • Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
  ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
  Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
  Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
  Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl

 

VOLKSKERSTSAMENZANG


Via de website
www.zingenonderdepeperbus kunt u zich nu al aanmelden voor een van de vier uitvoeringen van de Volkskerstsamenzang
Zaterdag 22 december om 19.30 uur
Zondag 23 december om 12.00, 15.30 uur en 19.30 uur
Reserveren gaat uitsluitend nog via internet

Leden Kerst Projectkoor gezocht
Vanaf zaterdag 3 november wordt er elke zaterdagochtend geoefend in het gebouw Domusica aan de Radewijnstraat 10 voor de vier uitvoeringen in de Spiegel. Achter in de kerk liggen inschrijfformulieren. Deelnamekosten 25 euro. Er wordt gerepeteerd op de zaterdagen 3 / 10 / 17 / 24 november en 1 / 8 / en 15 november. Tijd: 10 tot 12.00 uur. Het bestuur vraagt bij deelname een bijdrage van € 25,00 om de kosten te dekken van koffie/thee met een traktatie in de pauze van de koorrepetities in Domusica, alsmede alle koffie/thee/frisdrank, soep en broodjes op  zaterdag en zondag in De Spiegel.