Zingen onder de Peperbus
Zondagmiddag 31 oktober 2021 om 16.30 uur
30-koppig projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Fluit en zang Erica Vogel
Organist Tjaco van der Weerd
Pianist Wilco Veldkamp
voorganger ds Hans van Ark

Thema Halloween, Sint Maarten of ……?

Zingen vooraf:

Zingen:
Gezangen voor de liturgie 704 dankt dankt nu allen God

Zingen:
(van ds. A.F.Troost melodie psalm 84 )

Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden.
Een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt, weet hoe Gods liefde harten deelt.

Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is ons tot heil gegeven.
Een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven,
plaats tegen de neerslachtigheid, een pleister van barmhartigheid

Dit huis met liefde opgebouwd
dit gastenhuis voor jong en oud
ligt langs de weg als een oase
hier kan men putten nieuwe kracht
hier is beschutting voor de nacht
hier is het elke morgen Pasen!
Gezegend al wie binnen gaat, en hier zijn lasten liggen laat.

Zingen:
Johan de Heer no 13 vers 1,2 en 4

Ik wandel in het licht met Jezus

Welkom en introductie thema

Zingen een lied geschreven in de coronatijd (melodie wie maar de goede God laat zorgen)

Je jubelt: God zal voor mij zorgen
wanneer ik hulp van Hem verwacht!
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
licht overwint de duisternis!
Je dacht dat God zijn schapen leidde,
het hele leven één groot feest,
tot aan de einder groene weiden
maar dan: een wond die niet geneest!
Al zal de Herder bij je zijn,
soms ga je door een diep ravijn.

Je meende: Christus is zo machtig,
één woord – het onweer zwijgt al stil.
Je dacht: mijn Vader is almachtig,
de wind gaat liggen als Hij wil.
Maar dan opnieuw: een donderslag,
chaos die niemand eerder zag.

Je fluistert toch dat God zal zorgen
ook als geen zon je tegenlacht?
Houd dat dan vast, want Hij zal morgen
doen wat geen mens meer had verwacht:
dan zal de aarde hemel zijn,
dan zal het eeuwig Pasen zijn!

Gezang 479 rode liedboek God enkel licht geheel
Koorzang refrein samen met aanwezigen:

Koor :
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht

Samen allen:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Koor:
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Samen allen:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Koor:
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.

Samen allen:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Koor
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Samen allen:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Erica Vogel speelt op fluit een medley van Opwekkingsliederen

Bijbellezing NBV

2 Korinthiers 6 vers 17

Efeziërs 6 vers 10 tot en met 17

Johannes 11 vers 25 en 26

Overweging: Halloween, Sint Maarten of……..?

Erica Vogel zingt What a wonderful world (zang)

Zingen (melodie in Christ alone)

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Samenzang met koor

Koor:
U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

Refrein samen met aanwezigen:
Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Koor:
U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen uw kerk en van Christus te zijn

Refrein samen met aanwezigen:
Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Koor:
Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één
Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één

Refrein met aanwezigen:
Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Koor zingt:
Hemelkoren, juicht en zingt, lof in het heelal weerklinkt.
Elementen, zon en maan, looft en prijst Zijn grote naam

Dankgebed

Aankondiging collecte (bij de uitgang)

Erica speelt fluit Geprezen zij de Heer (fluit)

Samenzang Evangelische liedbundel no 125 vers 1 en 2 Geprezen zij de Heer