Thema: “een zee van Liefde”
zondagmiddag 26 november 2017, aanvang 16.30 uurOLV Basiliek, Ossenmarkt Zwolle

Medewerkers:Christelijk koor ‘Een nieuw Lied’ uit OldebroekHet eigen projectkoor onder leiding van Jenny van ArkOrganist Wim MagréPiano Wilco VeldkampAlgehele leiding ds. Hans van Ark
Samenzang voorafgaand:

Gezang 445 (rode liedboek ) geheel God heeft mij Zijn zoon gegeven
Ev liedbundel no 187 Scheepje onder Jezus hoede geheel

Zingen Hemelhoog 294, de rivierAl mijn zonden, al mijn zorgen,neem ik mee naar de rivier.Heer, vergeef mij en genees mij.Vader, kom, ontmoet mij hier.Want dit water brengt nieuw levenen verfrist mij elke dag.’t Is een stroom van uw genade,waar ‘k U steeds ontmoeten mag.Refrein:Here Jezus, neem mijn leven,ik leg alles voor u neer.Leid mij steeds weer naar het water,’k wil U daar ontmoeten,Heer.Al mijn zonden, al mijn zorgen,neem ik mee naar de rivier.Heer, vergeef mij en genees mij.Vader, kom, ontmoet mij hier.Want dit water brengt nieuw levenen verfrist mij elke dag.’t Is een stroom van uw genade,waar ‘k U steeds ontmoeten mag.(Refrein)
Here Jezus, neem mijn leven,ik leg alles voor u neer.Leid mij steeds weer naar het water,’k wil U daar ontmoeten,Heer.Kom ontvang een heel nieuw leven,kom en stap in de rivier.Jezus roept je, Hij verwacht jeen Hij zegt: “Ontmoet mij hier.”(Refrein)
Here Jezus, neem mijn leven,ik leg alles voor u neer.Leid mij steeds weer naar het water,’k wil U daar ontmoeten,Heer.Leid mij steeds weer naar het water;’k wil U daar ontmoeten, Heer.

Het koor ‘Een nieuw Lied’ zingt:
Daar ruist langs de wolken
derde couplet samen met de aanwezigen:Harm, tekst opnemen: eens buigt zich ook alles voor Jezus in het stof
‘Let me touch Him’(laat ons knielen voor U Heer Jezus, laat ons bidden voor de vrede

Samenzang:
psalm 98 1 en 4 zingt een nieuw lied voor God de Here

Projectkoor zingt ‘Blessed Assurance’

Samenzang Opwekking 220:

Volle verzeek’ring, Jezus is mijnWat schenkt dat rust aan ’t volgzaam gemoedIn Hem zal ‘k zalig, zalig steeds zijnwedergeboren door Jezus’ bloed Refrein:Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijnDit is mijn vreugde, altoos te zijnin mijne Heiland, Jezus is mijn Volle verlossing, om vrij te zijn‘k mag alles leggen in Zijne handHet hart naar boven, ’t oog hemelwaartszo Jezus volgen naar ’t vaderlandRefrein:Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijnDit is mijn vreugde, altoos te zijnin mijne Heiland, Jezus is mijnWelkom door ds van Ark:
Samenzang:
Gezang 440 Ik heb de vaste grond gevonden (rode liedboek) vers 1,2 en 4
Gezang 174 uit de bundel van 1938, Vaste Rots van mijn behoud geheel
Koor ‘Een nieuw Lied’ zingt
“Jezus is wachtend, o zondaar op u”

“Ik zal er zijn”

Samenzang:ev liedbundel no 448 je hoeft niet bang te zijn
Bijbellezing psalm 107 vers 23 tot en met 30

Overdenking: ‘een zee van liefde’Projectkoor zingt over een zee van liefde

Projectkoor zingt Looft God met alle krachten

Derde couplet samen met aanwezigen:

Kortstondig is ons leven, als bloemen op het veld
Niets doet hen meer herleven, wanneer de wind hen veltMaar over wie Hem vrezen, is ’s Heren gunst altijd
Hij zal dezelfde wezen, nu en in eeuwigheid.

Samenzang Tel uw zegeningen Joh de Heer 256
vers 1 en refrein

Daarna Engels:
Are you ever burdened with a load of care?Does the cross seem heavy you are called to bear?Count your many blessings, every doubt will fly,And you will keep singing as the days go by.
Refrein:Count your blessings, name them one by one,Count your blessings, see what God has done!Count your blessings, name them one by one,And it will surprise you what the Lord has done
Koor een nieuw Lied zingt: Er is een God die hoort
Samenzang (melodie voorwaarts christen strijders)
Kijk vooruit, loop verder, Jezus wijst de weg,stap voor stap Hem volgend, zoals Hij u zegt.Ga maar vol vertrouwen, houdt het hoofd omhoog,lopend langs Zijn wegen is geen berg te hoog.Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom,ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.
Kijk vooruit, blijf volgen over bergen heen,stap voor stap steeds verder, Hij gaat met u mee.Ga op weg naar morgen, samen hand in hand,lopend langs Zijn wegen naar ’t Beloofde Land.Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom,ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.
Gebed
 
Slotwoord en aansluitend collecte onder orgelspel

Samenzang slotlied gezangen voor de liturgie gezang 583 geheel (Harm, dit is rode liedboek 393) de dag door Uwe gunst ontvangen geheel

Volkskerstsamenzang in Dickensstijl
Drie uitvoeringen in theater de Spiegel
Zaterdagavond 16 december om 19.30 uurZondag 17 december aanvang 15.30 uur en 19.30 uur in theater de Spiegel
Kaarten reserveren bij voorkeur via internet www.zingenonderdepeperbus.nl of met speciale formulieren na elke Zingen onder de Peperbus

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”
De volgende keer in de OLV Basiliek is op zondag 28 januari 2018 met het Hervormd kerkkoor Kampen en organist Gerwin van der Plaats en het eigen projectkoor.
Achter in de kerk ligt het volledige programmaoverzicht voor het komende seizoen, neem er gerust een paar extra mee voor de buren.
Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl