Thema: “Herfsttijd”

zondagmiddag 29 oktober 2017, aanvang 16.30 uur
OLV Basiliek, Ossenmarkt Zwolle

Medewerkers:
Tenor Reza Ranjazmay uit Iran
Het eigen projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist: Gerwin van der Plaats
Piano Wilco Veldkamp
Algehele leiding ds. Hans van Ark
Samenzang voorafgaand:

Joh de Heer no 33 Daar ruist langs de wolken

Ev liedbundel no 341 Heer God U loven wij (Ambrosiaans lofgezang)

Ev liedbundel no 161 Komt laat ons vrolijk zingen

Projectkoor zingt Eens zal op de grote morgen, klinken het bazuingeschal, dan zal Jezus wederkomen, als de redder van ’t Heelal.

Refrein samen:
Wie zal op die grote morgen buigen voor die majesteit?
Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid?

Welkom door ds van Ark:

Reza Ranjazmay werd geboren op 17 april 1973 in Tabriz, in Noord West Iran en is sinds 2000 in Nederland
Je stamt uit een familie waar Poëzie een belangrijke rol speelde, maar je studeerde wiskunde aan de universiteit van Tabriz en werd later leraar in het middelbaar onderwijs.
Je hebt nadrukkelijk belangstelling voor filosofie, theater, literatuur en muziek.
Je hebt gestudeerd hier aan het Zwols conservatorium en richt je inmiddels ook op een zangcarriere in de opera
Wat de meeste mensen niet weten, is dat je ook nog fluit speelt, de zogenaamde ney, die heb je nu niet bij je, maar die fluit speelt een belangrijke rol in de Oosterse muziek
Je hebt een volle zangstem, dat noemen we ook wel een spinto tenor, waarmee je lyrische en dramatische stukken op je geheel eigen manier weet te vertolken
we gaan graag naar je luisteren, dames en heren, Reza Ranjazmay!

Reza Ranjazmay zingt E lucevan le stelle ( uit Tosca van Puccini)
Hoe de sterren daar schenen, de aarde geurig rook, zo groot was mijn liefde.
Samenzang:
Gezang 179 uit de bundel van 1938, Rust mijn ziel Uw God is koning

Gezangen voor de liturgie 417 de aarde is vervuld
Zingen in canon ev liedbundel no 30, Loof de Here alle gij volken
Reza Ranjazmay zingt:
Dein is mein ganzes Herz (Franz Lehar)

Ch’ ella mi creda (Puccini)
Laat haar geloven, dat ik mijn vrijheid heb, ik kan niet terugkeren
Bijbellezing Marcus 4 vers 26 tot en met 29 (NBV)

Overdenking: ‘Herfsttijd’

Projectkoor zingt Herfsttijd:

Wat geeft het of de bladeren gaan vallen, de bloemen niet meer geuren in ’t plantsoen,
Wat geeft het als de eerste koude nachtvorst, voor goed een einde maakt aan het zomergroen?
Refrein:
Wanneer straks het licht van de wereld verschijnt, blijft alles, wat mooi is bestaan. Het leven zal dan, als de winter verdwijnt, in eeuwige lentetooi staan.

Wat geeft het dat er zoveel aardse dingen, als schaduwen verdwijnen in de nacht,
Zolang de wereld om mij heen blijft zingen, dat zij elk ogenblik haar Heer verwacht.
Refrein.

Dan geeft het niet of onze levensgangen, zich wijzigen en wij het allermeest
Wanneer ons blijde eeuwigheidsverlangen, toch altijd ongebroken verder leeft.
Refrein:

Projectkoor zingt Bless the Lord o my soul, Loof de Heer o mijn ziel

Refrein samen:
Loof de Heer o mijn ziel,
o mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam,
met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige naam

Reza Ranjazmay zingt:
Con te partiro ( Sartori, Quarantotto en Peterson)
Time to say goodbye, het is tijd om afscheid te nemen

Gebed

Slotwoord en aansluitend collecte onder orgelspel

Samenzang slotlied Ev liedbundel no 357 vers 2, 3 en 5, duizend kleuren, duizend geuren

Zangers en zangeressen gezocht voor Kerstprojectkoor
Repetities elke zaterdagmorgen tot en met 9 december
Dit jaar drie uitvoeringen op zaterdagavond 16 december en zondagmiddag en -avond 17 december 2016. Deelname kosten € 25,00, voor dit bedrag ontvangt u alle bladmuziek gratis, koffie/thee tijdens de pauze van de koorrepetitie gratis, koffie/thee/soep/broodjes op zaterdag 16 dec. tussen generale en uitvoering, koffie/thee/frisdrank/broodje kroket/soep op zondag 17 dec. tussen beide uitvoeringen .

Volkskerstsamenzang in Dickensstijl
Drie uitvoeringen in theater de Spiegel
Zaterdagavond 16 december om 19.30 uur
Zondag 17 december aanvang 15.30 uur en 19.30 uur in theater de Spiegel
Kaarten reserveren bij voorkeur via internet www.zingenonderdepeperbus.nl of met speciale formulieren na elke Zingen onder de Peperbus

Volledig vernieuwde website, met mooie filmpjes en makkelijker kaartreservering, www.zingenonderdepeperbus.nl

  • De volgende keer is op zondagmiddag 26 november 2017 met het koor ‘Een nieuw lied’ uit Oldebroek, organist Wim Magré en het eigen projectkoor.
  • Achter in de kerk ligt het volledige programmaoverzicht voor het komende seizoen, neem er gerust een paar extra mee voor de buren.
  • Wilt u dit seizoen één keer per maand een zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Mary Vegter
  • Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.