ORANJECONCERT

zondagmiddag 30 april 2017, aanvang 16.30 uur
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt, Zwolle

Thema: “Glory Glory Hallelujah”

Medewerking:
Gelders Politie Mannenkoor onder leiding van Jan Hulshof
Projectkoor onder leiding van Jenny van Ark
Organist Gerwin van der Plaats
Piano: Wilco Veldkamp
Algehele leiding: ds. Hans van Ark

Samenzang van oud-Hollandse liederen vooraf:

Op de grote stille heide
Op de grote, stille heide,
dwaalt een herder eenzaam rond
Wijl de witgewolde kudde,
trouw bewaakt wordt door de hond
En al dwalend ginds en her,
denkt de herder: Och, hoe ver
Hoe ver is mijn heide?
Hoe ver is mijn heide?
Mijn heide…
Op de grote, stille heide,
bloeien bloempjes lief en teer
Pralend in de zonnestralen,
als een bloemhof, stralend weer
En, tevree met karig loon,
roept de herder: O, hoe schoon
Hoe schoon is mijn heide?
Hoe schoon is mijn heide?
Mijn heide…
Samenzang
In’t groene dal, in ’t stille dal, waar kleine bloempjes groeien
Daar ruist een blanke waterval en druppels spatten overal
Om ieder bloempje te besproeien, ook ’t kleinste
Om ieder bloempje te besproeien, ook ’t kleinste

Samenzang
Knaapje zag een roosje staan, roosje op de heide
’t had zo’n keurig kleedje aan, vlug is hij er heen gegaan
Roosje op de heide
Roosje roosje roosje rood
Roosje op de heide
Samenzang Langs berg en dal,
Langs berg en dal
Klinkt hoorngeschal,
Met volle zuiv’re toon.
Met volle zuiv’re toon.
En fors en stout
Weerklinkt door ’t woud
Die galm zo schoon, zo schoon.
Die galm zo schoon, zo schoon.

’t Geeft schone kleur
En frisser geur
Aan alles wat me omringt.
Aan alles wat me omringt.
En ’t beekje spat zijn paarlend nat,
Alsof ’t een liedje zingt.
Alsof ’t een liedje zingt

Samenzang: Waar de blanke top der duinen
Waar de blanke top der duinen
Schittert in de zonnegloed
En de Noordzee vriend’lijk bruisend
Neerlands smalle kust begroet
Juich ik aan het vlakke strand
Juich ik aan het vlakke strand
‘k Heb u lief mijn Nederland
‘k Heb u lief mijn Nederland
Waar het lachend groen der heuvels
’t Kleed der stille heide omzoomd
Waar langs rijk beladen velden
Rijn of Maas of Schelde stroomt
Klinkt mijn lied op oude trant:
Klinkt mijn lied op oude trant:
‘k Heb u lief mijn Nederland
‘k Heb u lief mijn Nederland

Politiemannenkoor zingt:
1) Vrede
2) Medley Vera Lynn Forever

Samenzang

(melodie dankt dankt nu allen God)
Wij danken U o God, door wat U hebt gegeven.
een volk dat groeide tot ons nationale leven
U gaf door strijd en kruis een sterke liefdesband
met ons Oranje huis: een zegen voor ons land

Als koning hebben wij nu Willem-Alexander.
Met Maxima terzij, God gaf ze aan elkander
God zeeg’ne hun gezin en koninklijk geslacht
dat ons in deze tijd veel zegen heeft gebracht.

projeckoort zingt Looft en Prijst Hem, Jezus de machtige redder

Welkom door ds van ark

Samenzang

psalm 100 1,3 en 4

gezangen voor de liturgie 441 gedenken wij dankbaar de daden des Heren

Zingen (melodie gelukkig is het land)

Gelukkig is de mens
die vrij in vrede leeft
Wie handelt naar zijn grens
kent wat hij deelt en geeft
Vertrouwt op stille macht
wanneer hij rustig wacht
En handelt als dat kan
bewust van eigen kracht

De waarde van ’t bestaan
ligt in de veiligheid
Wie leugens kan verslaan
gedijt in eigenheid
Wie nooit ’t geweten sust
die kan in volle rust
Het daag’lijks leven aan
voldaan en zelfbewust

Politiemannenkoor zingt: Mijn Nederland

Zingen psalm 136 in wisselzang
1 allen , 2,4 vrouwen, 3 en 5 mannen, 13 allen

Bijbellezing psalm 136 verzen 1 tot en met 9 en 23 tot en met 26

Overdenking: Glory Glory Hallelujah

Politiemannenkoor zingt
The Battle Hymn of the republic
Going Home

Samenzang (melodie Glory glory Hallelujah)
Zing voor uw koning, voor uw Schepper, voor Uw Heer
Zing voor uw koning, voor uw Schepper, voor Uw Heer
Zing voor uw koning, voor uw Schepper, voor Uw Heer
Want Hij is opgestaan;

Glory, Glory Halleluja, (3x)
Christus is opgestaan!

Zing voor de Heer, die uit het graf is opgestaan
Zing voor de Heer, Hij gaf ons leven in Zijn naam
Zing voor de Heer, Hij zelf gaat ons vooraan
O mensen, prijs Zijn naam!

Glory, Glory Halleluja, (3x)
Christus is opgestaan!

Dankwoord en collecte

Projectkoor: Soon and very soon
(Ned Vertaling, binnenkort zullen wij de Koning zien, Hallelujah)

Slotlied Koor zingt Nederland en Oranje (Melodie Land of Hope and Glory)

REFREIN ALLEN:
Neerland en Oranje, één in vreugd’ en rouw
Altoos bleef Oranje, ’t volk van Neerland trouw
Altijd stond Oranje pal voor Nederland
God, bescherm Oranje en ons Vaderland
God, bescherm Oranje en ons Vaderland

Zingen Wilhelmus gezang 411 vers 1 en 6

“NIEUWS VAN ZINGEN ONDER DE PEPERBUS”

• De volgende keer is op zondagmiddag 24 september 2017 weer om half vijf s middags (altijd de laatste zondagmiddag van de maand, zolang de ‘r’ in de maand is
Gastoptreden door het Wijhes Mannenkoor en het eigen projectkoor
• Wilt u komend seizoen één keer per maand een zondagmiddag meezingen bij het projectkoor? Welkom, aanmelden bij bestuurslid Mary Vegter
• Helpt u ons ook financieel om de activiteiten doorgang te doen vinden? Elke gift is welkom:NL44 INGB 000 9687976 ten name van stichting Zingen onder de Peperbus te Zwolle. De Stichting is door de belastingdienst officieel aangemerkt als stichting, waaraan uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
• www.zingenonderdepeperbus.nl

Wilt u contact met een van de leden van de organisatie, belt of mailt u dan met:
ds Hans van Ark, tel 038-3336000, email hansvanark@planet.nl
Mary Vegter, tel 038-4544127, email mary.vegter@telfort.nl
Gerrit Willems, tel. 038-4212938, email gerritwillems@planet.nl
Jenny van Ark, tel 038-3336000, email jennyvanark@hotmail.com
Bert Mechielsen, tel. 038-3769068, email bertmechielsen@live.nl