Beste mensen hier vanmiddag aanwezig,

Drie lezingen op deze middag
De eerste lezing staat op de eerste bladzijde van het allereerste bijbelboek, Genesis
Het begin van de schepping

De derde lezing staat in allerlaatste bijbelboek, daar gaat het over als alles straks voorbij zal zijn, hoe zal het dan zijn?

En die tweede lezing daar tussen in, die gaat over ons zelf,
Die gaat over hoe staan wij nouzelf tussen dat begin en dat einde

We beginnen met het begin
God schiep de hemel en de aarde
De aarde was woest en doods en duisternis zweefde over de vloed

Het is dus niet altijd licht geweest in deze wereld.
Het duister was er zelfs eerder dan het licht
Hoe lang heeft die duisternis geduurd??
Hoeveel jaren, duizenden, miljoenen jaren misschien zelfs wel?
Duisternis lag over deze planeet, vermoedelijk miljoenen jaren lang

Wij vinden in onze tijd het daglicht heel gewoon
S morgen gaat de zon op en s avonds gaat-ie weer onder.
Maar dat is dus niet gewoon
Zonder God hadden wij nog steeds in het donker gezeten
Dat was het hier op deze planeet, net als het in begin altijd donker gebleven en nooit licht geworden
Zegt de bijbel
God bracht het licht
En Hij nam er goed de tijd voor, Hij deed er een hele scheppingsdag over, om het duister te scheiden van het licht
En toen pas was het goed in Zijn ogen.

Elke dag weer als je wakker wordt, begin met deze gedachte, dit gebed in uw hoofd
dank U wel God voor het licht
Dank U wel, dat het dankzij U in deze wereld niet altijd nacht is gebleven

Maar let op:
als het licht op deze wereld valt, als God het licht in deze wereld elke dag aansteekt, dan komen er dus ook dingen aan het licht.
Dan zie je dingen die je anders niet gezien zou hebben
Je ziet opeens de oneffenheden in deze wereld
Dan zie je het enorme onrecht op veel plaatsen in deze wereld, waar onschuldige mensen het slachtoffer van worden
Dan zie je de oneffenheden in het leven van mensen
hoe ze lijden
hoe ze verdrietig zijn
Het licht brengt dingen aan het licht

En dan klinkt daar vanmiddag opeens die hoopvolle tekst uit Efeziérs:
Want eens was u duisternis, maar nu bent u licht
He, dit lijkt wel op het begin van dat scheppingsverhaal

Alleen nu gaat het niet meer de over de schepping, maar over onszelf!
Het staat er echt:
Want eens was u duisternis, maar nu bent u licht
Ik, u jij niet duister meer, maar licht
Door ons bestaan in de Heer
Da’s belangrijk, door ons bestaan in de Heer, daardoor ben je in het licht.

Dus dat licht overkomt ons niet zomaar.
Dat heeft met de komst van Jezus te maken
Herinnert u het zich nog, deze dag als hoogtijdag in deze Kerk
Christus Koning

Het duister in je leven, de oneffenheden in dit bestaan
We kunnen ze zelf niet opheffen
Maar God heft ze voor ons op door op deze dag vooruit te wijzen naar de komst van Jezus!

Temidden van het schorremorrie van deze wereld
Temidden van wijzen die symbool stonden voor de heidenen
temidden van het uitschot van de herders
Daar verschijnt onze God in een kind met de naam Jezus
Dat is zijn lichtgevende antwoord in een soms pikzwarte wereld!

Ik weet natuurlijk niet, hoe u hier vanmiddag zit
Misschien denkt u bij zichzelf:
tjonge, mijn leven ziet er wel heel anders uit dan vorig jaar om deze tijd,
wat kan juist deze periode van lichtjes en gezelligheid voor sommige mensen ook pijnlijk zijn,
of misschien kwam u hier vanmiddag wel helemaal alleen en gaat u straks ook alleen weer de donkere nacht in, omdat er thuis niemand op u wacht…..
En ik denk ook aan jullie als koorleden, die vorige week afscheid moesten nemen van jullie geliefde dirigent Wim Magré, die ook hier in deze kerk bij Zingen onder de Peperbus gespeeld heeft, hij was nog maar 57 jaar was.

Maar juist hier mag ik de letterlijke betekenis van het woord Evangelie verkondigen, de blijde lichte boodschap
op deze dag van Christus Koning,
Op deze dag waarop anderen hun dierbare overledenen herdenken, klinkt voor ieder mens de tekst uit Efeziers:
Ga in deze wereld verder als kinderen van het licht
Want dat licht brengt goedheid en gerechtigheid en waarheid voort
Nu, in dit leven, elke dag, als je bij dat licht wilt leven.
Zo leef je naar de toekomst toe.
Zo leef je naar het licht

Openbaringen zegt: De eeuwige stad Jeruzalem waarheen wij op weg zijn, heeft het licht van de zon en van de maan niet nodig
Want over haar schijnt voorgoed Gods luister
Al die mensen die ons zijn voorgegaan, die weten er nu al van
Hoe mooi is dat, zij kennen die plaats nu al!
Waar je heen gaat, de plaats waar zon en maan niet meer hoeven te schijnen, omdat God zelf daar Zijn luister schenkt

Ik moest vanochtend voorgaan in een gedachtenisdienst in Wilp bij Deventer, waarin een aantal namen genoemd werden, waaronder de naam van een 22 jarige jongen
Maarten, hij was wegwerker en verongelukte ‘ s nachts tijdens zijn werk op de A 1 in maart van dit jaar
Het verhaal stond in alle kranten
En toch heb ik vanochtend in die dienst tegen die familie gezegd:
Er is ook een andere kant
En die kant is, dat onze overledenen ons al voorgegaan zijn naar de Here Jezus,
zij kunnen nu al stralen in Gods licht.
Ik denk dat ze ons niet eens missen.

Wij missen hén hardgrondig
Maar dat is wel ons verdriet en niet meer dat van hen, voor hen is al het oude nu voorbijgegaan, zij leven nu in het licht.
Lieve mensen, deze wereld was langer in het duister dan in het licht gehuld
God en niemand anders brengt het licht hier dagelijks binnen
En vraagt ons als kinderen van het licht verder te gaan
Er is het korte verhaal van een edele man, die lang geleden in een bergdorp in Zwitserland woonde en zich afvroeg hoe hij de dorpsbevolking een geschenk kon geven. Hij besloot de bevolking van het dorp een kerk te geven.
Maar niemand mocht de plannen of de uitvoering zien totdat de kerk compleet klaar was.

Toen de mensen uiteindelijk kwamen kijken, waren ze onder de indruk van het prachtige kerkje.
Ze vroegen: maar waar zijn de lampen, hoe zal deze kerk verlicht worden?
De weldoener wees op de uitsparingen in de muur en gaf elk gezin één lamp met het verzoek of ze die iedere keer als ze zouden komen mee wilden nemen
Elke keer als jullie in de kerk zijn, zei hij, zal het gedeelte waar jullie zitten, verlicht zijn. Elke keer als je er niet bent, zal diezelfde plek en daaromheen donker zijn. Dat zitten mensen daar in het duister. Wanneer je niet present bent, dan is dat deel van Gods huis in het donker

Zo zijn we op weg naar de eeuwige stad Jeruzalem, waar alle duister voorbij zal zijn
Oftewel: shine your light, shine your light O Jesus!

Amen