Beste mensen

Laten we aan het begin van 2020 maar eens over de eindtijd hebben
Zo vaak hebben we het daar in de kerk niet over.
Mooi onderwerp, waarvan mensen vaak zeggen, tja de hemel en de eindtijd, daar weten we niet veel van he.
Hoe het daar zal zijn, of je daar als mens ook zult komen, hoe dat nou precies gaat aan het einde der tijden, er wordt ook weinig over gepreekt in de kerk

Vandaar dat ik dacht, laten we het er maar eens over hebben, over hoe het zal zijn op die laatste dag, wat is die hemel dan precies die ons beloofd is?

Het mooie is ook nog dat pastor Theo van der Sman, die hier volgende keer in februari zal voorgaan, hij gaat het er ook over hebben vanuit een andere invalshoek.
Hij heeft als thema
“De toekomst is niet meer wat het geweest is” en de lezing komt dan uit Openbaringen 22, het hoofdstuk dat volgt op het hoofdstuk wat wij vanmiddag lezen.
Nou, twee keer Zingen de Peperbus dus over die laatste dag , over de toekomst, over de hemel, over de terugkomst van Jezus.

Want laat ik daar mee beginnen, die laatste dag komt zeker!
Maar niemand weet wanneer.
Mensen die denken dat ze het kunnen voorspellen aan de hand van cijferreeksjes, die ze dan ontlenen uit het bijbelboek Openbaringen, die hebben heel weinig van het bijbelboek Openbaringen begrepen.

Die dag komt namelijk onverwacht, maar dat die dag komt, dat geloof ik vast en zeker.
Dat is ons ook beloofd.
Dat is zeg maar ook het fundament onder ons geloof.
Dat jouw leven, dat deze wereld niet eindigt in een zwart gat, niet eindigt in één en al triestigheid, niet langzaam wegzinkt in een steeds verder vervuilde wereld, maar dat die laatste mooie dag, die Jezus beloofd heeft, echt zal komen!

Een paar jaar geleden was er op tweede Paasdag een geweldig onweer.
Mensen in Wezep die op de begraafplaats waren om wat bloemen te verzorgen, vertelden me later dat de bliksem er was ingeslagen en een paar grafstenen gespleten hadden.
Ze zagen het en dachten:
nu, nu is het einde der tijden aangebroken. Maar ’t was alleen maar onweer…..

Ik weet ook niet zeker, hoeveel mensen er eigenlijk echt naar verlangen, naar die laatste dag.

Ik hoor wel veel mensen zeggen, nou ja, wat mij betreft mag het nog wel even duren, ik heb het eigenlijk wel goed hierzo, ik heb de boel mooi voor elkaar, wil mijn kinderen of kleinkinderen nog wel graag verder zien opgroeien, van mn oude dag genieten, neuh, laat die dag nog maar even wegblijven.

Ik ken eigenlijk maar één man, dat was ook in Wezep die zei, van mij mag het vandaag gebeuren, het is goed zo, ik verlang er zo naar mijn vrouw weer terug te zien, het leven is klaar voor mij.
Inmiddels is hij overleden en ik hoop, dat hij inmiddels zijn vrouw al heeft teruggezien.

Op die laatste dag gebeuren er twee dingen, zegt de bijbel:
ten eerste:
Jezus komt terug, dat heeft Hij zelf beloofd, Mattheus 28 vers 20 waar Hij zegt, Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding der wereld en Handelingen 1 vers 11, waarin de engelen tegen de discipelen zeggen, Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen, als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.
Dus Jezus komt terug, Hij komt terug op aarde om te herstellen wat hier fout zit

En er gebeurt nog iets, en dat is het tweede:
de hemel daalt neer op de aarde
Dus we gaan niet met z’n allen als een raket omhoog, nee, het gaat andersom, net als bij Kerst zeg maar:
Met Kerst komt God ook naar de mensen
Nou zo zal, zegt Openbaringen op die laatste dag de hemel terugkeren op de aarde, zoals een bruid die voor haar man versiert is.

Hoe ziet dat er dan uit?
In Openbaringen 10 lazen we:
het zal er niet meer donker zijn, want God zelf zal dan het licht zijn

Er zal OOK geen kerk meer nodig zijn, geen tempel, dominees en pastoors worden werkeloos, want het is dan niet meer nodig om mensen tot God en Jezus te leiden, want zij zijn dan zelf in ons midden.

Er zal herstel plaats vinden van wat wij verknoeiden
Er zal rust zijn voor de zwaar vermoeiden
En de tranen zullen worden omgebogen in een lach
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag!

De afgelopen week maar juist ook vandaag kun je lezen en zien hoe de bevrijding van Auswitch herdacht werd met indrukwekkende toespraken. Vele staatshoofden waaronder onze eigen koning waren naar Jeruzalem gereisd.
De Duitse Bundespresident hield in het herdenkingsmuseum Yad Vadshem (dat betekent, heer, herinner U de namen) een emotionele toespraak, niet in het Duits om niemand te choqueren, maar in het Engels. Hij was de eerste Duitse president die daar sprak
Hij zei:
Ik buig hier met het grootste verdriet.
Mijn landgenoten zijn hier verantwoordelijk voor, daarop mag u ons blijven aanspreken, altijd, wij zullen die verantwoordelijkheid altijd blijven dragen.
Maar en dat vond ik sterk, hij wees ook op het antisemitisme in het heden (en dat is inderdaad rondom ons aanwezig), het zijn nu andere tijden, andere daders, maar zo zei hij, het is hetzelfde kwaad.
Hij sloot af met de woorden: nie wieder, nooit weer, never again.

Weet u wat de hemel is?
De hemel is het tegenovergestelde van Auswitch, dat was de hel
De hemel is het tegenovergestelde van de Holocaust, dat was het werk van de duivel
Daarom geloof ik in de hemel en niet in de hel.
En uit dat geloof put ik mijn kracht en mijn geloof en mijn hoop om elke dag opnieuw in deze wereld het onrecht te bestrijden in Christus’ naam.
nie wieder, nooit weer, never again.

Want de duivel is nog niet verslagen in deze wereld, elke dag zien we er sporen van.
Ik las gisteren een verhaal in de Stentor over de misdaad hier in Zwolle en hoe jonge gastjes de boel hier verschrikkelijk verstieren.
Die gastjes laten met hun duivels werk de harde kant van onze werkelijkheid zien.
Jenny en ik waren dinsdagavond in de Zuiderkerk aan de van Karnebeekstraat om even te kijken naar een repetitieruimte voor het projectkoor wat gaat meezingen met de bevrijdingsconcerten.
Ik moest een paar minuten op de koster wachten en stond daar buiten op de parkeerplaats langs de van Karnebeekstraat, daar is een coffeeshop en niet voor gewone koffie voor alle duidelijkheid
man man, dat was daar af en aan, file rijden gewoon, mensen staan daar op dinsdagavond in rijen in die winkel te wachten op hun shotje
Wat voor wereld is dit? Half Zwolle moet die avond stoned geweest zijn als ik zag wat daar verkocht werd…

Weet u, dit is er, dit is alleen nog maar Zwolle
Wij zullen de barre realiteit onder ogen moeten zien, niet alleen van deze stad, maar ook in het persoonlijk leven van mensen
Waar ziekte is en eenzaamheid en rouw, en dat zal ook allemaal blijven

Maar kun je naar dat alles ook blijven kijken met de ogen van het geloof?

De ogen van het geloof vertellen me namelijk, dat het niet zo zal blijven.

De ogen van het geloof vertellen me, dat u en ik een opdracht hebben binnen ons vermogen er nu al aan te werken, het kwaad in deze wereld te bestrijden, het antisemitisme een halt toe te roepen en niet te bezwijken voor jonge gastjes die de boel hier verstieren.

De ogen van het geloof vertellen me, dat er een andere dag zal aanbreken, waarop, want dat staat óók in Openbaringen, dat op die dag alles wat verwerpelijk is, iedereen die zich inlaat met gruwelijke dingen en leugens, die komt die eeuwige stad niet binnen
Alleen zij die in het boek van het leven staan, in het boek van het Lam, zij zullen die eeuwige stad bewonen.
En om je naam in dat boek te krijgen, moet je nu al hard werken om het onrecht in deze wereld te bestrijden inclusief het besef, dat je het uiteindelijk zult moeten hebben van de genade die Jezus al voor ons verdiend heeft

Nu al hard werken
Plus het besef dat je als mens leeft van genade
Zo komt jouw naam dat boek terecht

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als Jezus weer zal komen op de wolken, als al wat leeft de natiën de volken zich voor Hem zullen buigen met ontzag
Wat zal deze wereld mooi zijn op die dag! Ik zie er nu al naar uit.

Amen