Gemeente van Jezus Christus,

Twee beelden
Het beeld van de Leeuw en het beeld van het Lam

In deze wereld, houden mensen van sterke leiders, we houden van Leeuwen!
Je ziet het in bedrijven: sterke leiders doen het goed.
Ze durven beslissingen te nemen, die stralen wat uit en ze verdienen heeeel veeeeel geld.

In de internationale politiek stemmen mensen ook graag op sterke leiders, Trump, Johnson, Erdogan, Nethanyahu, allemaal sterke mannen.
Ik snap er zelf helemaal niks van, want juist die sterke mannen maken er vervolgens vaak een potje van, maar iedereen holt achter ze aan.

Tegelijkertijd en dat vind ik bijzonder, hebben veel mensen ook vaak sympathie voor wat zwak is, voor wat kwetsbaar als een lam.
voor de underdog….
Voor wie in stilte werkt
Denk aan moeder Theresa, die in de sloppenwijken van India haar werk deed in stilte, maar de hele wereld had sympathie voor haar

Ik denk ook in eigen land aan iemand als majoor Bosschart
Ze was in Amsterdam een van de voorvrouwen van het Leger des Heils, ze is een paar jaar geleden overleden.
Een hele eenvoudige en gelovige vrouw
Over majoor Bosschart is het mooie verhaal, dat ze eens met zo’n rinkelende bus ging collecteren op de Amsterdamse walletjes, maar het leverde die avond niet zo veel op.
Toen bedacht ze een beter plan.
Ze liep volkomen onschuldig naar Casa Rossa, in die tijd een beruchte Amsterdamse etablissement in de rosse buurt.
De mannen aan al die tafeltjes zagen haar aankomen, doken van ellende zo ongeveer onder hun tafeltjes, want majoor Bosschard ging stoicijns gewoon al die tafeltjes langs
Die kerels voelden zich allemaal schuldig, stopten er allemaal briefjes in haar collectebus, van 25 of zelfs van 50 of 100
en Majoor Bosschard had in jaren niet zo’n goede collecte gehad….
Majoor Bosschard sloeg niet met de vuist op tafel, geen leeuw, maar juist in haar bescheidenheid was ze groot.

Nou naar de bijbel toe.
In de bijbel wordt de leeuw ook al beschreven als een machtig dier.

In Genesis wordt Juda, de stamvader van koning David, die weer in het voorgeslachtrijtje van Jezus staat, Juda wordt er al een jonge leeuw genoemd
De Leeuw staat voor Kracht,
De Leeuw staat voor Moed,
De Leeuw staat Waardigheid
Denk ook aan de Nederlandse Leeuw in onze Hollandse wapen
en denk ook aan die arme dominee van Ark, die met een vrouw is getrouwd, die van haar meisjesnaam de Leeuw heet, ik bedoel maar………….

De Leeuw staat ook symbool van het afweren van het kwaad
In kerkportalen van oude kerken vind je nog vaak afbeeldingen van Leeuwen.
Vaak hebben ze dan een ring in hun bek
Zoals je misschien weet, waren kerkgebouwen in vroegere tijden veilige asielplaatsen
Wie op de vlucht was en die ringen wist vast te grijpen, was veilig
De Leeuw beschermt dus!
Kijk en daar is dominee van Ark dan wel weer blij mee.

De bijbelse betekenis van het Lam kom je ook al in het oude Testament al tegen.
Als het volk Israel Egypte moet ontvluchten en de Israëlieten de opdracht krijgen hun deurposten te bestrijken, ik heb u dat stukje gelezen, dan doen ze dat met het bloed van een Lam.
Zo zullen die huizen gespaard blijven voor de dood.
In alle huizen waar het bloed van het lam niet op de deurposten is gestreken, sterven die nacht alle eerst geboren kinderen en doden.
Het bloed van het Lam beschermt dus tegen de dood.

Lammetjes werden in de tempel vaak gebruikt als offerlam.
Ze werden geofferd voor God om de zonden der wereld weg te nemen.
En daarmee is het Lam ook het meest gebruikte symbool voor Jezus zelf geworden
Het Lam Gods dat met Zijn bloed, letterlijk, de zonden der wereld droeg
Agnus Dei in het Latijn, het lam Gods dat beschermt tegen de dood.

Ik las u dat prachtige bijbelgedeelte waarin Johannes de Doper Jezus ziet lopen en dan zegt, zie het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt.
Zoals de offerlammetjes in de tempel van Jeruzalem werden geofferd voor de zonden van het volk
zo zal Jezus aan een Kruis op Golgotha geofferd worden voor de zonden van de hele wereld.

Twee beelden:
1. de Leeuw van Juda, die ons beschermt met waardigheid
2. het Lam Gods, die de zonde der wereld wegneemt,

Maar die twee beelden komen niet alleen maar samen in de persoon van Jezus
het gaat veel verder, Jezus draait ze ook om
Bij Hem wordt het zwakke juist sterk.

Paulus zegt dat in 2 Korinthiers 12 zo:
juist in mijn zwakheid ben ik sterk.

Ik las eens een interview met de Patriarch van de Egyptisch Koptische Kerk, je weet wel, die kerk waar in de afgelopen jaren onder andere juist ook rond Pasen, afschuwelijke aanslagen plaatsvonden, waarbij tientallen mensen in de kerk overleden, die man zei het zo:
wij als christenen zullen blijven doorgaan met onze diensten, we zijn altijd al martelaren geweest, maar juist dat geeft ons kracht Christus te aanbidden.
In mijn zwakheid ben ik sterk

Dat geloof is werkelijkheid geworden in het geloof in Jezus Christus
Met Hem gaan wij op weg naar Pasen:
onder de beschermende kracht van de Leeuw van Juda
Onder de vergevende kracht van het Lam Gods

Samen

amen