Beste mensen hier vanmiddag aanwezig

Misschien denkt u wel even bij uzelf, die dominee van Ark is vanmiddag weer mooi de kluts kwijt.
We zijn immers nog vier weken verwijderd van het geboortefeest van Jezus en hij leest het Kerstevangelie al
Man, het is nog maar advent!

Klopt en daarom las ik ook maar een heel klein pietepeuterig stukkie.
En ik las het ook niet vanwege de geboorte van Jezus, maar wél vanwege die andere personen die in dit verhaal voorkomen:
vanwege Jozef, Maria en de herders
Want God gebruikt -en dat is wat ik vanmiddag wil laten zien- juist hele gewone mensen om een heel ongewoon verhaal te laten zien

Als wij in onze tijd naar het acht uur journaal kijken, zien we daar eigenlijk nooit gewone mensen.
Dan zien we ministers, staatssecretarissen, omroepbobo’s die niet weten hoe snel ze erbij moeten zijn om schande te spreken van het zoveelste schandaal in Hilversum
we zien in deze tijd heel veel voetballers en natuurlijk, we kennen hem allemaal…………, zien we elke dag Louis van Gaal….!

Kent u overigens dat verhaal over Leo beenhakker, Frank Rijkaard en Louis van Gaal?
Ze zijn op audiëntie bij de Paus en staan voor de Heilige Stoel.
Waar geloven jullie in, vraagt de Paus aan alle drie.
“Ik geloof, zegt Leo Beenhakker als eerste, dat voetbal het voedsel van het leven is, het verenigt mensen van arm tot rijk. Heel goed, antwoordt de Paus.
en u, vraagt de Paus aan Frank Rijkaard?
“Ik geloof dat moed, eer en passie de fundamenten van het leven zijn en die heb ik als speler uit gedragen”. Prachtig, antwoordt de Paus
en mijnheer van Gaal, waar gelooft u in?
Ik geloof”, zegt Louis Van Gaal en hij kijkt de paus indringend aan, “ik geloof, dat u op dit moment in mijn stoel zit”…….

Zoals gezegd, ongewone mensen domineren in onze tijd het nieuws
Maar God gebruikt juist hele gewone mensen in zet om Zijn plan met deze wereld te voltrekken.
Neem nou Jozef
In het hele verhaal rond de geboorte van Jezus staat hij meestal letterlijk en figuurlijk wat op de achtergrond.
Je kunt dat heel mooi zien op oude schilderijen
Jozef staat vaak wat achteraf in een hoekje
Hij is al een tijdje verloofd met het meisje Maria
Verloofd, heerlijk
Kom er nog eens om, wie doet dat nog in onze tijd?
Mijn vrouw Jenny en ik, wij zijn destijds nog met elkaar verloofd,
zo ongeveer een jaar voor ons trouwen,
dat was heel gewoon in die tijd
en ook wel handig, kreeg je vast cadeaus voor de uitzet,
Herkennen de ouderen hier wel he…
Verloven was mooi, dan kon je vast met de uitzet beginnen…..

Het enige verlovingscadeau wat wij nog steeds overhebben in ons huis, is onze schoenpoetsdoos.
U hoort het goed: een geel bruine schoenpoetsdoos van Tomado
Die gaat al 45 jaar mee, niet kapot te krijgen
Verloven, dat waren nog eens tijden in Nederland

Jozef is dus verloofd met Maria
In de bijbelse tijd was de verloving eigenlijk al het huwelijk, een verloving kon dan ook niet zomaar verbroken worden!
Om een verloving te verbreken, was zelfs een officiële scheidsbrief voor nodig
dat was een recht voor de man, dat zelfs door de Rabbijnen was erkend
Maar als deze gewone man vervolgens door God in Zijn droom wordt aangesproken bij Maria te blijven, neemt Jozef een ongewone stap, hij blijft!
En tegen de heersende stroom in, tegen de mensen in die er schande van spreken, neemt Hij zijn verantwoordelijkheid.
Jozef wordt daarmee als een kaars, brandend in de duistere nacht

En Maria dan?
Ook een gewone jonge vrouw die zoveel dromen en idealen had.
Die mooi zou gaan trouwen met de knappe timmermanszoon uit Nazareth.
Wie zal haar geloven als ze zegt, dat ze zwanger is en bevallen zal van de zoon van God?
Zal iedereen haar uitlachen?
Ook Maria wordt door een engel van God aangesproken.
je bent een begenadigde vrouw Maria
Niet bang zijn, zie dat wat je nu overkomt, nu juist als een gunst van God
en noem je zoon, waar anderen misschien schande van zullen spreken, noem Hem Jezus, want dat betekent God redt.
En Maria gehoorzaamt, want ze gelooft hem op zijn woord
Ze loopt niet weg voor de schande, ze luistert naar Gods stem, ze blijft op haar post
en ook zij wordt daarmee als een kaars brandend in de duistere nacht.

En de herders dan, de rauwe mannen, die dag en nacht met gevaar voor eigen leven hun kudde bewaken?
overigens, mooi detail, die schapen daar in de velden van Efrata, die liepen daar niet zomaar. De velden van Efrata liggen onder de rook van Jeruzalem, deze schapen werden daar geweid om later in de tempel als offerlam te dienen.
Mooi om dat verband te zien tussen de schapen die als offerlam voor de tempel van Jeruzalem gebruikt worden en Jezus die later als Lam Gods in datzelfde Jeruzalem geofferd zal worden voor de zonden van de wereld.

Die herders waren ook in dienst van de tempel, maar ze stonden bepaald niet bovenaan in de salaristabellen.
Hele gewone jongens, zeg maar zoals de conciërge van school en de koster in de kerk, onmisbare schakels, hardwerkend, maar meestal achter de schermen.
Ook deze gewone mannen horen de stem van God bij monde van een engel, ga op weg, sluit het kind in je armen
ook deze herders namen die nacht hun verantwoordelijkheid, ze gingen, een eenzame groep mannen in donkere nacht,
ook zij waren de brandende kaarsen in het nachtelijk duister van Bethelehem

En wij, de gewone mannen en vrouwen uit Zwolle en Oldebroek en omstreken, wat doen wij in deze donkere tijd?
Waar gaat u in de komende weken het licht brengen?
bij wie kunnen wij dit jaar het verschil maken?
We hoeven niet allemaal op televisie te komen, liever niet zelfs,
maar op de plaats waar God u nu gesteld heeft,
het gezin waar je nu deel van uitmaakt,
de straat waar je nu woont,
het werk of de school waar je nu dagelijks heen gaat, waar brandt uw kaars in de komende weken.
Waar neemt u uw verantwoordelijkheid, bij wie kunnen wij in de komende weken het licht brengen?

Want Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet
of het helder licht geeft of ook bijna niet
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn
Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is
overal op aarde zond’ en droefenis
laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn

Amen