Beste mensen hier vanmiddag aanwezig,

Het Paleis van koning Salomo was indrukwekkend.
In de bijbel in 1 Koningen 7 lezen we al, dat Salomo er dertien jaar over deed om het paleis te bouwen.
Het paleis had de naam ‘Woud van Libanon’. Het was 45 meter lang, 22,50 meter breed en 13,50 meter hoog. De grote cederhouten dakbalken rustten op vier rijen van cederhouten pilaren, allemaal natuurlijk afkomstig uit de bossen van Libanon.
Het paleis telde 45 kamers, die in drie verdiepingen van vijftien kamers op de pilaren waren gebouwd.
Aan de voorkant was een portaal met daarboven wederom een door cederhouten pilaren ondersteunde luifel.
Er was een troonzaal of rechtszaal, waar Salomo rechtsprak. De vloer van deze zaal was ook geheel betimmerd met cederhout.
De stenen van de fundering varieerden in grootte van ruim drie tot ruim vier meter. Ook de reusachtige stenen van de muren waren op maat gehouwen, met cederhouten balken er bovenop.

Stelt u zich voor, er meldden zich twee publieke vrouwen in het voorportaal.
Zouden die ooit binnengelaten worden?

Als u of ik, en wij zijn allemaal hele keurige mensen, hoop ik….
Als wij ons morgen melden bij poort van paleis Noordeinde in den Haag, we bellen aan en zeggen dat we koning Willem Alexander willen spreken, nou, dan kan ik je 1 ding garanderen, je komt er niet in.
Deze twee vrouwen wel, ze worden toegelaten tot het enorme paleis
Sterker nog, ze ontmoetten de koning in levende lijve

Hier zien we het eerste aspect van wat een wijze koning is.
Een wijze koning heeft oog voor zijn onderdanen, ook de voor minsten, ook voor degenen die in de samenleving met de nek worden aangekeken, een wijze koning maakt geen onderscheid, zelfs hoeren staat hij te woord.

Het tweede wat opvalt, is dat deze koning rechtspreekt vanuit zijn hart
Hij haalt er geen wetboeken bij
Hij verdiept zich niet in de jurisprudentie, zeg maar wat vorige koningen in gelijksoortige rechtszaken hebben besloten
Salomo houdt zich niet bezig met de juridisering van het geval.
Hij spreekt recht……….vanuit zijn hart.

Het derde wat opvalt, is dat hij een beroep doet op de liefde, deze koning stelt de liefde centraal
Welke van deze twee moeders heeft zoveel liefde voor haar kind, dat ze nog liever toestaat dat het kind aan die andere vrouw wordt gegeven dan dat haar kind door tweeën wordt gehakt.
Deze koning doet in deze kwestie een beroep op de liefde.

Zie hier de drie ingrediënten die ook in onze tijd trouwens, een bestuurder tot een wijs bestuurder maken.
Zie hier de drie factoren die ten grondslag liggen aan de wijsheid van koning Salomo:
Altijd het belang van de minst bedeelde centraal stellen, begin bij de underdog
Spreek vanuit je hart en niet vanuit je specialistische kennis
En als derde, ga altijd uit van de liefde.

Dát maakt koning Salomo tot de wijste van alle koningen
Mijn oma, mijn oma van Ark die wist dat al
Die kwam overigens, dat is wel leuk voor het mannenkoor
Mien oma kwam zelf ook uut Vaossen, uut de Eierstreek, ze was der iene van boer Heering
En mijn oma zei altijd, als ze iemand heel verstandig vond, dan zei ze
Die keerl
Die keerl, zei ze dan
Die is wies als de katte van Salomo!!!
En ze bedoelde ermee, als de kat als zo wijs is, hoe wijs en verstandig zal het baasje dan wel niet zijn.
Nou, dat nog even als kleine toelichting op dit prachtige verhaal over de wijze koning Salomo

Salomo komt nóg een keer voor in de bijbel
Dan moet u doorbladeren naar Lucas 11 vers 31, we zijn dan dus in het Nieuwe Testament, het gaat dan dus over Jezus en daar zegt Jezus, letterlijk citaat
En hier zien jullie iemand die meer is dan Salomo en dan heeft Hij het dus over zichzelf.
Dus Jezus noemt zichzelf meer dan die wijze koning Salomo
Is dat niet pretentieus?
Ik zou dat van mijzelf nooit durven te beweren
Jezus wel
Hij stijgt boven koning Salomo uit
Hij noemt zichzelf de koning der koningen, de King of Kings, thema van dit Oranjeconcert

Verheven boven alle koningen van deze aarde, inclusief het vorstenhuis van Oranje troont daar koning Jezus.

En terecht, want laat ik dan nog eens even die drie ingrediënten van de wijsheid van Salomo langslopen:
als eerste oog hebben voor de minderbedeelden, de mensen die het niet getroffen hebben in deze wereld.
Jezus deed dat als geen ander, Hij hield zich op met tollenaren, misdeelden, gehandicapten en publieke vrouwen
Bekend juist ook van Hem is het verhaal ( Johannes 8) waarin een publieke vrouw bij Hem gebracht wordt en Jezus uitgedaagd wordt haar te veroordelen.
In plaats daarvan zegt Hij niks, tekent in het zand en zegt tegen de omstanders, wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen en iedereen druipt vervolgens af
Dan zegt Hij tegen de vrouw, want ze komt er niet zomaar van af: ga heen en zondig niet meer
Oog voor de have-nots van Zijn tijd dus

Als tweede spreekt ook Jezus vanuit Zijn hart
Jezus sprak niet, zoals de Joodse Rabbijnen vanuit de Joodse wetgeving, vanuit de Thora, vanuit al die vele regels die het Jodendom kent
Nee, Hij zei, ik ben zelf gekomen om die wet te vervullen, het gaat er niet om je aan de wet te houden, maar zie op Mij

En als derde en die lijkt me duidelijk, staat bij Jezus de liefde centraal
Wij hebben Gods liefde leren kennen in Jezus Christus,
Hij ís de liefde in eigen persoon

Koning Salomo
Koning der koningen Jezus Christus

Maar nu wij.
Durven wij op deze zondag na Koningsdag in dat voetspoor verder te gaan
Durf je zo in deze wereld te staan als onderdaan van Zijn koninkrijk?
Kunnen wij met ons eigen leven laten zien hoe dat Koningschap van de King of Kings op ons afstraalt?
Door oog te hebben voor al die mensen die het niet best hebben in deze wereld, sterker nog, eerst zij, dan de rest
Door niet wettisch en formeel te leven, maar je hart te laten spreken
En door de liefde centraal te stellen, de liefde voor de ander, die gegrondvest is in de liefde die Christus voor ons had

Koningsdag kan Willem Alexander niet in zijn uppie vieren, zonder de inwoners van Amersfoort gisteren geen feest.
Koningsdag kan Koning Jezus niet vieren, als er geen mensen zijn om dat samen met Hem te vieren en aan deze drie woorden te werken.

Daartoe worden wij vanmiddag opgeroepen
kom vier het feest met mij
Doe het met vreugde en wijsheid
en laat zien dat u dan net zo wijs bent……….als de katte van Salomo

amen