Beste mensen
U hebt vast wel eens gehoord van de wereldberoemde musical les Miserables. Die musical
is gebaseerd op een boek van Victor Hugo en gaat over het verzet van de alleramsten -les
miserables dus- tegen de heersende klasse in Frankrijk. Het speelt begin 1800.

Het verhaal begint met de vrijlating van een zekere Jean Valjean.
Die Jean Viljean heeft dan net 19 jaar in de gevangenis gezeten in verband met het stelen van een stuk brood.
Vanuit de gevangenis wordt hij opgevangen door een lokale priester.
Die priester verzorgt hem, kleedt hem en geeft hem genoeg te eten. Maar nog diezelfde nacht gaat Valjean er vandoor, met al het zilverwerk van de priester.

Als de politie hem de volgende dag oppakt en terugbrengt bij de priester, gebeurt er iets bijzonders. De priester verwijt de man niets en doet net alsof hij zelf al het servies aan hem meegegeven heeft. En zegt zelfs: ‘Waarom heb je ook de zilveren kandelare niet meegenomen?’
Verbijsterd en voor altijd veranderd vertrekt de crimineel Jean Valjean. Deze gebeurtenis verandert zijn leven voorgoed!

Als je je ooit afvraagt, wat is nou toch genade, denk dan aan dit voorbeeld!
En dan gaat het me niet alleen om wat die priester deed, het gaat me veel meer, over wat die daad van genade vervolgens met die Jean Valjean deed.
Het veranderde voorgoed zijn leven. Hij zwoer zijn oude slechte leven af en nam het de rest van zijn leven op voor les miserables van deze wereld.
Genade ontvangen werd voor Jean Valjean op deze manier een levensveranderende gebeurtenis en daar gaat het vanmiddag om.

Ook Paulus neemt in het bijbelgedeelte van vanmiddag het woord genade in de mond. Hij heeft het in het stuk er net voor, dat heb ik nu niet gelezen, eerst nog over een doorn die zijn vlees drukt.
Er is kennelijk iets dat zijn leven volledig beheerst in negatieve zin, net zoals die Jean Valjean in eerste instantie getekend was als voormalig gedetineerde.
Wat er precies met Paulus aan de hand is geweest, weten we niet.
Misschien was hij wel slechtziend, hij schreef zijn brieven nooit zelf en hij schrijft dan later in de Galatenbrief, dat hij 1 keer zelf schrijft, maar dat hij dat met hele grote letters doet.
Slechtziendheid is natuurlijk niet handig als je wilt lezen en schrijven en vertellen over de liefde van Jezus.

Zo hebben heel veel mensen wel ergens een doorn in hun vlees.
Iets waar je last van hebt.
Dat kan een lichamelijke kwaal zijn die voortdurend opspeelt
Het kan ook iets mentaals zijn.
Een tijd geleden vroeg ik een dienst, die ging over talenten, aan mensen of ze eens anoniem op een briefje wilden opschrijven waar ze in 2024 graag aan wilden werken.
Die briefjes werden in een mand verzameld en de afgelopen week, het was de week van de eenheid, de week van gebed, hebben in we in de gemeente in Vorchten elke avond een aantal van die briefjes geopend en stuk voor stuk gebeden voor wat die mensen hadden opgeschreven.
En mij viel op, we leven in 2024 he, en die briefjes werden geschreven in een dienst met heel veel jonge mensen ook
mij viel op hoeveel mensen iets hadden opgeschreven, wat niet zo goed ging in hun leven en waarvan ze hoopten dat dat dit jaar zou kunnen verbeteren.
Iemand zei, ik hoop zo dat ik dit jaar mag leren niet elke keer verkeerde keuzes te maken in mijn leven
Iemand anders schreef, ik zie altijd zo tegen de dag op, maar dat weet niemand
Nog iemand anders zei, ik hoop dat ik wat aardiger kan zijn tegen de mensen in mijn omgeving, want dat vind ik lastig
En zo waren er veel briefjes en voor al die mensen en voor al die wensen hebben we in de afgelopen week gebeden tijdens de week van het gebed.

Misschien hebben we allemaal wel kwelgeesten in ons leven.
Die je niet altijd kunt of wilt delen met een ander. Dingen waar je last van hebt.
Op televisie en in de media zien we vooral sterke mensen, die nergens last van lijken te hebben.
We leven in een tijd, waarin je vooral niet mag laten zien waar je zwakte zit. Maar vervolgens hebben we allemaal wel zo’n kwelgeest.

Kijk, Paulus zou natuurlijk ook het liefste willen dat die doorn in zijn vlees verwijderd kon worden
en die Jean Valjean hoopte natuurlijk ook, dat hij nooit zo arm geweest zou zijn dat hij wel brood moest stelen en daardoor de rest van zijn leven als boef te boek zou staan.

En wij willen natuurlijk ook het liefste dat die kwelgeesten ons verlaten. Maar dat gebeurt niet altijd.
Maar er gebeurt wel wat anders en dat heeft met geloven te maken.

Dat begint ermee, dat je snapt wat het woord genade betekent,
ik heb het nu over genade van God, over genade, waarvan je mag geloven dat je die van God en van Jezus ontvangt.
Genade, iets wat je krijgt, terwijl je het niet verdient, maar wat je leven kan veranderen

Genade is niet een doekje voor het bloeden, zo van, je moet het er maar mee doen, een soort second best oplossing.
Maar zie genade als een kracht, als een bron, waarmee je uiteindelijk elke kwelgeest aankunt.

De genade die wij ontvangen van Christus, is niet verkregen door geweld
is niet verkregen doordat Hij groot gemaakt werd door de mensen
is niet verkregen omdat Jezus het wel eventjes zou fixen

De genade van Jezus is verkregen door nederigheid
Vernederd tot op het bot
Jezus die Zichzelf klein maakte
die niet de grootste maar de minste wilde zijn
Uiteindelijk zelfs Zijn leven ervoor gaf

Die genade is een bron van leven voor ieder mens die in Hem gelooft

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ’t niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan ‘k zien.

Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.