Beste mensen vanmiddag aanwezig en u die thuis meekijkt

Afgelopen donderdagavond stelde ik aan een groep mensen de vraag, wie is voor jou een inspirerende figuur? Iemand die jou echt inspiratie geeft!
Bij dit soort vragen moet je vooral niet al te lang over het antwoord gaan nadenken,
je eerste inval is meestal de beste.
Dus stel ik dat ik het hier nu zou vragen, wie is nou voor u een inspirerende figuur?
En ik kom zo dadelijk met de microfoon langs om uw antwoorden te verzamelen
Ik zie nu sommige mensen verstijven, nee he, dat gaat ie toch niet echt doen, nou je, weet ik ben er gek genoeg voor, maar ik ga het inderdaad niet doen dit keer

In die groep donderdagavond viel me op, dat de meesten iemand noemden die best dichtbij ze stond. Een vriend of een vriendin, of een buurman of collega.
Een enkeling noemde een landelijke bekendheid en één jonge man noemde zijn opa als grote inspiratiebron. Dat vond ik wel mooi.

Nou en weet je dat ik nou hoop
Dat straks na deze Zingen onder de Peperbus, dat straks een aantal mensen hier de kerk uitlopen en dan zeggen, die David, die bijbelse David, wat was dat eigenlijk een inspirerende man!

David, de kleine herdersjongen, die als kind thuis al niet meetelde
ach, laat David de schapen maar weiden.
David: een natuurmens, op jonge leeftijd al heel muzikaal.
David, de man op wie God de profeet Samuel afstuurt om om hem op jonge leeftlijd te zalven.
David, die dan vanwege zijn prachtige muziekspel wordt uitgenodigd aan het hof om koning Saul in zijn kwaaie buien gunstig te stemmen
Saul’s kwade dromen verdwijnen als sneeuw voor de zon wanneer David voor hem speelt.
Muziek, dat hoor je hier vanuit de bijbel dus al, kan mensen rust geven, troosten, zelfs uit een depressie halen.

Maar David kan meer, hij verslaat met zijn slingersteentje de enorme reus Goliath.
De mensen kijken steeds meer tegen hem op.
David maakt promotie in het leger en dan, als hij op een goede, nou ik kan beter zeggen, op een slechte dag Koning Saul weer met zijn muziek probeert te kalmeren, dan slingert de boze Saul een speer naar David, die mist op een haartje, maar David moet vluchten. Saul wordt jaloers op deze talentvolle jongen.
Uiteindelijk zal Saul sterven en dan volgt deze muzikale herdersjongen hem op als koning.
Hoe bijzonder is dat.
Daarna volgt nog een heel boeiend leven inclusief moord en overspel, maar dat laat ik nou voor vanmiddag maar even zitten
daar heb ik nog wel eens een andere keer over, want dat is ook echt een rooie oortjes verhaal

Maar in zijn functie als Koning heeft David ook echt de muziek in Israël geïntroduceerd.
Veel psalmen zijn aan hem toegeschreven, waaronder de bekende psalm 23, de Heer is mijn herder.
Herder.

David was musicus en dichter tegelijkertijd.
Hij kende de prachtige geluiden van de natuur, de kabbelende beekjes, de blatende lammeren in zijn schaapskudde.
de natuur om hem heen inspireerde hem op zijn harp te pakken en een loflied voor God te dichten.
de Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust,
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden,
Hij voert mij al zachtkens aan wateren der rust.

Hij heeft ook de muziek in de tempel georganiseerd.
Hij stelde 4000 zangers aan (de Nederland zingt dag en het Opwekkingsweekend met Pinksteren zijn er niks bij).
Hij stelde 288 deskundigen aan, die de rest van de groep trainden en er leiding aan gaven. Het feit dat Wilbert en Jenny en Gerwin tegenwoordig voor het koor en orkest staan te dirigeren, nou, dat heb je dus aan David te danken.
Bij de drie grote jaarlijkse feesten waren alle vierduizend zangers en musici in de tempel aanwezig. Hoe prachtig dat koor geklonken hebben!
en dan al die muziekinstrumenten erbij, in de bijbel worden onder andere genoemd:
de luit, de harp, de schalmei, de fluit, de hoorn en ook trompetten, waarop ’luid werd geblazen’
Slaginstrumenten waren onder andere de tamboerijn en het sistrum (een soort ratel of rinkelinstrument) en niet te vergeten de cimbalen: de grote schallende cimbalen”.

Weet u, muziek is geen uitvinding van mensen.
Muziek is niet iets van alleen maar nu of zo, ook al zou je soms wel denken als je de hele dag al die radiozenders hoort.
Dat wij in onze tijd de muziek hebben uitgevonden….

De Bijbel vertelt ons, dat er muziek en zang klinkt in de hemel zelf, waar de mensen rond Jehovah’s troon op de harpen spelen en lofliederen zingen, je vindt dat in Openbaringen.

Sterker nog:
God heeft de muziek aan de mensen gegeven;
God heeft gevoel voor muziek in ons hart gelegd, en ook de onbedwingbare neiging onze gevoelens te uiten door een instrument te bespelen of te zingen.
Musici doen goddelijk werk! Ook al zijn ze zich daar zelf vaak niet van bewust.
Als je speelt in het orkest, als je zingt op een koor, als je zelfs dagelijks met muziek bezig bent, het is goddelijk werk wat je doet.
Dat tilt je als mens echt uit boven het niveau, we gaan nog even een moppie spelen of zo.
Muziek bemoedigt, muziek troost, muziek kalmeert, denk aan de boze Saul
Muziek is een geschenk van God.

Koning David wordt er zelf ook heel gelukkig van.
Hij was een uitbundig man die van vrolijke, levendige, ritmische muziek hield.
Toen hij de ark van het verbond naar Jeruzalem terugbracht, ik heb jullie dat stukje gelezen, sprong en danste hij uit alle macht voor de ark uit.
Kun je je dat voorstellen?
Dat een koning in zijn onderhemd op straat loopt te dansen?

Zijn vrouw Michal vond dan ook, dat die zich aanstelde.

Misschien herken je dat wel:
dat je zelf ergens helemaal opgewonden en vrolijk over bent, en dan kom je iemand tegen die tegen je zegt, doe eens een beetje normaal man………
Maar die heeft het dan echt niet begrepen.
Dat je soms als mens ook gewoon vrolijk en opgewonden mag zijn en mag springen en dansen en lachen.
Dat hele idee dat christenen, maar saaie mensen moeten zijn
die zich bij voorkeur kleden in het zwart
die somber door het leven gaan en die vooral nooit uit de band moeten springen, daar klopt bijbels gezien echt helemaal niks van.

David is voor mij echt een kanjer, een van de belangrijkste bijbelse figuren die zich er niks van aantrok dat zijn vrouw tegen hem zei, doe toch eens ff normaal man….
Hij had God lief, en omdat de muziek hem zo blij maakte, danste en sprong hij van pure vreugde.
Lieve mensen ik hoop toch zo, dat jullie hier allemaal straks dansend en springend de kerk uit gaan en als je dan iemand tegenkomt die tegen je zegt doe eens ff normaal man
dat je dan antwoordt:
Weet jij wel, wie mijn inspiratiebron is, moet je Samuel 16 eens lezen, dat is David.

Mocht je ooit een gekke bui hebben, mocht je ook zo onbedaarlijk moeten lachen dat je niet meer kunt stoppen
mocht je ooit helemaal in de gloria raken van de prachtige muziek die je hoort of zelf speelt
dan heb je gewoon een David momentje
Is ook leuk om voor jullie als orkestleden te onthouden
als er een bandlid helemaal uit zijn of haar dak gaat, of Wilbert Zwier krijgt de geest, dan heeft die gewoon even een David momentje.

Lieve mensen, wie is vanmiddag onze meest inspirerende figuur?
David natuurlijk.

En ik hoop dat u straks dansend en springend en vrolijk en opgewekt hier de deur uit gaat.
want zo gaan we samen in Gods gloria, samen in Gods gloria!

amen