Beste mensen hier vanmiddag aanwezig,

Het woord politie klinkt in heel veel talen bijna hetzelfde.
Duits: Polizei
Frans: la Police
Engels: the Police
Zweeds: Polis
en zelfs in het Fries, ik spreek geen woord Fries overigens, zijn hier Friezen in de zaal?
De Friezen zeggen: polysje met en ygrec en nou maar hopen dat ik dat goed uitspreek

Dit komt omdat er in alle talen aan dat woord Politie een en hetzelfde oude Griekse woord ten grondslag ligt: het Griekse woord politeia, wat burgerij of stadsbestuur betekent.

De politie is dus niet een of andere vervelend instituut wat tegenover ons staat, nee, zegt het woord zelf al:
de politie vindt zijn oorsprong in de burgerij, ze komt eruit voort,
de politie dient om de belangen van de burgerij en de samenleving, die wij met elkaar hebben ingericht te beschermen.

Dat is mooi he, die politie is niet een vervelende macht tegenover ons, maar ze is er voor ons.

Kijk, ik zal niet zover gaan om te zeggen als ik een vette bekeuring krijgt voor te hard rijden, dat gebeurt mij natuurlijk nooit dat begrijpt u wel, maar stel he……………
dat….dat ik dan tegen die agent zal zeggen, ohh, dank u wel voor deze bekeuring, fijn dat u onze belangen zo goed beschermt, zover gaat het voor mij nu ook nog weer niet
Maar de grondgedachte is helder, politie, politeia, is er voor en uit de burgerij en om onze belangen te beschermen, ook tegen hardrijders en foutparkeerders.

Die mooie slogan van vroeger, kent u hem nog, die slogan over die pet???
Die pet past ons allemaal, die slogan was helemaal zo gek nog niet

Maar toen ik voor deze Zingen onder de Peperbus op zoek ging naar de echte slogan van de politie op dit moment, kwam ik uit bij twee andere woorden:

De woorden waakzaam en dienstbaar. Dat zijn de kernwaarden op dit moment van de Nederlandse politie.

Prachtige woorden, maar het zijn ook bijbelse woorden en het kostte weinig moeite daar passende bijbelteksten bij te vinden.
1 Petrus 5 zegt
waakzaam, dat is op je hoede zijn
dat is opletten wie je vijand is
Wees blij dat er politie is, om zo’n gevaarlijke jongen die eerder deze week hier in Nederland voortvluchtig was, uiteindelijk in Amsterdam wist op te pakken
1 Korinthe zegt van het woordje waakzaam ook, het betekent moedig zijn en sterk.
Voor waakzaamheid hebben we sterke mannen en vrouwen nodig, de sterke arm

Je moet sterk en fit zijn als politieman of vrouw
Politiemensen moeten daarom ook elk jaar een fitnesstest doen, ik zat me af te vragen, moeten jullie dat ook als koorleden ook nog? Elk jaar een fitnestest doen?
ik weet van een buurman van mij die was bij de politie, dat hij elk jaar die test moest doen, nou, dat was nog wel hard werken om elk jaar voor die test te slagen
waakzaam, op je hoede zijn, sterk, de vijand ligt op de loer

Maar dan staat er in die slogan nog wat achter en dat tweede woord vind ik zo door en door christelijk: dienstbaar. Dienstbaar staat er.

En dat geldt volgens mij niet alleen voor politieagenten,
dat geldt voor elk beroep, wat u ook doet, en zelfs als u gepensioneerd bent,
laat voor iedereen elke dag dit je levensmotto zijn, waakzaam en dienstbaar.

Als je morgen op je werk komt en je collega vraag of de buurvrouw of je kleinkind vraagt, waar had die dominee het eigenlijk gisteren over
dan zeg je gewoon: we moeten waakzaam en dienstbaar zijn, dát zei-d-ie

Dienstbaar is leven met de instelling van:
hoe kan ik jou helpen,
ik sta hier niet om mijn eigen belangen te dien, maar om jouw belang voorop te stellen
dat is dienstbaar! Elke dag weer.

Jezus zegt het zo, de naaste liefhebben als je zelf en Hij heeft het met Zijn eigen leven voorgedaan.

In die bijbellezing uit Petrus staat er dan ook nog bij, hoe je dat dan volhoudt
Hoe je dat kunt zijn, gewoon elke dag opnieuw:
waakzaam en dienstbaar

Nou, zegt Petrus, dat kun je alleen maar als je volhardt in het geloof, als je de moed niet te laten zakken.

Ik zie heel veel mensen, zeker ook nu weer met alle onlusten in deze wereld, denk alleen maar aan de afschuwelijke beelden vanuit Israël,
al die filmpjes van mensen die vertellen hoe de Hamastrijders hun huizen binnenvielen, hoe ze in de schuilkelders zaten, hoe ze vervolgens urenlang belegerd werden, familieleden die ontvoerd werden en nog steeds zijn, als ze al niet vermoord zijn
En dan die afschuwelijke beelden uit de Gazastrook waar het mensen aan alles, maar dan ook echt aan alles ontbreekt.

Als je dat ziet, dan zou je de moed toch in de schoenen zakken?

Niet doen, zegt de bijbel vanmiddag, niet doen
Vertrouwen houden, u weet, dat is het zelfde woord als geloven, vertrouwen houden, dat geweld uiteindelijk niet het laatste woord zal hebben, maar dat de liefde tot de ander het laatste woord zal hebben.

Ik vertel u over Ruhti, zij was onze gids in Israel tijdens een van onze groepsreizen daar.

Ze is een Nederlandse vrouw, getrouwd met een Israelische man, ze krijgen twee kinderen, ze gaan als gezin een dagje met de bus weg, die bus wordt gekaapt door Palestijnse terroristen en voor de ogen van haarzelf en haar beide kinderen wordt haar man vermoord.
Dan zou je toch de moed om nog verder door te leven in de schoenen zakken?
Zo niet bij Ruthi
Na een peilloos verdrietige periode richtte ze een stichting op, die tot doel heeft Arabische en Joodse vrouwen samen te brengen en in kleinschalige projecten te werken aan een beter begrijpen van elkaar, dat werk bestaat nog steeds.

Druppel op een gloeiende plaat zegt u?
Nee, integendeel, het is de enige manier om staande te blijven in een ingewikkelde wereld, zeg ik

Want:
Gelovige mensen laten de moed niet zakken
gelovige mensen geven niet op
gelovige mensen zijn waakzaam en dienstbaar,
en die pet, die pet past ons allemaal.

amen