Beste mensen hier vanmiddag aanwezig,

De engel, de aartsengel, Michael komt in de bijbel een paar keer voor
in het bijbelboek Daniël
en later in het Nieuwe Testament in het bijbelboek Judas en ook in het korte gedeelte wat ik u vanmiddag las uit het laatste bijbelboek Openbaringen

En die Engel Michael heeft eigenlijk altijd twee functies:
Hij beschermt, dat als eerste en hij strijdt, dat als tweede.

Hij beschermt, vandaar dat schild wat u mooi kunt zien op de afbeelding op pag 8,
het beeld, wat u daar ziet, hangt hier voor u links daar aan de zijkant van de kerk

Michael beschermt,
Hij beschermt het volk Israel, hij beschermt de latere kerk, hij beschermt het Christendom en tot op de dag van vandaag de volgelingen van Christus
Michael als beschermer.

In tijden van onrust en verwarring is Michael degene die je kunt aanspreken op zijn bescherming.
Vandaar dat Michael ook de beschermheilige is van veel gildes, van veel beroepsgroepen en van veel steden waaronder zoals gezegd de stad Zwolle.

Maar die Michael heeft nog een tweede functie en dat is, dat hij ook een strijder is

Michael strijdt tegen het onrecht in deze wereld
Vandaar die speer
In het plaatje op pag 8 houdt hij die speer nog wat vriendelijk een beetje schuin
Het beeld in deze kerk van Michael is daarom eigenlijk ook best een vriendelijk beeld
Maar het plaatje op pag 6, dat beeld van Michael staat boven op de Grote Kerk hier in Zwolle, daar zaten de protestanten , dat is wat agressiever
Daar steekt de beschermheilige van Zwolle met zijn speer echt het onrecht neer
Rooms Katholieken zijn wat vriendelijker, wat bourgondischer
Die protestanten die zijn meer, het moet maar eens ff goed duidelijk gemaakt worden.

Michael strijdt tegen het onrecht in deze wereld
En ik dacht bij mezelf, nou, doe mij maar zo’n engel
Doe mij zo’n engel die de strijd aangaat tegen deze wereld vol gekkigheid.

Ik weet natuurlijk niet wat u van het nieuws vindt zo de laatste tijd……..
Eerst hadden we 1 man met blonde manen aan de overkant van de plas
Maar dat soort vermenigvuldigt zich, nu zijn het er al twee
En het is allemaal gekkigheid, halve waarheden, eigen belang, democratische rechten worden met voeten getreden
Ook in ons eigen land viert het populisme hoogtij, binnen en buiten de politiek
Populisme betekent eigenlijk gewoon, dat je eerst aan jezelf denkt en dan pas aan de ander

Terwijl het christendom en aartsengel Michael precies het omgekeerde zegt:
Denk eerst aan de ander en dan pas aan jezelf

Dat is veel moeilijker dan je denkt he,
ik heb wel eens het voorbeeld gegeven van dat Jenny en ik op hetzelfde moment van dezelfde trap aflopen
Het is maar een voorbeeld hoor
En dan struikelen we allebei op hetzelfde moment over dezelfde traptrede
Ik zoek automatisch naar steun, daar denk je niet eens bij na
Je probeert j vast te grijpen aan de trapleuning
En pas daarna denk ik dan mijzelf:
O gutte gut, Jenny ligt ook onder aan de trap
Dat is niet omdat ik niet anders wil, maar omdat ik genetisch zo bepaald ben, dat je toch altijd eerst aan jezelf denkt en pas daarna aan de ander.
Daarom is die opdracht van Jezus zo moeiljk, heb uw naaste lief als u zelf
Want dat kunnen we helemaal niet

Maar we kunnen het op zijn minst wel proberen
En het grote onrecht komt voort uit mensen die het niet eens proberen, die willens en wetens hun eigen belang voorop zetten
Nou, tegen dat onrecht strijdt Michael, doe mij zo’n engel.

De naam Michael betekent: Hij die als God is
Er zijn zelfs mensen die zeggen Michael is eigenlijk de voorloper van Jezus
Hij deed voor en doet tot op de dag van vandaag voor, wat Jezus van ons vraagt.

Beschermen en strijden

We hebben het allebei nodig

Michael, dat is wel mooi, verslaat in het bijbelgedeelte uit Openbaringen de draak
De draak, ook wel de slang genoemd, ook wel de duivel genoemd
Michael maakt er korte metten mee.

Doe mij zo’n engel.

Wij mensen hebben allemaal zo onze eigen draken in het leven, waarmee je voortdurend in gevecht bent

De dingen waar je je zorgen over maakt, maar die daarmee ook je leven kunnen beheersen
Zorgen over ouder worden,
zorgen over je gezondheid,
zorgen over geld, over je pensioen, over je kinderen
Allemaal van die draken en draakjes die je leven kunnen vergallen

Begrijp me goed, ik zeg niet dat je je als mens geen zorgen meer mag maken, want je ergens zorgen over maken kan heel reeël zijn
Maar ik zeg wel, dat je zorgen je leven niet moeten vergallen
Je moet je leven er niet door laten beheersen
En dáár heb je Michael bij nodig, Hij die als God is, Hij die als voorloper van Jezus gezien wordt

God sta mij bij
Jezus ga mij voor
En doe mij zo’n engel, die mijn eigen draken een kopje kleiner maakt

Ik vond een oud gebed over Michael

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd;
wees onze bescherming tegen de boosheid
en tegen de listen van de duivel.

Wij smeken ootmoedig dat God de duivel de macht van Michael doet gevoelen.
En u,
vorst van de hemelse legerscharen,
drijf Satan en alle andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
drijf ze door uw goddelijke kracht terug in de hel.

Oftewel, doe mij maar zo’n engel

Amen.