Beste mensen hier vanmiddag aanwezig

Na afgelopen week is Koning Willem Alexander in ons land populairder dan ooit!
Sinds zijn televisie-interview, gevolgd door zijn verjaardagsdineetje met 150 gewone Nederlanders in het Paleis op de Dam kan hij niet meer stuk
Hij heeft de harten van de mensen geraakt,
Hij heeft zichzelf laten zien,
Hij spreekt gewone taal voor gewone mensen
Hij is dichtbij zijn volk komen staan
en daar houden wij in Nederland allemaal heel erg van
Lang leve deze Koning, we zijn er allemaal maar wat blij mee

En tegelijkertijd, dat vind ík nou zo opvallend, was het met de populariteit van Willem Alexander een paar jaar geleden nog helemaal anders gesteld.
Er werd zelfs getwijfeld of hij wel geschikt zou zijn voor de troon.
Mensen noemden hem een losbol, Prins Pils
aan zijn intellectuele nivo werd voor velen openlijk getwijfeld
Er was eigenwijs gedoe van hem over het bouwen van een nieuw huis in Mozambique
En de mensen zeiden, die Willy kan maar beter gaan sporten in plaats van koning worden

Zo kan dat dus gaan met Vorsten
Vandaag Hosanna, morgen kruisigt hen

Koningin Wilhelmina, sommigen vonden haar een oorlogsheldin, anderen vonden haar veel te eigenzinnig en niet voor rede vatbaar
Koningin Juliana, sommigen vonden haar een zwever, anderen noemden haar de meest menselijke koningin die we ooit gehad hadden
Koningin Beatrix, sommigen vonden haar dé koningin bij uitstek, die het ambt weer waardigheid gaf, anderen vonden haar te perfectionistisch en afstandelijk

Ik bedoel maar, ’t is met onze waardering van onze aardse vorsten net als met dagkoersen, dan weer hoog, dan weer laag
De macht van de media,
De macht van het beeld wat van een koning of koningin geschetst wordt, is zo groot en wij mensen zijn zo makkelijk beïnvloedbaar
Een royal hoeft maar een of twee uitglijders te maken en we serveren hem of haar al weer af
De waardering van onze aardse koningen, het zijn dagkoersen

Hoe anders, hoe geheel anders wordt er in psalm 136 gesproken over de Hemelkoning, over de God die aarde en hemel regeert
Maar liefst 26 ! keer klinkt de zin, eeuwig duurt zijn trouw, eeuwig duurt zijn trouw, eeuwig duurt zijn trouw, eeuwig duurt zijn trouw, 26 keer achtereen

En die trouw, die heeft God ook bewezen, die woorden komt niet uit de lucht vallen
Nee, God bewijst die trouw met daden
met de daden van Zijn schepping
Met de daden van Zijn verlossing
Met de daden van Zijn leiding in deze wereld

Het eerste vers, Loof de Heer want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw
Wist u dat deze eerste versregel wordt in veel Duitstalige landen gebeden aan het begin van elke maaltijd
Het is zeg maar het onze Here zegene deze spijze
In Duitstalige landen bidden ze dan dit eerste vers van psalm 136:
Loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw

Alhoewel ik in Nederland ook wel bij grote gezinnen hoor, dat daar aan het begin van de maaltijd het volgende wordt gebeden
ik vouw mijn handjes en doe mijn oogjes dicht
En bid, dat na het amen
Mijn gehaktbal er nog ligt
Is een tekst van Levi Weemoed overigens

Om ons heen ontluikt de natuur
Elk jaar opnieuw
Wij hoeven er niets voor te doen
Het gebeurt gewoon
Neeeeeee, zegt psalm 136, dat is helemaal niet gewoon
Zie daarin de trouw van God
Het is Hij, die de hemel maakte, die de aarde uitspreidde, de zon, de maan, de sterren, ze komen allemaal voorbij in psalm 136
Eeuwig duurt zijn trouw

Zijn naam zijn geprezen, Hallelujah
Want dat betekent dat Hebreeuwse Woord Hallelujah, Gods naam zij geprezen!

Hallelujah
Ik heb eens gehoord van een verpleegster, die liep op een lange ziekenhuisgang, daar kwam een patiënt aangelopen en die vloekte knetterhard
Waarop die verpleegster net zo hard terugriep, Hallelujah en de patiënt in verwarring achter liet
Het is maar een tip, hoort u op straat iemand hardop vloeken, zeg dan net zo hardop , Hallelujah, dat helpt

Terug naar Willem Alexander.
Heel mooi dat hij op één avond in zijn paleis op de Dam, 150 medelanders uitnodigt voor de warme hap, en daarna gaat de deur gewoon weer dicht en gelijk heeft-ie

Maar God…
God gaat elke dag met ons mee
Zijn deur staat elke dag voor ons open
Je wordt elke dag genodigd aan Zijn maaltijd
Here zegene deze spijze
niet één keer, maar elke dag!
Zijn naam mag op deze bijzondere zondag geprezen worden, Hallelujah

Koningshuizen worden vaak verbonden met goud en glitter en sieraden, de gouden koets.

Maar wie in de God van hemel en aarde gelooft, die aanschouwt het goud niet van de buitenkant, die heeft het goud in handen

Het is goud in onze handen, als je mag weten dat je er in deze wereld niet alleen voor staat
Het is goud in onze handen, te weten je niet alleen een aardse vader hebt, maar ook hemelsevader
Die op jou let, die op u past, die van ons houdt
Het is goud in onze handen, dat God ons Zijn eigen zoon geeft, Jezus
Die God, van wie Johannes zegt, die God is liefde, Zijn naam is liefde
Het is goud in onze handen, dat we mogen weten dat we de liefde niet uit onszelf hoeven te halen, maar dat je het ontvangt als je je armen opendoet
Heer, ik kom tot U neem mijn hart, verander mij
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Het is goud in onze handen, dat we mogen leven van genade, die Jezus voor ons heeft verdiend aan een Kruis
Hij die zegt, als jij Mij aanneemt in je leven, mag je leven van genade van vergeving,
Het is goud in onze handen, dat we het Kruis van Golgotha kennen als vaste rots van ons behoud!

Lieve mensen, wij vieren vanmiddag feest op onze eigen Kerkelijke koningsdag, elke zondag weer
Kroon Hem met gouden Kroon het lam op Zijn troon
Glory Glory Hallelujah, His truth is marching on, oftewel, zijn trouw duurt tot in eeuwigheid

Amen