Beste mensen

Het thema van de middag is koningskind.
Met het prachtige verhaal van vanmiddag rijst dan direct de vraag, wie is eigenlijk dat koningskind;\
Jozef, die in de gevangenis wegens goed gedrag de functie van gevangenenbewaaarder vervult, door de schenker in dit verhaal kats vergeten worde, maar die uiteindelijk toch onderkoning van Egypte zal worden
Koning Farao, bekend vanwege zijn wrede beslissingen, maar uiteindelijk wel degene die Jozef vrijlaat
De bakker die aan het einde van het verhaal gruwelijk vermoord wordt
De schenker die uiteindelijk wordt vrijgelaten
Wie van hen is het koningskind
Bent u het, ben ik het, een koningskind….?

Hoe kwamen Jozes, de schenker en de bakker overigens eigenlijk in die gevangenis terecht?

Van Jozef weten we, dat hij er zit, omdat hij verdacht wordt van ontucht met de vrouw van Potifar, maar van de bakker en de schenker staat dat niet vermeld.
Er is eens een rabbijn geweest, die gezegd heeft, dat er misschien wel een vuiltje in farao’s wijn heeft gezeten dankzij een slordige schenker of een steentje in zijn brood dankzij een onoplettende bakker…
En koning Farao was wreed en strafte willekeurig en daarom zouden de schenker en de bakker in het gevang beland zijn……

De vader van de beroemde romanschrijver Jan de Hartog, velen van u hebben zijn boeken misschien wel in de boekenkast staan, nou, zijn vader dus, die man was zelfs professor, heeft het op de preekstoel nog weer anders uitgelegd.
Hij zie: kijk, de schenker krijgt gratie, omdat een schenker iemand is, die schenkt, iemand die zichzelf met liefde uitstort, maar een bakker, aldus de Hertog, is het prototype van een zondaar.
Een bakker kneedt immers altijd naar zich toe.

En de beroemde professor eindigde zijn preek met de sindsdien gevleugelde woorden: O Heer, hang alle bakkers op,
waarna het bij zijn kerkenraad natuurlijk regende van klachten van de plaatselijke bakkers, die zich in hun goede naam aangetast voelden…….

Ik ben het natuurlijk ook niet met professor den Hartog eens
ik kom immers zelf uit een bakkersgeslacht, dus dit is puur eigen belang, dat ik het niet met die den Hartog eens ben.
maar ook niet, omdat het bakkersvak in die Egyptische tijd al een heel edel beroep was en nog is. Er zijn vanuit die tijd maar liefst 38 verschillende soorten koek en 57 soorten brood bekend,
Daar kunnen de bakkers van Zwolle nauwelijks tegen op en nou ging van Orsouw ook nog bijna failliet, maar het schijnt nog weer goed te komen met een van de belangrijkste producten van Zwolle, de Orselino!

Goed, nu weer terug naar de bakker in dit verhaal want het eindigt dramatisch:
wanneer de bakker na drie dagen op een paal gespietst een wrede dood sterft, terwijl de schenker wél in zijn functie hersteld wordt.

En Jozef zelf??
Denk aan mij, had Jozef aan de schenker gevraagd, als u weer in het paleis terug bent. Denk aan mij……
Maar de schenker dacht niet meer aan hem. En vergat hem
Vergat hem, stank voor dank, Jozef helpt hem met het uitleggen van zijn droom,
Denk aan mij als u weer buiten bent, had hij tegen de schenker gezegd, maar die vergat hem domweg……………

Vergeten,
een slechte menselijke eigenschap
Bijvoorbeeld als het een tijd niet goed met ons gaat, dan bidden we tot God en beloven we God van alles en nog wat, als ons lof maar weer mag veranderen.
Of we beloven ons zelf, dat we iets niet meer zullen doen,
Of we beloven onze naaste, dat we het samen anders gaan doen, we maken nieuwe afspraken.
maar hoe snel zijn wij al onze beloftes daarna vaak ook weer vergeten?

En zijn er vaak ook niet periodes in je eigen leven, die je ook maar liever zo snel mogelijk wíllen vergeten?
Omdat we inderdaad ook zelf wel eens iets teveel vuiltjes in de wijn van de ander hebben geschonken, of een steentje teveel in andermans brood hadden gedaan……..figuurlijk bedoeld dan…..

Jozef wordt ook vergeten, hij die de schenker uit het gevang redt, wordt vervolgens door diezelfde man gewoon vergeten.

Maar dan gebeurt er iets bijzonders en dit is belangrijk voor dit verhaal
Jozef blijft daarna toch gewoon heel trouw op zijn post,
Jozef gaat gewoon door met wat hij altijd al deed
Hij aarzelt niet,
hij gaat door met dromen uitleggen,
en zo legt hij een hele tijd later ook de dromen van koning Farao uit
en dan wordt het heel bijzonder
dan is Koning Farao daar zo van onder de indruk dat hij misschien we vele jaren later uiteindelijk zegt, Genesis 41
Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, die zo vervuld is van Gods geest?
En dat zegt Hij tegen Jozef: aangezien God dit u bekend heeft gemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u
En schuift dan zijn eigen zegelring aan Jozefs vinger en vertrouwt hem het beheer over zijn hele paleis en hofhouding toe.

Dat is mooi
Op het moment dat je leven is vastgelopen, als je denkt, dit wordt nooit meer wat, nu is het voorbij, dan is daar in bijbelse verhalen, maar niet alleen in bijbelse verhalen, ook in het leven van mensen van vlees en bloed, dan is daar God
Als je weg lijkt dood te lopen, schenkt Hij ons het leven

Jozef een koningkind, ja zeker, hij zat letterlijk in de put maar werd uiteindelijk de onderkoning van Egypte
Maar de Farao dan, en de bakker en de schenker, waren zij ook koningskinderen>

Mijn antwoord is deze middag voluit; JA!
Zij zijn koningskinderen

Want wij mensen zijn inwoners zijn van twee koninkrijken,
we hebben zeg maar een dubbel paspoort,
we zijn onderdaan van een aards koninkrijk, maar we zijn ook onderdaan van het hemelse koninkrijk.

We hebbeneen aardse koning hebben Willem Alexander die het geweldig doet,
Zie hoe hij dat met zijn hele familie vrijdag in Groningen weer fikst.
Maar vergeet niet, dat we ook een hemelse koning hebben

En dat het de opdracht van onderdanen van het hemelse koninkrijk is, om niet als de bakker naar onszelf toe te kneden, jezelf niet op de eerste plaats te zetten, maar als de schenker van ons zelf uit te storten naar de ander toe, de ander op de eerste plaats te zetten
En wij zingen niet alleen, de prinse van Oranje dienen wij vrij onverveerd
Maar we zingen, Jezus, Hij is koning, Hij zal worden geeerd.

We hebben een dubbel paspoort
En we zullen hier in deze wereld trouw op onze post te blijven,
zoals Jozef, die dacht ook, die wordt nooit meer wat, iedereen laat me in de steek, dit loopt helemaal dood en dan komt daar altijd die ommekeer

De bakker, de schenker, Jozef en zelfs de Farao,
U, jij, ik
Hoe verschillend waren zij allemaal niet,
Hoe verschillend zijn we allemaal niet
in status, in afkomst, in toekomst

Maar wij zijn allemaal koningskinderen
Dankzij een dubbel paspoort
Inwoner van het Koninkrijk der Nederlanden\
Maar dankzij Jezus Christus hebben we onbeperkt toegang om in te gaan in het Koninkrijk van onze hemelse vader
Hij heeft de prijs betaald,
De toegang is gratis
Lang leve Koning Jezus !

Amen